Odszkodowanie za niesłuszne skazanie

Adwokat Wrocław 9 Porady prawne prawo karne 9 Odszkodowanie za niesłuszne skazanie

utworzone przez | cze 27, 2019 | Porady prawne prawo karne

Zaryzykuję stwierdzenie, że słyszałeś, choćby z głośnych przekazów medialnych o osobie, która została niesłusznie skazana wyrokiem karnym. Z pewnością nie wytłumaczę tu przyczyn tych przypadków, ale za to wyjaśnię, co może uzyskać osoba, która została niesłusznie skazana przez Sąd.

Rekompensata za błędy w postępowaniu karnym

Jeżeli zostałeś niesłusznie skazany, to niewątpliwie współcześnie standardem są rozwiązania zapewniające rekompensatę od państwa. W naszym prawie instytucja odszkodowania za niesłuszne skazanie przewidziana jest w przepisach kodeksu postępowania karnego.

Zgodnie z art. 552 kodeksu postępowania karnego:

„§ 1. Oskarżonemu, który w wyniku wznowienia postępowania lub kasacji został uniewinniony, lub skazany na łagodniejszą karę, służy od Skarbu Państwa odszkodowanie za poniesioną szkodę oraz zadośćuczynienie za doznaną krzywdę, wynikłe z wykonania względem niego w całości lub w części kary, której nie powinien był ponieść.

§ 2. Przepis § 1 stosuje się także, jeżeli po uchyleniu skazującego orzeczenia postępowanie umorzono wskutek okoliczności, których nie uwzględniono we wcześniejszym postępowaniu

Kto i kiedy może ubiegać się o odszkodowanie za niesłuszne skazanie?

Przede wszystkim o odszkodowanie za niesłuszne skazanie możesz ubiegać się sam, jeżeli zostałeś skazany. Chodzi zatem o sytuację, w której prawomocnym wyrokiem sądu karnego zostałeś uznany za winnego popełnienia przestępstwa. Została zatem orzeczona wobec Ciebie kara. Chodzi o każdy rodzaj kary, także o charakterze nieizolacyjnym. Co ważne, tak orzeczoną karę następnie wykonano w całości lub w części.

Jeżeli masz wątpliwości, czy orzeczono wobec ciebie karę, czy środek karny, wyjaśniam, że karami według kodeksu karnego są:

  • grzywna,
  • ograniczenie wolności,
  • pozbawienie wolności,
  • 25 lat pozbawienia wolności,
  • dożywotnie pozbawienie wolności.

Bezsprzecznie, abyś mógł uzyskać odszkodowanie i zadośćuczynienie, to musi zostać złożona kasacja lub wniosek o wznowienia postępowania.

Pierwotny wyrok musi zostać zatem zmieniony w taki sposób, że skazany zostanie uniewinniony bądź orzeczona kara została zmieniona na karę łagodniejszą.

Dla wyjaśnienia, kara łagodniejsza to kara w mniejszym wymiarze lub kara łagodniejszego rodzaju np. karę grzywny w miejsce kary pozbawienia wolności.

Z pewnością, możliwość ubiegania się o odszkodowanie za niesłuszne skazanie otwiera także umorzenie postępowania karnego, na skutek okoliczności nieuwzględnionych we wcześniejszym postępowaniu.

Czy ten post był przydatny?

Oceń:

Średnia ocena 4.7 / 5. Liczba głosów: 21

Może cię zainteresować także:

Autor: Adwokat Ewa Anczewska

Wspólnik Kancelarii Adwokackiej Anczewska i Puńko we Wrocławiu. Jako adwokat specjalizuje się w prawie cywilnym (ze szczególnym uwzględnieniem prawa ochrony konsumentów), prawie rodzinnym oraz karnym. Klienci cenią ja za szeroką wiedzę prawną, a także cierpliwość i zdecydowaną postawę podczas rozpraw sądowych.