Pozew o rozwód – Jak i gdzie złożyć pozew rozwodowy?

Adwokat Wrocław 9 Porady prawne rodzinne 9 Porady prawne rozwód 9 Pozew o rozwód – Jak i gdzie złożyć pozew rozwodowy?

Decyzja o rozwodzie budzi wiele wątpliwości. Brak znajomości prawa to obawa przed porażką i konsekwencjami. Sąd wyda orzeczenie o rozwodzie wyłącznie w przypadku całkowitego i trwałego rozpadu pożycia małżeńskiego. Wymagane są też dowody. Szczególnie gdy druga strona utrzymuje, że do całkowitego i trwałego rozpadu pożycia nie doszło.

Pozostają również kwestie formalne. Jak wnieść pozew o rozwód? Gdzie, kiedy i kto może to zrobić? W takiej sytuacji warto przemyśleć pomoc Kancelarii adwokackiej, aby samemu nie pozostać z problemem. Im bardziej profesjonalna pomoc prawnika, tym mniej zawiłości i problemów podczas rozwodu.

 • Pozew rozwodowy może wnieść każdy z małżonków.
 • Pozew składa się do Sadu Okręgowego właściwego dla ostatniego wspólnego miejsca zamieszkania małżonków.
 • Należy przedstawić twierdzenia i dowody, na trwały i całkowity rozpad pożycia małżeńskiego.
 • W pozwie o rozwód można złożyć także wniosek o dokonanie podziału majątku wspólnego.  Jeżeli podział nie jest zgodny i przedłuży sprawę rozwodową, to Sąd nie będzie się tą kwestią zajmował. 
 • adwokat rozwodowy Wrocław – sprawdzona pomoc prawna w sprawie rozwodowej.

Jak złożyć pozew o rozwód?

Pozew rozwodowy może wnieść każdy z małżonków. Pozew trzeba złożyć zawsze w dwóch egzemplarzach – jeden dla Sądu, a drugi dla Pozwanego. Pamiętaj, żeby zachować jedną kopię także dla siebie. Może Ci się przydać w trakcie rozprawy rozwodowej, żeby sprawdzić dokładne brzmienie pisma procesowego.

W pozwie należy oznaczyć Sąd, do którego jest kierowany. Trzeba też oznaczyć strony procesu tj. powoda i pozwanego wraz z danymi adresowymi. Prawidłowo napisany pozew musi zawierać:

 • Żądanie orzeczenia o winie
 • lub rozwiązania małżeństwa bez orzekania o winie stron.

Do pozwu załączyć należy akt małżeństwa i urodzenia dzieci, jeśli takie były w małżeństwie.

Jak złożyć pozew rozwodowy? Można to zrobić osobiście, za pośrednictwem poczty lub przez pełnomocnika. Opłata za wniesienie pozwu wynosi 600 zł plus 17 zł, jeśli ustalimy Adwokata lub Radcę Prawnego. Pełnomocnik pomoże napisać i złożyć pozew. Na podstawie fachowego doradztwa skompletuje niezbędne dokumenty i prawidłowo je złoży bez ryzyka odrzucenia wniosku.

Gdzie złożyć pozew rozwodowy?

Pozew składa się do Sadu Okręgowego właściwego dla ostatniego wspólnego miejsca zamieszkania małżonków. Pod wskazanym adresem musi mieszkać chociaż jeden z małżonków. Pamiętaj, że miejsce zamieszkania małżonków to nie to samo co adres zameldowania.

Jeśli żaden z małżonków w chwili składania pozwu nie mieszka pod wskazanym adresem, pozew należy złożyć w Sądzie Okręgowym właściwym dla miejsca zamieszkania pozwanego.

Jeżeli i tej podstawy nie ma, właściwy jest Sąd miejsca zamieszkania powoda.

Jeżeli małżonkowie nie mają wspólnego miejsca zamieszkania w kraju, należy zwrócić się do Sądu Najwyższego. Sąd ten dokona oznaczenia sądu, przed którym należy wytoczyć powództwo.

Pozew rozwodowy a trwały rozpad małżeństwa

Sąd orzeknie rozwód tylko wtedy, gdy stwierdzi, że nastąpił trwały i zupełny rozpad małżeństwa. Dlatego w pozwie rozwodowym trzeba wskazać wszystkie dowody, że małżeństwo się rozpadło.

Trzeba pamiętać, że rozpad musi być trwały i nie ma możliwości, aby ta sytuacja się zmieniła. Jeśli sąd będzie miał wątpliwości, że rozpad jest trwały, może zarządzić mediację, zawiesić postępowanie, czy odroczyć rozprawę.

Sąd może także oddalić pozew, jeśli uzna, że orzeczenie rozwodu jest sprzeczne z zasadami współżycia społecznego. Jednak są to bardzo rzadkie przypadki.

Pozew rozwodowy a orzekanie o winie

Małżonek, który składa pozew, może zażądać orzeczenia rozwodu z winy drugiej strony. W takiej sytuacji Sąd zbada, który z małżonków ponosi winę rozkładu pożycia małżeńskiego.

Jeżeli żądasz orzeczenia o winie, dołącz dowody, które potwierdzają Twoje żądanie. Takimi dowodami mogą być, np.: wydruki, bilingi, fotografie czy SMS-y.

Jako strona możesz też powoływać świadków. Ich zeznania mają dużą moc dowodową. Jeśli będziesz powoływać świadków, wskaż ich dane, miejsce zamieszkania oraz okoliczności, w związku z jakimi mają zeznawać.

Czy warto żądać rozwodu z orzekaniem o winie? 

Trzeba pamiętać, że postępowanie sądowe przy ustalaniu winy małżonka jest dłuższe niż bez orzekania o winie. Z reguły jest on także bardziej wyczerpujące emocjonalnie. Jednak strona niewinna rozkładu pożycia może zyskać dodatkowe zabezpieczenie finansowe.

Jeżeli małżonek, który nie jest winny znajdzie się w niedostatku, to może żądać środków utrzymania od drugiego małżonka rozwiedzionego.  Obowiązek dostarczania środków utrzymania małżonkowi rozwiedzionemu wygasa w razie zawarcia przez tego małżonka nowego małżeństwa. Obowiązek ten wygasa także z upływem pięciu lat od orzeczenia rozwodu, jeżeli zobowiązanym jest małżonek, który nie jest winny. 

Jeśli zaś sytuacja materialna niewinnego małżonka na skutek rozwodu znacznie się pogorszy (lub stanie się tak w przyszłości), sąd może orzec na jego rzecz alimenty od drugiej strony.

Pozew o rozwód – podział majątku, opieka nad dziećmi oraz alimenty

Jeżeli małżonkowie mają wspólne dziecko, we wniosku o rozwód trzeba ustalić kwestie związane z opieką rodzicielską:

 • Komu zostanie powierzona władza rodzicielska.
 • Jakiej wysokości będą alimenty płacone na dzieci.
 • Jak po rozwodzie będą wyglądały kontakty z dziećmi.

W tej części pozwu warto przedstawić, jak wyglądały dotychczasowe relacje małżonków dotyczące opieki nad dziećmi. Jeżeli charakter sprawy na to pozwala warto rozważyć sporządzenie planu wychowawczego, inaczej porozumienia rodzicielskiego. 

Należy uzasadnić wysokość żądanych alimentów. Przedstawić jak najwięcej dowodów potwierdzających wysokość ponoszonych kosztów. W pozwie należy także wskazać status majątkowy małżonków. Sąd będzie żądał zaświadczenia o zarobkach, rozliczenia PIT. Sąd będzie ustalał możliwości zarobkowe każdego z małżonków. 

W pozwie można złożyć wniosek o dokonanie podziału majątku wspólnego. Sąd rozwodowy zajmie się sprawę, jeżeli przeprowadzenie podziału nie spowoduje nadmiernej zwłoki w postępowaniu. W praktyce dzieje się tak tylko wówczas, gdy podział majątku jest zgodny. 

Czy można wycofać wniosek o rozwód?

Pozew po złożeniu możesz wycofać. Możesz też wycofać pozew podczas rozprawy. Cofnięcie pozwu może nawet nastąpić po wydaniu wyroku przez Sąd I i II instancji. Jednak przed jego uprawomocnieniem się. 

Jednak jeśli złożysz wniosek o cofnięcie pozwu o rozwód po rozpoczęciu rozprawy, a druga strona odpowiedziała na Twój pozew pozytywnie, musisz uzyskać jej zgodę na wycofanie wniosku.

Jeśli pozwany także zażąda rozwodu, wniosek o wycofanie pozwu o rozwód nie będzie skuteczny. Sąd zajmie się prowadzeniem procesu rozwodowego. 

Pozew w sprawie rozwodowej – w czym może pomóc Adwokat, Radca Prawny?

Sprawa rozwodowa to zazwyczaj wiele trudnych emocji. Dlatego adwokat jest dużym wsparciem. Rzeczowo i na spokojnie przygotuje z Tobą pozew rozwody i będzie reprezentował Cię w Sądzie. Dzięki jego wsparciu masz pewność, że dopełnisz wszystkich formalności zgodnie z przepisami. 

Adwokat doradzi też najlepsze rozwiązania finansowe. To ważne zwłaszcza dla osoby mniej uprzywilejowanej w małżeństwie, np.: osoby, która nigdy nie pracowała.

Adwokat od rozwodów pomoże też:

 • Ustanowić władzę rodzicielską i ustalić kontakty z dziećmi.
 • Uzasadnić wysokość roszczenia alimentacyjnego.
 • Przygotować plan wychowawczy/porozumienie rodzicielskie.
 • Przy podziale majątku. 

Pozew w sprawie rozwodu – skorzystaj z porady prawnej 

Potrzebujesz pomocy adwokata rozwodowego? Skontaktuj się z nami.

Nasze porady czy reprezentacja w sądzie na podstawie pełnomocnictwa nie tylko może przyspieszyć postępowanie sądowe. Dzięki naszemu wsparciu lepiej ochronisz dobro dzieci i swój majątek prywatny przed podziałem.

Czy ten post był przydatny?

Oceń:

Średnia ocena 4.6 / 5. Liczba głosów: 27

Może cię zainteresować także:

Autor: Adwokat Ewa Anczewska

Wspólnik Kancelarii Adwokackiej Anczewska i Puńko we Wrocławiu. Jako adwokat specjalizuje się w prawie cywilnym (ze szczególnym uwzględnieniem prawa ochrony konsumentów), prawie rodzinnym oraz karnym. Klienci cenią ja za szeroką wiedzę prawną, a także cierpliwość i zdecydowaną postawę podczas rozpraw sądowych.