Umowa najmu

Skuteczne zabezpieczenie Twoich interesów

Chcesz wynająć lokal mieszkalny lub użytkowy, a może planujesz wypowiedzieć umowę najmu? Jesteś wynajmującym i chcesz upewnić się, że dana umowa najmu dobrze zabezpiecza Twoje interesy? Jesteś najemcą, chcesz sprawdzić czy przedstawiona Ci umowa nie zawiera żadnych pułapek? Nasz adwokat doradza obu stronom umowy, zarówno najemcy jak i wynajmującemu, analizuje, opiniuje i przygotowuje umowy najmu lokali mieszkalnych i użytkowych.

Umowa najmu dla najemcy

Zwykle to wynajmujący wychodzi do najemcy z propozycją treści umowy najmu. Najemcy, którym udało się znaleźć wymarzony lokal często muszą szybko finalizować umowę, z uwagi na konkurencję, innych zainteresowanych lokalem, którzy „pod drzwiami” oczekują na ich decyzję. W takich sytuacjach często zapominamy o tym by dokładnie i na spokojnie przeanalizować proponowaną przez wynajmującego umowę. Z punktu widzenia najemcy warto zadbać o to by podpisywany umowa obejmowała swoją treścią wszystkie elementy, które mogą w przyszłości stanowić punkt sporny np. kto odpowiada za usterki lokalu, kto ponosi opłaty itd.

Umowa najmu dla wynajmującego

Przepisy ustawy o ochronie praw lokatorów, jak i regulacje dotyczące umów cywilnoprawnych zawarte w Kodeksie cywilnym, stawiają lokatora na pozycji uprzywilejowanej, względem wynajmującego. Bardzo ważne jest zatem by umowa najmu, którą proponujesz swoich najemcom prawidłowo zabezpieczała Twoje interesy np. w przypadku wypowiedzenia umowy, czy zasad rozliczania wzajemnych świadczeń. Korzystanie z darmowych wzorów umów najmu, jak i samodzielnie modyfikowanie ich do swoich potrzeb, może narazić wynajmującego na szereg problemów. Klauzule dodane do umowy mogą bowiem okazać się wadliwe, a nawet spowodować nieważność całej umowy.

Wzór umowy najmu

Dziś w Internecie bez trudu znajdziemy darmowe szablony umów najmu. Wzory umów najmu oferowane są zarówno przez małe serwisy internetowe jak i portale cieszące się zaufaniem i autorytetem, nie znaczy to jednak, że dany szablon będzie kompleksowo zabezpieczać nasze interesy, odpowiadać na wszelkie potrzeby. Bardzo często bowiem uzgodnienia między najemca i wynajmującym obejmują dodatkowe obszary, które by były ważne, musza zostać odpowiednio opisane w umowie. Nasza nieruchomość, mieszkanie czy lokal użytkowy, to zwykle przedmiot majątku o stosunkowo dużej wartości, dlatego planując jego wynajęcie nie warto szukać oszczędności kosztem prawidłowego zabezpieczenia swoich interesów

Jak możemy Ci dziś pomóc?

Oferujemy kompleksowe doradztwo prawne dla właścicieli lokali mieszkalnych i użytkowych (powierzchni handlowych, magazynowych czy biurowych) oraz najemców, które obejmuje m.in.:

  • przygotowanie i negocjowanie umów najmu
  • opiniowanie umów najmu
  • reprezentowanie w sporach o wydanie lokalu, naruszenie posiadania, wypowiedzenie umowy, odstąpienie od umowy, zwrot kaucji zapłatę należności wynikających z umowy, kar i odszkodowania, rozliczenie nakładów na nieruchomość, naprawienie szkody
  • reprezentowanie w postępowaniach sądowych o eksmisję

Osoby z Wrocławia lub województwa dolnośląskiego,
które chcą skorzystać z naszego doradztwa prawnego
zapraszamy do kontaktu.

Porozmawiaj z nami

Anczewska i Puńko
Kancelaria Adwokacko – Radcowska s.c.

Zadzwoń:

+48 71 780 45 15
+48 722 008 979

Napisz:

biuro@kancelariaea.pl

Spotkaj:

ul. Rybacka 7 lok.205
53-656 Wrocław

Wypełnij formularz i wyślij

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest Adwokat Ewa Anczewska i Radca Prawny Kamila Puńko, działające jako wspólnicy Anczewska i Puńko Kancelaria Adwokacko-Radcowska spółka cywilna, ul. Rybacka 7 lok. 205, 53-656 Wrocław, NIP 8971862642 REGON: 382222440, telefon: 71 780 45 15, e-mail: biuro@kancelariaea.pl

Przetwarzamy Państwa dane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie zawarte w formularzu kontaktowym (podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit f. RODO, czyli przetwarzanie danych w celu realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów w postaci komunikacji z użytkownikami strony).
Państwa dane będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne do udzielenia odpowiedzi na złożone pytanie, a po tym czasie mogą być przez nas przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.
Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne, ale konieczne do tego, żeby odpowiedzieć na zadane przez Państwa pytanie.

Przysługują Państwu prawa do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia swoich danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Informujemy, że organem nadzorczym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.