Publikacje z kategorii: Porady prawne cywilne

Adwokat Wrocław 9 Kategoria: Porady prawne cywilne
Polisolokaty Skandia Vienna Life

Polisolokaty Skandia Vienna Life

Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym od kilkunastu lat były jednym z najpopularniejszych produktów finansowych. Łączyły w sobie ubezpieczenie na życie i fundusz inwestycyjny. Jednak wiele osób straciło na polisolokatach, próbując wypłacić...

czytaj dalej
Naruszenie dóbr osobistych

Naruszenie dóbr osobistych

Dobra osobiste człowieka i ich ochrona Dobra osobiste każdego człowieka podlegają ochronie prawnej. Przysługują one na równi wszystkim ludziom i to bez względu na ich: cechy osobiste,wiek,poziom rozwoju,płeć,narodowość,wyznanie,wrażliwość,orientację seksualną itp....

czytaj dalej