Rodo i ochrona danych osobowych

Audyt, analiza ryzyka, procedury, dokumentacja, szkolenia

Wiele firm nie wyobraża sobie dziś funkcjonowania i rozwoju bez możliwości pozyskiwania i przetwarzania danych osobowych. Dziś dane osobowe wykorzystywane są przez przedsiębiorstwa m.in. w procesie rekrutacji pracowników, w procesie sprzedaży, jak i w trakcie prowadzonych działań marketingowych. Od 25 maja 2018 roku wszyscy przedsiębiorcy działający na terenie Unii Europejskiej muszą stosować się do nowego rozporządzenia unijnego, które nakłada na nich nowe obowiązki ochrony danych osobowych RODO. Adwokaci i radcowie prawni naszej Kancelarii to doświadczony zespół pomagający przedsiębiorcom w analizie procedur ochrony danych jak i wdrożeniu rozwiązań wymaganych przez RODO.

Audyt

Analizujemy jakim stopniu realizowane są w danej firmie wytyczne unijnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych RODO. Badamy i wskazujemy te obszary działalności firmy, które mają styczność z danymi osobowymi. Oceniamy celowość zbierania danych osobowych, poprawność działania systemów służących do ich przetwarzania oraz procedur nimi rządzących. Weryfikujemy także poprawność prowadzonej dokumentacji. Wskazujemy wykryte problemy i rekomendujemy sposoby ich rozwiązania.

Analiza ryzyka

Doskonale zdajemy sobie sprawę, że poza pomocą doraźną, przy rozwiązaniu aktualnych problemów ochrony danych osobowych, ważna jest także diagnoza potencjalnych obszarów ryzyka, które w przyszłości mogą przysporzyć problemów. Identyfikujemy potencjalne zagrożenia oraz rekomendujemy działania mające na celu ich minimalizację lub całkowitą eliminację.

Procedury i dokumentacja

Doradzamy jak dostosować działania prowadzone z wykorzystanie danych osobowych do obowiązujących procedur ochrony danych. Organizujemy procedury ochrony danych w firmie, przygotowujemy niezbędną dokumentacje m.in.:

 • politykę ochrony danych
 • rejestr czynności przetwarzania
 • umowy powierzenia danych
 • politykę prywatności
 • politykę cookies
 • aneksy do umów z pracownikami, podwykonawcami

Szkolenia

Wraz z wdrożeniem w przedsiębiorstwie nowych standardów, wymaganych przez RODO, oferujemy naszym Klientom kompleksowe szkolenia ich pracowników
i współpracowników. Szkolenia mają na celu przedstawienie wprowadzonych zmian i przekazanie wytycznych, których muszą przestrzegać wszyscy zatrudnieni w danej firmie.

Jak możemy Ci dziś pomóc?

Oferujemy kompleksowe doradztwo prawne dla przedsiębiorstw, które przetwarzają dane osobowe. Oferujemy:

 • audyt ochrony danych osobowych
 • opracowanie dokumentacji przetwarzania danych osobowych
 • pomoc prawna przy wdrażaniu procedur ochrony danych osobowych
 • przygotowanie niezbędnych zmian w umowach i negocjowanie treści zawartych umów
 • szkolenia dla pracowników przetwarzających dane osobowe

Jesteś przedsiębiorcą z Wrocławia lub województwa dolnośląskiego?
Skorzystaj z naszego doradztwa prawnego już dziś.

Porozmawiaj z nami

Anczewska i Puńko
Kancelaria Adwokacko – Radcowska s.c.

Zadzwoń:

+48 71 780 45 15
+48 722 008 979

Napisz:

biuro@kancelariaea.pl

Spotkaj:

ul. Rybacka 7 lok.205
53-656 Wrocław

Wypełnij formularz i wyślij

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest Adwokat Ewa Anczewska i Radca Prawny Kamila Puńko, działające jako wspólnicy Anczewska i Puńko Kancelaria Adwokacko-Radcowska spółka cywilna, ul. Rybacka 7 lok. 205, 53-656 Wrocław, NIP 8971862642 REGON: 382222440, telefon: 71 780 45 15, e-mail: biuro@kancelariaea.pl

Przetwarzamy Państwa dane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie zawarte w formularzu kontaktowym (podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit f. RODO, czyli przetwarzanie danych w celu realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów w postaci komunikacji z użytkownikami strony).
Państwa dane będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne do udzielenia odpowiedzi na złożone pytanie, a po tym czasie mogą być przez nas przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.
Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne, ale konieczne do tego, żeby odpowiedzieć na zadane przez Państwa pytanie.

Przysługują Państwu prawa do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia swoich danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Informujemy, że organem nadzorczym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.