Intercyza i podział majątku

Adwokat Wrocław 9 Prawo cywilne Wrocław 9 Intercyza i podział majątku

Skuteczne wsparcie prawne w Twojej sprawie o podział majątku

Chociaż podział majątku kojarzy się głownie z zakończeniem związku małżeńskiego, to w praktyce obejmuje on swoim zakresem o wiele więcej spraw. Naszym Klientom z Wrocławia i okolic pomagamy zarówno w kwestiach związanych z rozwodami, intercyzą, jak i prawem spadkowym. Nasz adwokat wskaże w jaki sposób zabezpieczyć interesy własne i swoich bliskich, a także pomoże w dochodzeniu praw do przysługującego majątku.

Intercyza

Wraz z zawarciem związku małżeńskiego małżonkowie mogą podpisać umowę o rozdzielności majątkowej, tzw. intercyzę. Powyższe rozwiązanie pozwala na podział majątku pomimo dalszego trwania wspólnego pożycia. Ustanie wspólności majątkowej na podstawie umowy wymaga sporządzenia i podpisania przez obie strony stosownych dokumentów. Rozdzielność majątkowa może być formą zabezpieczenia majątku, np. na wypadek ogłoszenia upadłości przez firmę małżonka lub jego ubezwłasnowolnienia.

Podział majątku po śmierci małżonka

Podział majątku może być również istotny po śmierci małżonka, w wyniku której następuje ustanie wspólności majątkowej. W takich sytuacjach jest on niezbędną częścią działu spadku, który może nastąpić w drodze umowy lub sądownie. Spadkobiercy w takich sytuacjach mogą porozumieć się i na podstawie umowy podzielić przysługujący im majątek. Niekiedy jednak, gdy porozumienie nie jest możliwe, potrzebne jest sądowe postępowanie, które w powyższych sytuacjach obejmuje podział majątku wspólnego i dział spadku.

Podział majątku po rozwodzie

Rozwód i separacja należą do przyczyn ustania wspólności majątkowej. W takich sytuacjach powstaje potrzeba dokonania podziału majątku, który może nastąpić na drodze umowy lub na podstawie rozstrzygnięcia sądu. W pierwszym przypadku małżonkowie z pomocą prawnika mogą samodzielnie wynegocjować kompromisowe warunki podziału. W drugim – to sąd podejmie decyzję, uwzględniają wkład w powstanie wspólnego dorobku oraz nakłady pracy włożone we wspólne gospodarstwo.

Jak możemy Ci dziś pomóc?

Nasza Kancelaria z siedzibą we Wrocławiu kompleksowo doradza w sprawach związanych z podziałem majątku. Nasz adwokat wskazuje Klientom skuteczne rozwiązania w zakresie ustania wspólności majątkowej zarówno w przypadku rozwodów i separacji, jak również w kwestii sporządzenia oraz podpisania intercyzy.

 Zakres doradztwa prawnego dotyczącego podziału majątku:

  • porady prawne dotyczące rozwodu i separacji
  • przygotowanie umowy o rozdzielności majątkowej (tzw. intercyza)
  • indywidualne doradztwo w zakresie prawa spadkowego
  • pomoc przy ubezwłasnowolnieniu małżonka
  • negocjowanie warunków podziału majątku
  • wsparcie w przypadku ogłoszenia upadłości przez małżonka
  • sporządzanie pism oraz pozwów
  • przygotowanie materiału dowodowego
  • reprezentowanie Klienta w sądzie

Potrzebujesz wsparcia w podziale majątku?
Oczekujesz pomocy prawnej w zakresie intercyzy?
Szukasz adwokata we Wrocławiu?

Porozmawiaj z nami

Anczewska i Puńko
Kancelaria Adwokacko – Radcowska s.c.

Zadzwoń:

+48 71 780 45 15
+48 722 008 979

Napisz:

biuro@kancelariaea.pl

Spotkaj:

ul. Rybacka 7 lok.205
53-656 Wrocław

Wypełnij formularz i wyślij

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest Adwokat Ewa Anczewska i Radca Prawny Kamila Puńko, działające jako wspólnicy Anczewska i Puńko Kancelaria Adwokacko-Radcowska spółka cywilna, ul. Rybacka 7 lok. 205, 53-656 Wrocław, NIP 8971862642 REGON: 382222440, telefon: 71 780 45 15, e-mail: biuro@kancelariaea.pl

Przetwarzamy Państwa dane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie zawarte w formularzu kontaktowym (podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit f. RODO, czyli przetwarzanie danych w celu realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów w postaci komunikacji z użytkownikami strony).
Państwa dane będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne do udzielenia odpowiedzi na złożone pytanie, a po tym czasie mogą być przez nas przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.
Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne, ale konieczne do tego, żeby odpowiedzieć na zadane przez Państwa pytanie.

Przysługują Państwu prawa do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia swoich danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Informujemy, że organem nadzorczym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.