Jak złożyć wniosek o upadłość konsumencką? Przewodnik krok po kroku.

Adwokat Wrocław 9 Porady prawne upadłość konsumencka 9 Jak złożyć wniosek o upadłość konsumencką? Przewodnik krok po kroku.

Zdecydowałeś się ogłosić upadłość konsumencką, aby w końcu rozpocząć życie bez długów? Pierwszym krokiem jest złożenie wniosku do sądu. Jeśli zastanawiasz się, jak napisać wniosek o upadłość konsumencką i gdzie go złożyć – przeczytaj nasz poradnik. Krok po kroku tłumaczymy, jak wypełnić formularz wniosku o upadłość.

Kto może złożyć wniosek o upadłość konsumencką?

Prawo do złożenia wniosku o upadłość konsumencką ma dłużnik. Musi być osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej. Nowelizacja ustawy o prawie upadłościowym z 30 sierpnia 2019 r. umożliwia złożenie wniosku o upadłość także osobom prowadzącym jednoosobową działalność gospodarczą. W tym wypadku wniosek o ogłoszenie upadłości może zgłosić również wierzyciel.

Wniosek powinien być złożony na odpowiednim formularzu. Znajdziesz go na stronie gov.pl.

Kiedy można złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej

Według Art. 11 Prawa Upadłościowego upadłość możesz ogłosić, jeśli:

 • Nie jesteś w stanie spłacać zadłużenia, a Twoje zaległości przekraczają 3 miesiące.
 • Twoje zobowiązania przekraczają wartość Twojego majątku, a stan ten utrzymuje się powyżej 24 miesięcy.

Warto pamiętać, że obecnie ustawa o Prawie Upadłościowym nie określa przeszkód w złożeniu wniosku. Wniosek o upadłość mogą złożyć także osoby, które doprowadziły do niewypłacalności z własnej winy.

Dowiedz się jakie skutki i konsekwencje niesie ze sobą ogłoszenie upadłości konsumenckiej.

Gdzie złożyć wniosek o upadłość?

Wniosek o upadłość konsumencką złóż w Sądzie Upadłościowym właściwym dla Twojego miejsca zamieszkania. Sąd upadłościowy mieści się w Sądzie Rejonowym w Wydziale Gospodarczym. Może się zdarzyć, że w Sądzie w Twojej miejscowości takiego Wydziału jednak nie będzie. Zapewne znajdziesz go w najbliższej okolicy.

Dla przykładu — Sąd Rejonowy w Kłodzku nie ma Wydziału Gospodarczego. Właściwy dla tego obszaru będzie Sąd Rejonowy w Wałbrzychu, VI Wydział Gospodarczy.

Ile kosztuje złożenie wniosku o upadłość?

Na szczęście opłata za złożenie wniosku o upadłość konsumencką nie jest wysoka. Opłata sądowa wynosi 30 zł. Jeśli w sądzie będzie Cię reprezentował Adwokat lub Radca Prawny musisz doliczyć jego wynagrodzenie. Ponieważ, w każdej tego typu sprawie ustalane jest ono indywidualnie, to nie ma jednej stałej kwoty.

W postanowieniu kończącym Sąd wskaże, czy umorzy zobowiązania w całości, czy ustali plan spłaty wierzycieli. Niewątpliwie również rozstrzygnie o kosztach procesu. W ich skład wchodzi wynagrodzenie syndyka. Bezsprzecznie jest to najwyższy koszt.

Co powinien zawierać wniosek o upadłość – wzór

wniosek o ogloszenie upadłosci konsumenckiej

Formularz wniosku o upadłość jasno wskazuje, jakie dane musisz podać, ubiegając się o upadłość. A są to:

 • Dane identyfikacyjne – imię i nazwisko, adres dłużnika, numer PESEL.
 • Wskazanie miejsc, w których znajduje się Twój majątek.
 • Uzasadnienie wniosku. Uzasadnienie jest bardzo ważne. Musi z niego jasno wynikać, że Twoja sytuacja finansowa nie pozwala spłacić wierzytelności. W związku, z czym ogłoszenie upadłości jest konieczne.
 • Do wniosku dołącz dokumenty, które potwierdzają niewypłacalność.
 • Aktualny i zupełny wykaz majątku wraz z szacunkową wyceną jego składników.
 • Spis wierzycieli. Obejmuje nazwę wierzyciela, jego adres, wysokość zadłużenia oraz termin zapłaty.
 • Spis wierzytelności spornych. Czyli takich, z którymi się nie zgadzasz. Wskaż zakres, w jakim kwestionujesz istnienie wierzytelności.
 • Listę zabezpieczeń ustanowionych na majątku wraz z datami ich ustanowienia, w szczególności hipotek, zastawów i zastawów rejestrowych.
 • Informację o osiągniętych dochodach. Wysokości kosztów poniesionych na swoje utrzymanie. Ilości osób pozostających na Twoim utrzymaniu w ostatnich 6 miesiącach przed dniem złożenia wniosku.
 • Informację o czynnościach prawnych dokonanych przez Ciebie w ostatnich 12 miesiącach przed dniem złożenia wniosku, których przedmiotem były nieruchomości, akcje lub udziały w spółkach.
 • Informację o czynnościach prawnych dokonanych przez Ciebie w ostatnich 12 miesiącach przed dniem złożenia wniosku, których przedmiotem były ruchomości, wierzytelności lub inne prawa, których wartość przekracza 10 000 zł.
 • Oświadczenie o prawdziwości danych zawartych we wniosku.

Jakie dokumenty dołączyć do wniosku o upadłość?

wniosek o upadlosc konsumencka dokumenty

Ważnym aspektem jest, aby do wniosku o upadłość dołączyć właściwe dokumenty. Chodzi o takie, które poświadczą Twoje zadłużenie oraz to, że nie jesteś w stanie regulować swoich zobowiązań finansowych. Mogą to być na przykład:

 • umowy o pożyczkę,
 • nakazy zapłaty wraz z klauzulą wykonalności,
 • wypowiedzenie umowy o pracę,
 • dokumentacja medyczna.

Wniosek o upadłość konsumencką – pomoc

Pamiętaj, że Sąd nie przyjmie sprawy do rozpoznania, jeżeli wniosek nie będzie prawidłowo wypełniony. Normalną praktyką jest również, to, że Sąd wzywa do uzupełnienia wniosku. Dzieje się tak, gdy potrzebuje dodatkowych informacji lub dowodów. Jeżeli zobowiązanie Sądu nie zostanie wykonane właściwe, wniosek o ogłoszenie upadłości zostanie zwrócony.

Skontaktuj się z naszą Kancelarią, jeżeli wolisz, aby profesjonalista zajął się Twoją sprawą. Pomożemy przygotować cały materiał dowodowy. Zwrócimy się o dokumenty do właściwych komorników sądowych, Urzędu Skarbowego, ZUS, Gminy itd. itp. Będziemy reprezentować Cię w Sądzie. Będziemy się starać o jak najkorzystniejsze warunki ogłoszenia upadłości.

Czy ten post był przydatny?

Oceń:

Średnia ocena 4.5 / 5. Liczba głosów: 44

Może cię zainteresować także:

Autor: Radca Prawny Kamila Puńko

Wspólnik Kancelarii Radcowskiej Anczewska i Puńko we Wrocławiu. Jako radca prawny specjalizuje się w sprawach spadkowych, ochrony danych osobowych RODO oraz w prawie cywilnym (sprawy frankowe, polisolokaty, odszkodowania, upadłość konsumencka). Klienci cenią ja za pełne zaangażowanie w sprawę oraz szybkie i skuteczne działania.