Władza rodzicielska

Adwokat Wrocław 9 Prawo rodzinne Wrocław 9 Władza rodzicielska

Skuteczne wsparcie Twojej sprawy o ustalenie władzy rodzicielskiej

Rozwód lub separacja znacząco mogą skomplikować kwestię sprawowania opieki nad dziećmi. Mimo rozstania, rodzice chcą aktywnie uczestniczyć w wychowaniu potomstwa, wpływać na jego rozwój, reprezentować dzieci i zarządzać ich majątkiem. Bardzo często rodzicom, mającym na głowie sprawy rozwodowe, trudno o porozumienie w tej kwestii. W efekcie niezbędnym staje się sądowe ustalenie władzy rodzicielskiej.

  Komu pomagamy?

  Oferujemy wsparcie adwokata i radcy prawnego w sprawach o:

  • ograniczenie władzy rodzicielskiej
  • zawieszenie władzy rodzicielskiej
  • pozbawienie władzy rodzicielskiej
  • przywrócenie władzy rodzicielskie

  Ograniczenie władzy rodzicielskiej

  Ograniczenie władzy rodzicielskiej może nastąpić tylko wtedy, gdy rodzice nie są w stanie realizować praw i obowiązków jednocześnie lub zagrożone jest dobro dziecka. W przypadku rozwodu lub separacji sąd może zdecydować o powierzeniu wykonywania władzy rodzicielskiej obu lub tylko jednemu z opiekunów, co przełoży się na ograniczenie praw i obowiązków drugiego. W takich sytuacjach zakres opieki drugiego rodzica zostanie ściśle określony przez sąd. W toku podejmowania decyzji sąd weźmie pod uwagę zgromadzony materiał dowodowy – w tym opinię OZSS (Opiniodawczego Zespołu Sądowych Specjalistów).

  Decyzja o ograniczeniu władzy rodzicielskiej może zostać podjęta na wniosek jednego z rodziców lub z inicjatywy sądu. W niektórych przypadkach, gdy zagrożone jest dobro dziecka, sąd może także podjąć decyzję o ograniczeniu obojgu rodzicom praw i obowiązków związanych z wychowaniem potomstwa.

  Pozbawienie władzy rodzicielskiej

  Odebranie władzy rodzicielskiej może dotyczyć jednego lub obojga rodziców, a decyzja sądu o wszczęciu postępowania może nastąpić z urzędu lub na wniosek opiekuna. Pozbawienie władzy rodzicielskiej to najbardziej radykalne rozwiązanie. Należy także podkreślić, że sąd decyduje się odebrać powyższe prawa wtedy, gdy rodzice ich nadużywają, nie są w stanie wywiązać się ze swoich obowiązków (np. w wyniku choroby) lub je rażąco zaniedbują.

  Zawieszenie władzy rodzicielskiej

  Czasami zdarza się tak, że przeszkoda w sprawowaniu opieki nad dzieckiem jest tymczasowa. W takich sytuacjach sąd zawiesi czasowo władzę rodzicielską, a po ustaniu czynników uniemożliwiających jej sprawowanie decyzja o zawieszeniu zostanie uchylona.

  Przywrócenie władzy rodzicielskiej

  W określonych przypadkach możliwe jest ubieganie się o przywrócenie władzy rodzicielskiej. Rodzic w takiej sytuacji musi udowodnić przed sądem, że przyczyna uniemożliwiająca poprzednio sprawowanie właściwej opieki nad dzieckiem ustała i możliwe jest wywiązywanie się z obowiązków rodzicielskich. Dodatkowo opiekun musi wykazać, że dobro dziecka wymaga jego uczestnictwa w procesie wychowawczym.

  Jak możemy Ci dziś pomóc?

  Adwokat z naszej Kancelarii wskaże możliwości uregulowania kwestii władzy rodzicielskiej. Wesprze na każdym etapie procesu zmierzającego do ustalenia praw rodziców, a także zadba o kwestie formalne związane z zabezpieczeniem możliwości ich realizacji.  

   Zakres doradztwa prawnego dotyczącego ustalenia kwestii władzy rodzicielskiej:

  • indywidualne doradztwo prawne
  • wsparcie i reprezentacja w procesie sądowym
  • sporządzenie pism oraz pozwów
  • zebranie materiału dowodowego
  • przygotowanie do wizyty na potrzeby opinii OZSS
  • omoc w ustaleniu władzy rodzicielskiej oraz wysokości alimentów.

  Chcesz zadbać o dobro rozwoju i wychowania
  Twojego dziecka po separacji lub rozwodzie?
  Potrzebujesz wsparcia w procesie ustalenia
  kwestii związanych z władzą rodzicielską?
  Szukasz adwokata we Wrocławiu?

  Porozmawiaj z nami

  Anczewska i Puńko
  Kancelaria Adwokacko – Radcowska s.c.

  Zadzwoń:

  +48 71 780 45 15
  +48 722 008 979

  Napisz:

  biuro@kancelariaea.pl

  Spotkaj:

  ul. Rybacka 7 lok.205
  53-656 Wrocław

  Wypełnij formularz i wyślij

  Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

  Administratorem Państwa danych osobowych jest Adwokat Ewa Anczewska i Radca Prawny Kamila Puńko, działające jako wspólnicy Anczewska i Puńko Kancelaria Adwokacko-Radcowska spółka cywilna, ul. Rybacka 7 lok. 205, 53-656 Wrocław, NIP 8971862642 REGON: 382222440, telefon: 71 780 45 15, e-mail: biuro@kancelariaea.pl

  Przetwarzamy Państwa dane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie zawarte w formularzu kontaktowym (podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit f. RODO, czyli przetwarzanie danych w celu realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów w postaci komunikacji z użytkownikami strony).
  Państwa dane będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne do udzielenia odpowiedzi na złożone pytanie, a po tym czasie mogą być przez nas przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.
  Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne, ale konieczne do tego, żeby odpowiedzieć na zadane przez Państwa pytanie.

  Przysługują Państwu prawa do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia swoich danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Informujemy, że organem nadzorczym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.