Przygotowanie i analiza umów

Adwokat Wrocław 9 Obsługa prawna firm 9 Przygotowanie i analiza umów

Skuteczne wsparcie prawne Twojej firmy

Umowy zawierane między przedsiębiorcami pomagają regulować wzajemne stosunki biznesowe. Niestety ich zapisy mogą także stanowić przyczynę sporów pomiędzy przedsiębiorcami. Stąd też tak ważne jest odpowiednie wynegocjowanie treści umowy oraz zapisanie uzgodnionych warunków w sposób zgodny z przepisami prawa. Należy bowiem pamiętać, że w razie jakichkolwiek konfliktów lub niejasności to właśnie umowa będzie stanowiła podstawę dochodzenia wzajemnych praw, czy uzgodnienia kompromisu. Specjaliści naszej Kancelarii przygotowują umowy, dbając o bezpieczeństwo Klientów. Analizując umowy, zwracamy uwagę na potencjalne ryzyka oraz wskazujemy pożądany kształt ostatecznych zapisów, z uwzględnieniem potrzeb firmy

Analiza umów

Wielokrotnie nasi Klienci zgłaszają się do nas z prośbą o przeanalizowanie treści umowy, którą otrzymali od swojego kontrahenta. W takich sytuacjach sprawdzamy, czy zapisy zawarte w kontrakcie są zgodne z wcześniejszymi ustaleniami między stronami oraz weryfikujemy potencjalne zagrożenia i wskazujemy optymalną treść umowy. W razie potrzeby wspieramy Klienta w negocjowaniu zapisów kluczowych z biznesowego punktu widzenia. Analiza kontraktu może także obejmować weryfikację, czy strony poprawnie wywiązały się z zawartych w nim zobowiązań. Nasz adwokat szczegółowo wskaże, jakie obowiązki ciążyły na firmach. Umożliwi to sprawdzenie, czy przedsiębiorstwa dopełniły swoich powinności.

Sporządzanie umów

W ramach oferowanych usług zajmujemy się także sporządzaniem umów, co często poprzedzone jest negocjacjami między stronami. Wspieramy Klientów w procesie uzgadniania punktów, które powinien regulować kontrakt. Następnie konstruujemy treść pozwalającą na zabezpieczenie interesów firmy. W swojej pracy wybiegamy w przyszłość, przewidując potencjalne konsekwencje poszczególnych zapisów i proponujemy optymalne oraz skuteczne rozwiązania.

Przygotowujemy umowy:

  • najmu;
  • dzierżawy;
  • świadczenie usług;
  • cesji;
  • dotyczące restrukturyzacji zadłużenia: uznania długu, ugody, rozłożenia długu na raty.

Jak możemy Ci dziś pomóc?

Nasza Kancelaria z siedzibą we Wrocławiu od lat zajmuje się analizą umów oraz ich sporządzaniem. Nasz adwokat nie tylko przygotuje umowę, ale także pomoże Klientom w negocjowaniu warunków  i bilansowaniu założeń kontraktu.

Zakres doradztwa prawnego dotyczącego umów między przedsiębiorcami:

  • analiza umów,
  • przygotowanie umów,
  • wsparcie w negocjowaniu warunków umowy,
  • doradztwo dotyczące wywiązania się przez strony z umowy.

Szukasz pomocy adwokata w przygotowaniu umowy?
Potrzebujesz wsparcia prawnika,
który przeanalizuje poprawność kontraktu?
Szukasz adwokata we Wrocławiu?

Porozmawiaj z nami

Anczewska i Puńko
Kancelaria Adwokacko – Radcowska s.c.

Zadzwoń:

+48 71 780 45 15
+48 722 008 979

Napisz:

biuro@kancelariaea.pl

Spotkaj:

ul. Rybacka 7 lok.205
53-656 Wrocław

Wypełnij formularz i wyślij

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest Adwokat Ewa Anczewska i Radca Prawny Kamila Puńko, działające jako wspólnicy Anczewska i Puńko Kancelaria Adwokacko-Radcowska spółka cywilna, ul. Rybacka 7 lok. 205, 53-656 Wrocław, NIP 8971862642 REGON: 382222440, telefon: 71 780 45 15, e-mail: biuro@kancelariaea.pl

Przetwarzamy Państwa dane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie zawarte w formularzu kontaktowym (podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit f. RODO, czyli przetwarzanie danych w celu realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów w postaci komunikacji z użytkownikami strony).
Państwa dane będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne do udzielenia odpowiedzi na złożone pytanie, a po tym czasie mogą być przez nas przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.
Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne, ale konieczne do tego, żeby odpowiedzieć na zadane przez Państwa pytanie.

Przysługują Państwu prawa do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia swoich danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Informujemy, że organem nadzorczym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.