Sprawy rodzinne

Pozew o obniżenie alimentów

Pozew o obniżenie alimentów

Prawo przewiduje sytuacje, w których możliwe jest obniżenie zasądzonych alimentów. Żądanie takie musi jednak mieć odpowiednie uzasadnienie. W jakich okolicznościach oraz jak można domagać się obniżenia alimentów? Przesłanki obniżenia alimentów Zgodnie z art. 138...

czytaj dalej
Okoliczności ubezwłasnowolnienia

Okoliczności ubezwłasnowolnienia

Instytucja ubezwłasnowolnienia, w świetle polskiego prawa, w sposób istotny wpływa na status prawny jednostki. Warto wiedzieć, w jakich okolicznościach może dojść do ubezwłasnowolnienia oraz jak wygląda procedura jego dochodzenia. Czym jest ubezwłasnowolnienie...

czytaj dalej
Formalne aspekty rozwodu

Formalne aspekty rozwodu

Definicja rozwodu Z formalnego punktu widzenia rozwód należy definiować jako sposób rozwiązania przez sąd istniejącego i ważnego związku małżeńskiego na wniosek jednego lub obojga małżonków. Wymogi formalne rozwodu Aby mogło dojść do rozwodu, muszą zostać spełnione...

czytaj dalej