Pozew o rozwód – Jak i gdzie złożyć pozew rozwodowy?

Adwokat Wrocław 9 Sprawy rodzinne 9 Rozwód 9 Pozew o rozwód – Jak i gdzie złożyć pozew rozwodowy?

utworzone przez | kw. 19, 2020 | Rozwód, Sprawy rodzinne

Podjęcie decyzji o rozwodzie jest bardzo trudnym zadaniem. Powstają wątpliwości dotyczące opieki nad dziećmi, podziału majątku, czy alimentów. Niepewność dotyczącą zmian w życiu oraz przebieg rozwodu można omówić z Adwokatem lub Radcą Prawnym.

Decyzja o rozwodzie budzi wiele wątpliwości. Brak znajomości prawa to obawa przed porażką i konsekwencjami. Sąd wyda orzeczenie o rozwodzie wyłącznie w przypadku całkowitego i trwałego rozpadu pożycia małżeńskiego. Do tego wymagane są dowody, szczególnie gdy druga strona utrzymuje, iż do całkowitego i trwałego rozpadu pożycia nie doszło. Pozostają również kwestie formalne. Jak wnieść pozew o rozwód? Gdzie, kiedy i kto może to zrobić? W takiej sytuacji warto przemyśleć pomoc Kancelarii adwokackiej, aby samemu nie pozostać z problemem. Im bardziej profesjonalna pomoc prawnika, tym mniej zawiłości i problemów podczas rozwodu.

Jak złożyć pozew o rozwód?

Pozew rozwodowy może wnieść każdy z małżonków. Tworzone są dwa egzemplarze – jeden dla Sądu a drugi dla Pozwanego. W pozwie rozwodowym należy oznaczyć Sąd, do którego jest kierowany. Trzeba też oznaczyć strony procesu tj. powoda i pozwanego wraz z danymi adresowymi. Prawidłowo napisany pozew musi zawierać żądanie orzeczenia o winie lub rozwiązania małżeństwa bez orzekania o winie stron.

Do pozwu załączyć należy akt małżeństwa i urodzenia dzieci, jeśli takie były w małżeństwie. Jeżeli żądasz orzeczenia o winie, to nie możesz zapomnieć o dowodach np.: wydruki, bilingi, fotografie czy SMS. Ważne dla sprawy mogą okazać się zeznania świadków. Należy wskazać ich dane, miejsce zamieszkania i okoliczności, na które mają zeznawać.

Jak złożyć pozew rozwodowy? Można to zrobić osobiście, za pośrednictwem poczty lub przez pełnomocnika. Opłata za wniesienie pozwu wynosi 600 zł plus 17 zł, jeśli ustalimy Adwokata lub Radcę Prawnego. Pełnomocnik pomoże napisać i złożyć pozew rozwodowy. Na podstawie fachowego doradztwa skompletuje niezbędne dokumenty i prawidłowo je złoży bez ryzyka odrzucenia wniosku.

Gdzie złożyć pozew rozwodowy?

Pozew składa się do Sadu Okręgowego – ostatniego wspólnego miejsca zamieszkania małżonków (nie wolno mylić z adresem zameldowania). Warunkiem jest konieczność zamieszkiwania pod tym adresem chociaż jednego z małżonków. Jeśli żaden w chwili składania pozwu nie mieszka pod wskazanym adresem, właściwym miejscem złożenia pozwu jest Sąd Okręgowy miejsca zamieszkania pozwanego. Jeżeli i tej podstawy nie ma właściwy jest Sąd miejsca zamieszkania powoda.

Jeżeli małżonkowie nie mają wspólnego miejsca zamieszkania w kraju, należy zwrócić się do Sądu Najwyższego. Sąd ten dokona oznaczenia sądu, przed którym należy wytoczyć powództwo.

Pozew rozwodowy – podział majątku, opieka nad dziećmi oraz alimenty

Pozew musi uwzględnić twierdzenia i dowody wskazujące na trwały i całkowity rozpad pożycia małżeńskiego. Jeżeli małżonkowie mają wspólne małoletnie dzieci, to dodatkowo należy zająć stanowisko w kwestii: powierzenia władzy rodzicielskiej, alimentów, kontaktów z dziećmi. Warto przedstawić dotychczasowe relacje małżonków dotyczące opieki nad dziećmi oraz statusu majątkowego.

W pozwie można złożyć także wniosek o dokonanie podziału majątku wspólnego. Sąd rozwodowy zajmie się sprawę, jeżeli przeprowadzenie podziału nie spowoduje nadmiernej zwłoki w postępowaniu.

W czym może pomóc Adwokat, Radca Prawny?

Jeszcze przed złożeniem pozwu dokonamy wywiadu z klientem i omówimy najważniejsze zagadnienia. Pomożemy w kwestiach formalnych wynikających z przepisów. Dopilnujemy wszelkiej dokumentacji i terminowego jej złożenia. Doradzimy najlepsze rozwiązania finansowe osobom mniej uprzywilejowanym – np.: osobie, która nie pracowała w małżeństwie. W miarę możliwości pomożemy w kwestii ustanowienia władzy rodzicielskiej i kontaktów z dziećmi. Uzasadnimy wysokość roszczenia alimentacyjnego. Uczestniczymy również w mediacjach dotyczących podziału majątku.

Nasze porady czy reprezentacja w sądzie na podstawie pełnomocnictwa nie tylko może przyspieszyć postępowanie sądowe, ale również może pomóc uchronić dobro dzieci i majątek prywatny współmałżonka przed podziałem.

Potrzebujesz pomocy adwokata rozwodowego? Skontaktuj się z nami.

Czy ten post był przydatny?

Oceń:

Średnia ocena 4.6 / 5. Liczba głosów: 11

Może cię zainteresować także:

Autor: Adwokat Ewa Anczewska

Wspólnik Kancelarii Adwokackiej Anczewska i Puńko we Wrocławiu. Jako adwokat specjalizuje się w prawie cywilnym (ze szczególnym uwzględnieniem prawa ochrony konsumentów), prawie rodzinnym oraz karnym. Klienci cenią ja za szeroką wiedzę prawną, a także cierpliwość i zdecydowaną postawę podczas rozpraw sądowych.