Odzkodowanie komunikacyjne

Adwokat Wrocław 9 Prawo cywilne Wrocław 9 Odszkodowanie komunikacyjne

Skuteczne wsparcie w Twojej sprawie o odszkodowanie powypadkowe

Kancelaria prawna – udzielamy pomocy osobom poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych

Prowadzimy kompleksową obsługę prawną w postępowaniach o odszkodowanie komunikacyjne i zadośćuczynienie za doznane krzywdy. Pomagamy ofiarom wypadków drogowych z Wrocławia i okolic w uzyskaniu całej rekompensaty kosztów leczenia oraz utraconego dochodu. Nasz adwokat w przypadku uszkodzenia pojazdu wskazuje efektywne sposoby pozyskania środków finansowych lub zwrotu wydatków związanych z jego naprawą. Wspieramy zarówno w formalnościach związanych z dochodzeniem OC bezpośrednio od ubezpieczyciela, jak również w przypadku postępowania sądowego.

Odszkodowanie komunikacyjne

W wyniku nawet drobnej kolizji może dojść do znacznego uszkodzenia pojazdu. Jako osoba prowadząca pojazd biorący udział w kolizji masz możliwość starania się o odszkodowanie, z ubezpieczenia OC sprawcy wypadku, jak i od ubezpieczyciela, u którego masz wykupione ubezpieczenie AC. Często jednak odzyskanie kosztów poniesionych na naprawę pojazdu wymaga wyjaśnienia sprawy przed sądem. Nie zawsze bowiem firma ubezpieczeniowa będzie skłonna oszacować szkodę zgodnie z kosztami, które w rzeczywistości poniesie poszkodowany. W postępowaniu o odszkodowanie komunikacyjne pomocne będzie wsparcie adwokata, który zadba o wszystkie procedury i formalności, a także pomoże zebrać materiał dowodowy i informacje, które posłużą w ewentualnym procesie sądowym.

Uszczerbek na zdrowiu w wyniku wypadku

Gdy zdarza się wypadek, świadczymy pomoc dla osób, które poniosły uszczerbek na zdrowiu, niekiedy nawet o charakterze trwałym. W takiej sytuacji poszkodowanym przysługuje odszkodowanie od sprawcy, które pokryje firma ubezpieczeniowa w ramach polisy OC. Nie zawsze jednak możliwe jest jednoznaczne oszacowanie kosztów leczenia uszkodzenia ciała i rehabilitacji, a to oznacza, że należy dochodzić roszczenia przed sądem. Wywalczymy świadczenia od towarzystw ubezpieczeniowych. Dodatkowo, osoby poszkodowane skoncentrowane są na powrocie do zdrowia, co utrudnia zajmowanie się formalnościami związanymi z dochodzeniem odszkodowania. Nasz prawnik wesprze na każdym etapie procesu dochodzenia roszczeń i wskaże, jakie prawa przysługują poszkodowanemu w określonej sytuacji. Często bowiem oprócz kwoty na pokrycie kosztów leczenia i rehabilitacji możliwe będzie otrzymanie rekompensaty utraconego dochodu w przypadku niezdolności do pracy. Odszkodowanie będzie się również należało rodzinie osoby, która straci życie w wyniku wypadku.

Zadośćuczynienie

Zadośćuczynienie to forma rekompensaty, która przysługuje poszkodowanemu za ból i cierpienie natury psychicznej wynikający z doznanej krzywdy. Przysługuje ona również rodzinie w przypadku, gdy bliski umrze w wyniku wypadku komunikacyjnego. Rodzina w takich sytuacjach może dochodzić rekompensaty za cierpienie i poczucie osamotnienia, uszczerbek więzi emocjonalnych, a także problemy zdrowotne będące konsekwencją stresu w związku ze stratą.

Jak możemy Ci dziś pomóc?

Nasza kancelaria poprowadzi Twoją sprawę o odszkodowanie powypadkowe.  Podejmiemy działania w zakresie rekompensaty za doznane szkody dla klientów z Wrocławia i okolic. Wspieramy osoby poszkodowane w dochodzeniu należnego odszkodowania komunikacyjnego. Nasz adwokat udzieli koniecznych informacji i wskaże efektywne rozwiązania, aby walka osób poszkodowanych o godziwe zadośćuczynienie trwała możliwie jak najkrócej, a pozyskane środki pokryły zapotrzebowanie finansowe na naprawy powstałych szkód.

Zakres doradztwa prawnego dotyczącego odszkodowań:

  • indywidualne porady prawne,
  • negocjowanie ugody przedsądowej,
  • prowadzenie komunikacji z ubezpieczycielem,
  • przygotowanie pism oraz pozwów,
  • pomoc w zebraniu materiału dowodowego,
  • reprezentacja w procesie sądowym.

Osoby z Wrocławia lub województwa dolnośląskiego,
które chcą skorzystać z naszego doradztwa prawnego
zapraszamy do kontaktu.

Porozmawiaj z nami

Anczewska i Puńko
Kancelaria Adwokacko – Radcowska s.c.

Zadzwoń:

+48 71 780 45 15
+48 722 008 979

Napisz:

biuro@kancelariaea.pl

Spotkaj:

ul. Rybacka 7 lok.205
53-656 Wrocław

Wypełnij formularz i wyślij

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest Adwokat Ewa Anczewska i Radca Prawny Kamila Puńko, działające jako wspólnicy Anczewska i Puńko Kancelaria Adwokacko-Radcowska spółka cywilna, ul. Rybacka 7 lok. 205, 53-656 Wrocław, NIP 8971862642 REGON: 382222440, telefon: 71 780 45 15, e-mail: biuro@kancelariaea.pl

Przetwarzamy Państwa dane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie zawarte w formularzu kontaktowym (podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit f. RODO, czyli przetwarzanie danych w celu realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów w postaci komunikacji z użytkownikami strony).
Państwa dane będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne do udzielenia odpowiedzi na złożone pytanie, a po tym czasie mogą być przez nas przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.
Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne, ale konieczne do tego, żeby odpowiedzieć na zadane przez Państwa pytanie.

Przysługują Państwu prawa do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia swoich danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Informujemy, że organem nadzorczym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.