Publikacje z kategorii: Sprawy cywilne

Adwokat Wrocław 9 Kategoria: Sprawy cywilne
Zabezpieczenie roszczenia a kredyt frankowy

Zabezpieczenie roszczenia a kredyt frankowy

W każdej sprawie cywilnej można żądać udzielenia zabezpieczenia. Nie inaczej jest w tzw. sprawach frankowych. Liczba pozwów przeciwko Bankom stale rośnie. Procesy są jednak długotrwałe. Istnieje możliwość zawieszenia spłaty kredytu frankowego. W tym celu należy złożyć...

czytaj dalej
Polisolokaty Skandia Vienna Life

Polisolokaty Skandia Vienna Life

Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym od kilkunastu lat były jednym z najpopularniejszych produktów finansowych. Łączyły w sobie ubezpieczenie na życie i fundusz inwestycyjny. Jednak wiele osób straciło na polisolokatach, próbując wypłacić...

czytaj dalej
Odstąpienie od umowy sprzedaży samochodu

Odstąpienie od umowy sprzedaży samochodu

Zdarza, że po zakupie używanego samochodu, następuje duże rozczarowanie. Na światło dzienne wychodzą różne wady zakupionego auta. A ty podpisałeś w umowie oświadczenie, że stan techniczny samochodu jest Ci znany. Sprzedawcę obowiązuje jednak nadal rękojmia za wady....

czytaj dalej
Naruszenie dóbr osobistych

Naruszenie dóbr osobistych

Dobra osobiste człowieka i ich ochrona Dobra osobiste każdego człowieka podlegają ochronie prawnej. Przysługują one na równi wszystkim ludziom i to bez względu na ich: cechy osobiste,wiek,poziom rozwoju,płeć,narodowość,wyznanie,wrażliwość,orientację seksualną itp....

czytaj dalej
Stwierdzenie nieważności umowy

Stwierdzenie nieważności umowy

Stwierdzenie nieważności umowy – czyli kiedy umowa jest bezwzględnie nieważna zgodnie z art. 58 k.c. Ważnym aspektem codziennego funkcjonowania jest to, że masz możliwość swobodnego zawierania różnego rodzaju umów. W wielu jednak przypadkach możesz się spotkać z...

czytaj dalej