Zakaz prowadzenia działalności

Adwokat Wrocław 9 Obsługa prawna firm 9 Zakaz prowadzenia działalności gospodarczej

Kompleksowa pomoc prawna

Każdy obywatel posiadający pełnię praw może założyć firmę. Swoboda prowadzenia działalności gospodarczej zagwarantowana jest bowiem konstytucyjnie. W pewnym sytuacjach sąd może jednak ograniczyć to prawo, w szczególności, w stosunku do osób, które nie dopełniły swoich obowiązków związanych z wystąpieniem o upadłość spółki lub upadłość konsumencką. Zakaz prowadzenia działalności może także objąć osoby, które utrudniają prowadzenie procesu upadłościowego poprzez przykładowo nieudostępnianie ksiąg handlowych lub ukrywanie majątku.

Zaniechanie wystąpienia z wnioskiem o upadłość

Najczęściej problem zakazu prowadzenia działalności wiąże się z sytuacjami, gdy osoba zobowiązana do wystąpienia z wnioskiem o upadłość spółki zaniecha swojego obowiązku lub też utrudnia prowadzenie procesu. Należy bowiem podkreślić, że w przypadku gdy firma jest niewypłacalna lub utraciła zdolność do wykonywania swoich zobowiązań pieniężnych, wspólnicy i członkowie zarządu zobowiązani są do wystąpienia z wnioskiem o upadłość. Za zaniechania odpowiadają oni swoim majątkiem, a dodatkowo mogą otrzymać sądowy zakaz prowadzenia działalności gospodarczej. Przesłankami do wystąpienia z powyższym wnioskiem są: opóźnienia w wykonaniu zobowiązań pieniężnych trwające powyżej 3 miesięcy (z pominięciem pożyczek i przyszłych zobowiązań) lub przekraczające wartość majątku dłużnika, gdy stan ten utrzymuje się od ponad 24 miesięcy.

 

W praktyce ma to zabezpieczyć inne podmioty na rynku przed możliwymi problemami, wynikającymi ze współpracy z takim przedsiębiorcą. Działa jednak paraliżująco na inną działalność biznesową osób objętych tym zakazem. Biorąc pod uwagę, że ustalenie winy oraz jej stopnia wymaga wnikliwej analizy indywidualnej sytuacji konkretnej osoby, to odpowiednio zebrany materiał dowodowy istotnie może wpłynąć na wymierzoną karę lub odstąpienie od jej wymierzenia.

Niewypłacalność w następstwie celowego działania

Zakaz prowadzenia działalności gospodarczej może także dotyczyć osób, które nie wystąpią w odpowiednim momencie o upadłość konsumencką. Taka sytuacja będzie miała miejsce, gdy ich zaniechanie będzie miało negatywne przełożenie na możliwość spłaty długu. Powyższy zakaz w takich przypadkach będzie konsekwencją wystąpienia niewypłacalności w skutek celowego działania lub rażącego niedbalstwa dłużnika. Warto podkreślić, że do stwierdzenia przesłanek w tym wypadku wymagana będzie wnikliwa analiza indywidualnej sytuacji dłużnika i podejmowanych przez niego działań mających na celu zmniejszenia szkody wierzycieli.

Jak możemy Ci dziś pomóc?

Nasza Kancelaria z siedzibą we Wrocławiu wspiera klientów indywidualnych i biznesowych w postępowaniach, w wyniku których może zostać nałożony na nich zakaz prowadzenia działalności gospodarczej. Pomagamy również kontrahentom osób objętych zakazem prowadzenia działalności gospodarczej.

Zakres doradztwa prawnego dotyczącego zakazu prowadzenia działalności gospodarczej:

  • porady prawne dotyczące procesu upadłościowego,
  • doradztwo dotyczące zakazu prowadzenia działalności gospodarczej,
  • wsparcie w kompletowaniu materiału dowodowego,
  • sporządzanie pism oraz pozwów,
  • reprezentowanie Klienta w sądzie.

Potrzebujesz wsparcia dotyczącego upadłości spółki lub konsumenckiej?
Obawiasz się, że sąd orzeknie zakaz prowadzenia działalności?
Szukasz adwokata we Wrocławiu?

Porozmawiaj z nami

Anczewska i Puńko
Kancelaria Adwokacko – Radcowska s.c.

Zadzwoń:

+48 71 780 45 15
+48 722 008 979

Napisz:

biuro@kancelariaea.pl

Spotkaj:

ul. Rybacka 7 lok.205
53-656 Wrocław

Wypełnij formularz i wyślij

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest Adwokat Ewa Anczewska i Radca Prawny Kamila Puńko, działające jako wspólnicy Anczewska i Puńko Kancelaria Adwokacko-Radcowska spółka cywilna, ul. Rybacka 7 lok. 205, 53-656 Wrocław, NIP 8971862642 REGON: 382222440, telefon: 71 780 45 15, e-mail: biuro@kancelariaea.pl

Przetwarzamy Państwa dane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie zawarte w formularzu kontaktowym (podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit f. RODO, czyli przetwarzanie danych w celu realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów w postaci komunikacji z użytkownikami strony).
Państwa dane będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne do udzielenia odpowiedzi na złożone pytanie, a po tym czasie mogą być przez nas przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.
Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne, ale konieczne do tego, żeby odpowiedzieć na zadane przez Państwa pytanie.

Przysługują Państwu prawa do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia swoich danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Informujemy, że organem nadzorczym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.