Czym jest kara ograniczenia wolności?

Czym jest kara ograniczenia wolności?

Ograniczenie wolności – co to jest? Kodeks karny przewiduje określony katalog kar możliwych do wymierzenia za przestępstwo. Zgodnie z art. 32 kodeksu karnego karami są: grzywna,ograniczenie wolnościpozbawienie wolności, które jeszcze osobo dzieli się na:karę 25 lat...