Spór z pracodawcą – postępowanie sądowe

Spór z pracodawcą – postępowanie sądowe

Sytuacje konfliktowe między pracownikami a pracodawcami mogą pojawić się w każdej firmie. Większość z nich można załatwić polubownie. Może się jednak zdarzyć, iż jedynym rozwiązaniem tego typu sporów będzie rozstrzygnięcie na drodze sądowej. Stroną poszkodowaną w...