Publikacje z kategorii: Sprawy rodzinne

Starając się przybliżyć Klientom z Wrocławia i okolic prawo rodzinne, stworzyliśmy na naszym blogu osobny dział, dotyczący Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego. W tym miejscu znajdą Państwo zbiór artykułów dotyczących spraw rodzinnych. Wyjaśniamy wszelkie kwestie związane z postępowaniami:

  • rozwodowymi,
  • o ustalenie praw do opieki nad małoletnim dzieckiem,
  • o alimenty,
  • o zabezpieczenie kontaktów z dzieckiem

i wiele innych. Omawiamy również podobieństwa i różnice między poszczególnymi typami procesów. Mający wieloletnie doświadczenie adwokat rodzinny szczegółowo, a jednocześnie bardzo przystępnym językiem opisuje wszystkie te zagadnienia, dzięki czemu nawet osoba nieobeznana z prawem zyska przydatną wiedzę. Przedstawiamy najważniejsze problemy, jakich dotyczą sprawy rodzinne, a także możliwości, które stoją przed jedną, jak i drugą stroną takiego postępowania. Znajdą tu Państwo nie tylko interpretacje poszczególnych przepisów, ale i wiedzę, opartą na doświadczeniu wynikającym z uczestnictwa w wielu tego typu procesach.

Alimenty a zaspokajanie potrzeb rodziny

Alimenty a zaspokajanie potrzeb rodziny

W świadomości prawnej społeczeństwa funkcjonuje słuszne przekonanie, iż małżonkowie winni wspólnie dbać o rodzinę, którą założyli. Wspólnie pokrywać bieżące wydatki i uczestniczyć w wychowaniu dzieci. W potocznym odbiorze finansowym wymiarem tych starań jest płacenie...

czytaj dalej
Pozew o obniżenie alimentów

Pozew o obniżenie alimentów

Prawo przewiduje sytuacje, w których możliwe jest obniżenie zasądzonych alimentów. Żądanie takie musi jednak mieć odpowiednie uzasadnienie. W jakich okolicznościach oraz jak można domagać się obniżenia alimentów? Przesłanki obniżenia alimentów Zgodnie z art. 138...

czytaj dalej
Okoliczności ubezwłasnowolnienia

Okoliczności ubezwłasnowolnienia

Instytucja ubezwłasnowolnienia, w świetle polskiego prawa, w sposób istotny wpływa na status prawny jednostki. Warto wiedzieć, w jakich okolicznościach może dojść do ubezwłasnowolnienia oraz jak wygląda procedura jego dochodzenia. Czym jest ubezwłasnowolnienie...

czytaj dalej
Procedura ograniczenia władzy rodzicielskiej

Procedura ograniczenia władzy rodzicielskiej

W świetle prawa władza rodzicielska stanowi zbiór uprawnień oraz obowiązków rodziców wobec ich dzieci. W pewnych sytuacjach może ona zostać ograniczona zarówno w stosunku do jednego, jak i obojga rodziców.W jakich okolicznościach może do tego dojść oraz jak przebiega...

czytaj dalej
Formalne aspekty rozwodu

Formalne aspekty rozwodu

Definicja rozwodu Z formalnego punktu widzenia rozwód należy definiować jako sposób rozwiązania przez sąd istniejącego i ważnego związku małżeńskiego na wniosek jednego lub obojga małżonków. Wymogi formalne rozwodu Aby mogło dojść do rozwodu, muszą zostać spełnione...

czytaj dalej