Pozew zbiorowy – okoliczności zastosowania

Pozew zbiorowy – okoliczności zastosowania

Pozwy grupowe funkcjonują w polskim prawie stosunkowo krótko, od 2010 roku. Dochodzenie roszczeń w trybie zbiorowym umożliwia konsumentom skuteczną formę obrony przed nieuczciwą działalnością wielkich korporacji i koncernów.  Czym jest pozew grupowy? Wszystkie...
Jak odzyskać opłatę likwidacyjną z polisolokaty?

Jak odzyskać opłatę likwidacyjną z polisolokaty?

Polisolokaty przez długi czas były oferowane jako bezpieczny produkt finansowy gwarantujący pewny zysk. Niestety, w wielu wypadkach klienci, którzy postanowili wypłacić swoje pieniądze przed zakończeniem umowy, zostali zmuszeni do wniesienia opłaty likwidacyjnej...
Obrona konieczna

Obrona konieczna

Obrona konieczna jest okolicznością, która wyłącza bezprawność czynu zabronionego, co oznacza, że czyn nie stanowi przestępstwa (kontratyp bezwzględny). Innymi słowy, można powiedzieć, że obrona konieczna jest prawem, który zezwala obywatelowi bronić się przed...
Dochodzenie roszczeń z weksla

Dochodzenie roszczeń z weksla

Dochodzenie należności na drodze sądowej bywa czasochłonne i skomplikowane, co skutecznie zniechęca osoby poszkodowane do egzekwowania swoich praw. Wyjątek stanowią roszczenia z weksla, których odzyskiwanie jest jedną z najprostszych i najszybszych form postępowania...