Likwidacja spółki

Adwokat Wrocław 9 Obsługa prawna firm 9 Likwidacja spółki

Skuteczne wsparcie w procesie likwidacji spółki

W toku realizacji przedsiębiorstw biznesowych przedsiębiorcy muszą podejmować nierzadko trudne decyzje, również te związane z przekształceniem, jak i wygaszaniem spółek. Część spółek tworzona jest także z myślą o konkretnych projektach biznesowych, a gdy te się kończą, powstałe dla nich spółki pozostają niezagospodarowane. Likwidacja spółki może być także odpowiedzią na wewnętrzny konflikt, który paraliżuje pracę. Nasz adwokat wspiera Klientów z Wrocławia i województwa dolnośląskiego w efektywnej i sprawnej likwidacji spółek.

Przyczyny likwidacji spółki

Likwidacja spółki może być konsekwencją ogłoszenia upadłości, uchwały wspólników o rozwiązaniu spółki oraz przeniesieniu siedziby za granicę. Może też nastąpić z przyczyn wskazanych w umowie spółki czy w wyniku zmian zamierzeń i strategii biznesowej przedsiębiorcy. Wspólnicy i likwidatorzy, by nie narazić się na przejęcie spółki lub grzywny, muszą dopełnić szeregu formalności.

Proces likwidacji spółki

Na czas likwidacji spółki w przedsiębiorstwie następują zmiany. Likwidowana spółka nie może wypłacać wspólnikom dywidendy ani zaliczki na poczet dywidendy oraz rozpoczynać nowych działań. Podział majątku, który pozostanie po spłacie wszystkich zobowiązań, może nastąpić dopiero po zakończeniu czynności likwidacyjnych. Pozostawieni spółki bez nadzoru generuje szereg problemów sprawozdawczych, które mogą w przyszłości stać się podstawą do nałożenia grzywny lub sądowego przejęcia spółki, a wraz z nią pozostałych w niej informacji biznesowych.

Jak możemy Ci dziś pomóc?

Nasza Kancelaria z siedzibą we Wrocławiu kompleksowo doradza w sprawach związanych z likwidacją spółki. Nasz adwokat wspiera Klientów z Wrocławia i okolic na każdym etapie likwidacji spółki, a niekiedy jest w stanie całkowicie wyręczyć wspólników i likwidatorów w prowadzeniu tego procesu. Podczas likwidacji dbamy o dopełnienie przez Klientów wszystkich wymogów przewidzianych prawem i wskazujemy efektywne sposoby sprawnego przeprowadzenia procesu.

Zakres doradztwa prawnego dotyczącego likwidacja spółki:

  • porady prawne dotyczące likwidacji spółki,
  • wsparcie w zakresie czynności formalnych i komunikacji z urzędami,
  • wezwania dla wierzycieli spółki,
  • sporządzanie pism oraz wniosków do sądu,
  • reprezentowanie Klienta w sądzie i urzędach.

Potrzebujesz wsparcia w likwidacji spółki?
Poszukujesz pomocy prawnej w związku
z zakończeniem działalności spółki?
Szukasz adwokata we Wrocławiu?

Porozmawiaj z nami

Anczewska i Puńko
Kancelaria Adwokacko – Radcowska s.c.

Zadzwoń:

+48 71 780 45 15
+48 722 008 979

Napisz:

biuro@kancelariaea.pl

Spotkaj:

ul. Rybacka 7 lok.205
53-656 Wrocław

Wypełnij formularz i wyślij

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest Adwokat Ewa Anczewska i Radca Prawny Kamila Puńko, działające jako wspólnicy Anczewska i Puńko Kancelaria Adwokacko-Radcowska spółka cywilna, ul. Rybacka 7 lok. 205, 53-656 Wrocław, NIP 8971862642 REGON: 382222440, telefon: 71 780 45 15, e-mail: biuro@kancelariaea.pl

Przetwarzamy Państwa dane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie zawarte w formularzu kontaktowym (podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit f. RODO, czyli przetwarzanie danych w celu realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów w postaci komunikacji z użytkownikami strony).
Państwa dane będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne do udzielenia odpowiedzi na złożone pytanie, a po tym czasie mogą być przez nas przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.
Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne, ale konieczne do tego, żeby odpowiedzieć na zadane przez Państwa pytanie.

Przysługują Państwu prawa do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia swoich danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Informujemy, że organem nadzorczym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.