Odszkodowanie za niesłuszne skazanie

utworzone przez | Cze 27, 2019 | Sprawy karne | 0 komentarzy

Zaryzykuję stwierdzenie, że słyszałeś, choćby z głośnych przekazów medialnych o osobie, która została niesłusznie skazana wyrokiem karnym. Z pewnością nie wytłumaczę tu przyczyn tych przypadków, ale za to wyjaśnię, co może uzyskać osoba, która została niesłusznie skazana przez Sąd.

Rekompensata za błędy w postępowaniu karnym

Jeżeli zostałeś niesłusznie skazany, to niewątpliwie współcześnie standardem są rozwiązania zapewniające rekompensatę od państwa. W naszym prawie, instytucja odszkodowania za niesłuszne skazanie przewidziana jest w przepisach kodeksu postępowania karnego.

Zgodnie z art. 552 kodeksu postępowania karnego:

„§ 1. Oskarżonemu, który w wyniku wznowienia postępowania lub kasacji został uniewinniony lub skazany na łagodniejszą karę, służy od Skarbu Państwa odszkodowanie za poniesioną szkodę oraz zadośćuczynienie za doznaną krzywdę, wynikłe z wykonania względem niego w całości lub w części kary, której nie powinien był ponieść.

           § 2. Przepis § 1 stosuje się także, jeżeli po uchyleniu skazującego orzeczenia postępowanie umorzono wskutek okoliczności, których nie  uwzględniono we wcześniejszym postępowaniu

Kto i kiedy może ubiegać się o odszkodowanie za niesłuszne skazanie?

Przede wszystkim o odszkodowanie za niesłuszne skazanie możesz ubiegać się sam, jeżeli zostałeś skazany. Chodzi zatem o sytację, w której prawomocnym wyrokiem sądu karnego  zostałeś uznany winnym popełnienia przestępstwa.  Została zatem orzeczona wobec Ciebie kara. Chodzi o kazdy rodzaj kary, także o charakterze nieizolacyjnym. Co ważne, tak orzeczoną karę następnie wykonano w całości lub w części.

Jeżeli masz wątpliwości, czy orzeczono wobec ciebie karę czy środek karny, wyjaśniam, że karami według kodeksu karnego są:

  • grzywna,
  • ograniczenie wolności,
  • pozbawienie wolności,
  • 25 lat pozbawienia wolności,
  • dożywotnie pozbawienie wolności.

Bezprzecznie, abyś mógł uzyskać odszkodowanie i zadośćuczynienie to musi zostać złożóna kasacja lub wniosek o wznowienia postępowania.

Pierwotny wyrok musi zostać zatem zmieniony w taki sposób, że skazany zostanie uniewinniony bądź orzeczona kara została zmieniona na karę łagodniejszą.

Dla wyjaśnienia, kara łagodniejsza to kara w mniejszym wymiarze lub kara łagodniejszego rodzaju np. karę grzywny w miejsce kary pozbawienia wolności.

Z pewnością, możliwość ubiegania się o odszkodowanie za niesłuszne skazanie otwiera także umorzenie postępowania karnego, na skutek okoliczności nieuwzględnionych we wcześniejszym postępowaniu.

Polub nas

Potrzebujesz porady prawnej?

Umów się na spotaknie

+48 71 780 45 15

biuro@kancelariaea.pl

Wypełnij formularz , skontaktujemy się z Tobą.

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *