Windykacja należności

Adwokat Wrocław 9 Obsługa prawna firm 9 Windykacja należności

Odzyskaj swoje pieniądze

Terminowa realizacja zobowiązań przez kontrahentów to podstawa płynności finansowej każdego przedsiębiorstwa. Gdy problemy z płatnościami przeciągają się w czasie, dotyczą coraz większego grona kontrahentów, mogą wręcz paraliżować funkcjonowanie i rozwój firmy. Powstałe zaległości po stronie kontrahentów sprawiają, że prowadzącym przedsiębiorstwo trudno jest opłacić koszty działalności, a tym samym staje się ona nierentowna. Nasz adwokat świadczy doradztwo prawne w zakresie windykacji należności dla przedsiębiorców zmagających dłużnikami.

Komu pomagamy

Pomagamy w odzyskiwaniu należności, które mogą wynikać m.in. z niespłaconych:

 • faktur
 • umów cywilno-prawych
 • kontraktów
 • opłat czynszowych
 • pożyczek

Przedsądowe wezwanie do zapłaty

Postępowanie przed sądem jest sformalizowane i czasochłonne, dlatego przedsiębiorcom chcącym odzyskać swoje należności pomagamy także na etapie przedsądowym. Nasze doradztwo rozpoczyna się zwykle od wezwania do zapłaty, które kierujemy do dłużnika. Wezwanie to informuje, iż daną sprawą zajęła się nasza Kancelaria, a brak zapłaty w wyznaczonym w wezwaniu terminie spowoduje skierowanie sprawy na drogę sądową. W praktyce często zdarza się również, że brak zapłaty spowodowany jest przejściowymi problemami dłużnika. W takich sytuacjach reprezentujmy Klientów w negocjacjach, a także przygotowujemy projekt ugody, ustanawiając przy tym dodatkowe zabezpieczenia spłaty długu.

Postępowanie sądowe

Reprezentujemy wierzycieli w postępowaniach przed sądem. Pomagamy w przygotowaniu niezbędnej dokumentacji. Wraz z założeniem sprawy możemy przygotować również wniosek o zabezpieczenie roszczenia. W ramach postępowania zabezpieczającego komornik może bowiem zabezpieczyć określony majątek dłużnika, uniemożliwiając mu tym samym jego ukrycie lub zbycie. Występujemy jako pełnomocnicy wierzyciela w postępowaniach o uzyskanie nakazu zapłaty. Jego otrzymanie umożliwia rozpoczęcie egzekucji komorniczej.

Postępowanie egzekucyjne

Jest ostatnim etapem postępowania. Wraz z uzyskaniem sądowego nakazu zapłaty kierujemy sprawę do komornika, który od tej pory dążyć będzie do zidentyfikowania i zajęcia majątku dłużnika, po to by zaspokoić naszą wierzytelność. Nasz adwokat wspiera komornika w prowadzonych czynnościach, na bieżąco monitorując jego działania.

Jak możemy Ci dziś pomóc?

Świadczymy kompleksowe doradztwo prawne dla przedsiębiorstw zmagających się z dłużnikami.

Oferujemy:

 • przygotowanie przesądowego wezwania do zapłaty
 • udział w negocjacjach z dłużnikiem
 • przygotowanie treści ugody
 • sporządzanie pozwów w postępowaniu nakazowym, upominawczym, uproszczonym
 • pomoc w wyjawieniu majątku dłużnika
 • przygotowanie wniosku o zabezpieczenie roszczenia
 • reprezentowanie wierzyciela przed sądem
 • wsparcie w uzyskaniu nakazu zapłaty
 • nadzór nad prowadzoną egzekucją komorniczą

Osoby z Wrocławia lub województwa dolnośląskiego,
które chcą skorzystać z naszego doradztwa prawnego
zapraszamy do kontaktu.

Porozmawiaj z nami

Anczewska i Puńko
Kancelaria Adwokacko – Radcowska s.c.

Zadzwoń:

+48 71 780 45 15
+48 722 008 979

Napisz:

biuro@kancelariaea.pl

Spotkaj:

ul. Rybacka 7 lok.205
53-656 Wrocław

Wypełnij formularz i wyślij

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest Adwokat Ewa Anczewska i Radca Prawny Kamila Puńko, działające jako wspólnicy Anczewska i Puńko Kancelaria Adwokacko-Radcowska spółka cywilna, ul. Rybacka 7 lok. 205, 53-656 Wrocław, NIP 8971862642 REGON: 382222440, telefon: 71 780 45 15, e-mail: biuro@kancelariaea.pl

Przetwarzamy Państwa dane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie zawarte w formularzu kontaktowym (podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit f. RODO, czyli przetwarzanie danych w celu realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów w postaci komunikacji z użytkownikami strony).
Państwa dane będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne do udzielenia odpowiedzi na złożone pytanie, a po tym czasie mogą być przez nas przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.
Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne, ale konieczne do tego, żeby odpowiedzieć na zadane przez Państwa pytanie.

Przysługują Państwu prawa do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia swoich danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Informujemy, że organem nadzorczym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.