Obligatoryjne odroczenie wykonania kary

Adwokat Wrocław 9 Porady prawne prawo karne 9 Obligatoryjne odroczenie wykonania kary

utworzone przez | lip 22, 2019 | Porady prawne prawo karne

Obligatoryjne odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności. Kiedy Sąd musi orzec odroczenie wykonania kary?

Gdy prawomocnym wyrokiem karnym Sąd orzekł karę pozbawienia wolności, to co do zasady jej wykonanie powinno nastąpić niezwłocznie. To oznacza, że jako skazany możesz się spodziewać przesyłki listownej z wezwaniem do stawienia się do zakładu karnego, celem odbycia orzeczonej kary. Z pewnością jednak jest jeszcze szansa na uniknięcie zakładu karnego i pozostanie na wolości.  W niektórych bowiem sytuacjach Sąd musi orzec odroczenie wykonania kary i o nich będzie dzisiejszy wpis. Pamiętaj jednak, że są i takie sytuacje, gdzie Sąd jedynie może, a nie musi odroczyć wykonanie kary.

Kiedy Sąd musi wydać postanowienie o odroczeniu kary pozbawienia wolności?

Powinieneś wiedzieć, że podstawę obligatoryjnego odroczenia wykonania kary pozbawienia wolności stanowią przepisy art. 150 § 1 i 2 kodeksu karnego wykonawczego. Z pewnością zatem Sąd wyda postanowienie o odroczeniu wykonania kary w wypadku choroby psychicznej lub innej ciężkiej choroby uniemożliwiającej wykonywanie tej kary.

O odroczeniu wykonania kary Sąd może orzec do czasu rozpoczęcia jej wykonywania.

Należy także zauważyć,  że odroczenie dotyczy tylko kary pozbawienia wolności, w tym kary zastępczej za grzywnę. Z pewnością odroczenie wykonania kary nie dotyczy kary aresztu, w tym zastępczej kary aresztu za grzywnę.

Choroba psychiczna jako podstawa obligatoryjnego odroczenia wykonania kary.

Niewątpliwie udowodnienie przed Sądem istnienia choroby psychicznej, wymaga opinii co najmniej dwóch biegłych sądowych psychiatrów. Jednak już we wniosku masz obowiązek uzasadnienia swoich żądań w stopniu umożliwiającym jego rozpoznanie i przedstawienia dokumentów medycznych.  Jeżeli tego nie zrobisz, Sąd wezwie Cię do usunięcia braków formalnych wniosku w terminie 7 dni. Twój wniosek Sąd pozostawi bez rozpoznania jeżeli te braki nie zostaną uzupełnione.

Należy podkreślić, że choroba psychiczna zawsze powinna być podstawą obligatoryjnego odroczenia wykonania kary pozbawienia wolności. Przede wszystkim dlatego, że nie stopniuje się chorób psychicznych i nie ma chorób psychicznych cięższych od innych. Co więcej, chory psychicznie nie rozumie istoty kary i resocjalizacyjne oddziaływanie kary wobec niego jest niemożliwe.

W konsekwencji, jakiekolwiek ustalenia, czy pobyt skazanego w zakładzie karnym zagrażałby jego życiu lub mógł spowodować dla jego zdrowia poważne niebezpieczeństwo są bezprzedmiotowe.

Niestety orzecznictwo sądowe bywa odmienne.

Inna ciężka choroba uniemożliwiająca wykonywanie kary pozbawienia wolności.

O występowaniu u skazanego ciężkiej choroby orzekają również biegli sądowi o danej specjalności. Niewątpliwie w wydanej opinii sądowej biegli powinni wskazać, czy choroba uniemożliwia wykonanie kary pobawienia wolności. Biegli powinni również ocenić, czy umieszczenie chorego w zakładzie karnym może zagrażać jego życiu albo spowodować dla jego zdrowia poważne niebezpieczeństwo. Z pewnością nie będzie prawidłowa taka opinia, w której biegli jedynie uznają, że chory skazany może odbywać karę i być leczony w warunkach więziennej służby zdrowia. Sąd powinien zrozumieć charakter schorzenia i otrzymać niezbędne informacje o sposobie leczenia. Wszystko dlatego, aby Sąd mógł ustalić w poszczególnych instytucjach więziennej służby zdrowia czy oferują dany zakres leczenia i w jakim czasie.

Podsumowując, należy stwierdzić, że z uwagi na złożoność postępowania o odroczenie wykonania kary warto skorzystać z pomocy skutecznego Adwokata.

Czy ten post był przydatny?

Oceń:

Średnia ocena 4.6 / 5. Liczba głosów: 21

Może cię zainteresować także:

Autor: Adwokat Ewa Anczewska

Wspólnik Kancelarii Adwokackiej Anczewska i Puńko we Wrocławiu. Jako adwokat specjalizuje się w prawie cywilnym (ze szczególnym uwzględnieniem prawa ochrony konsumentów), prawie rodzinnym oraz karnym. Klienci cenią ja za szeroką wiedzę prawną, a także cierpliwość i zdecydowaną postawę podczas rozpraw sądowych.