Publikacje z kategorii: Sprawy cywilne

Zabezpieczenie roszczenia a kredyt frankowy

Zabezpieczenie roszczenia a kredyt frankowy

W każdej sprawie cywilnej można żądać udzielenia zabezpieczenia. Nie inaczej jest w tzw. sprawach frankowych. Liczba pozwów przeciwko Bankom stale rośnie. Procesy są jednak długotrwałe. Istnieje możliwość zawieszenia spłaty kredytu frankowego. W tym celu należy złożyć...

czytaj dalej
Polisolokaty Vienna Life – dawna Skandia

Polisolokaty Vienna Life – dawna Skandia

Jak odzyskać pieniądze stracone przez opłatę likwidacyjną Skandia Vienna Life? Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym od kilkunastu lat były jednym z najpopularniejszych produktów finansowych. Łączyły w sobie ubezpieczenie na życie i fundusz...

czytaj dalej
Odstąpienie od umowy sprzedaży samochodu

Odstąpienie od umowy sprzedaży samochodu

Zdarza, że po zakupie używanego samochodu, następuje duże rozczarowanie. Na światło dzienne wychodzą różne wady zakupionego auta. A ty podpisałeś w umowie oświadczenie, że stan techniczny samochodu jest Ci znany. Sprzedawcę obowiązuje jednak nadal rękojmia za wady....

czytaj dalej
Naruszenie dóbr osobistych

Naruszenie dóbr osobistych

Dobra osobiste człowieka i ich ochrona Dobra osobiste każdego człowieka podlegają ochronie prawnej. Przysługują one na równi wszystkim ludziom i to bez względu na ich: cechy osobiste,wiek,poziom rozwoju,płeć,narodowość,wyznanie,wrażliwość,orientację seksualną itp....

czytaj dalej
Stwierdzenie nieważności umowy

Stwierdzenie nieważności umowy

Stwierdzenie nieważności umowy – czyli kiedy umowa jest bezwzględnie nieważna zgodnie z art. 58 k.c. Ważnym aspektem codziennego funkcjonowania jest to, że masz możliwość swobodnego zawierania różnego rodzaju umów. W wielu jednak przypadkach możesz się spotkać z...

czytaj dalej
Wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych

Wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych

Jeżeli chcesz wszcząć sprawę sądową i skierować do Sądu pozew lub wniosek to co do zasady musisz liczyć się z koniecznością poniesienia opłaty sądowej. Wysokość opłaty dla konkretnej sprawy regulują przepisy Ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych....

czytaj dalej