Rozwód i separacja – adwokat Wrocław

Rozwód bywa często bardzo bolesny,
ale otwiera nowy rozdział w życiu.

Problemy w związku małżeńskim to trudny  temat dla obu stron. Jednak jego zakończenie otwiera nowy często lepszy rozdział w życiu. Gdy emocje wychodzą na pierwszy plan, pomoc specjalisty może okazać się niezbędna do zadbania o odpowiednie zamknięcie poprzedniego etapu, tak aby możliwe było spokojne poukładanie sobie nowego życia.

Świadczymy doradztwo prawne w sprawach rozwodowych. Nasz adwokat przygotuje pozew rozwodowy, pomoże w kompletowaniu dokumentacji oraz dopilnuje wszystkich wątków toczącego się procesu. Wsparcie doświadczonego adwokata jest ważne szczególnie
w przypadku rozwodów z orzeczeniem o winie.

Rozwód bez orzeczenia o winie

Małżonkowie mogą zdecydować się na sądowe uregulowanie kwestii rozwodowych, nie wnosząc jednak o uznanie winy któregokolwiek z nich. Także sąd może zdecydować o rozwodzie bez orzeczenia o winie. Takie orzeczenie może
w przyszłości zaważyć w przypadku roszczeniach drugiej strony np. o obowiązek płacenia alimentów na byłego małżonka czy prawo do kontaktów z dziećmi.

Rozwód z orzeczeniem o winie

Rozwód z orzeczeniem o winie to sytuacja, w której sąd stwierdza zupełny i trwały rozpad związku małżeńskiego, wskazując jednoczenie osobę, która przyczyniła się do tego stanu. Odpowiedzialne mogą być obie strony lub jedna. Uznanie jednostronnej winy może mieć wpływ na dalsze procesy sądowe, w tym również te dotyczące obowiązku płacenia alimentów na byłego małżonka.

Separacja

Często zdarza się też tak, że jedna ze stron nie zgadza się na rozwód, jednak drugiej – zależy na szybkim poukładaniu kwestii formalnych. W takich sytuacjach możliwe jest wnoszenie o orzeczenie przez sąd separacji. Jej efektem może być np. rozdzielność majątkowa, wyłączenie od dziedziczenia, a także w określonych przypadkach obowiązek płacenia alimentów między małżonkami.

Jak możemy Ci dziś pomóc?

Zakres doradztwa prawnego:

 • porada prawna – odpowiedź na pytania i wątpliwości związane z rozwodem,
 • sporządzenie pism i umów oraz pozwów rozwodowych,
 • przygotowanie wniosków dowodowych oraz doradztwo w trakcie kompletowania materiału dowodowego,
 • negocjowanie warunków zakończenia małżeństwa,
 • pomoc w ustaleniu winy rozkładu pożycia małżeńskiego,
 • reprezentowanie w procesie sądowym,
 • wsparcie w przypadku wniosku o sądowe orzeczenie separacji,
 • doradztwo prawne w zakresie podziału wspólnego majątku,
 • pomoc w ustaleniu władzy rodzicielskiej oraz wysokości alimentów.

Jesteś stroną sprawy rozwodowej?
Chcesz wnieść do sądu pozew o rozwód?
Jesteś z Wrocławia?

Dowiedź się więcej o sprawach rozwodowych:

Co warto ustalić, biorąc rozwód we Wrocławiu?

Podjęcie decyzji dotyczącej sposobu rozwiązania małżeństwa nie jest łatwe. Zanim małżonkowie złożą pozew o rozwód, powinni porozumieć się ze sobą w wielu różnych kwestiach. Dotyczy to m.in. ustalenia wysokości alimentów, zasad podziału majątku oraz sprawowania opieki nad dziećmi. W pierwszej kolejności należy sobie odpowiedzieć na kilka ważnych pytań, w których udzieleniu wesprze nasza Kancelaria.

Czy chcesz, żeby była to Twoja ostateczna decyzja?

Sąd postanawia o rozwodzie tylko wtedy, gdy doszło do trwałego i zupełnego rozkładu pożycia małżeńskiego. Ewentualny kryzys w związku, nawet jeśli trwa już przez dłuższy czas, nie musi wcale oznaczać całkowitego zerwania więzi łączącej osoby pozostające w związku. Trzeba pamiętać o tym, że rozwiązanie małżeństwa to ostateczny krok, który powinien być przemyślany. Nie tylko ze względu na dobry kontakt małżonków, ale także na pozostające pod ich opieką małoletnie dzieci.

Czy widzisz szansę na separację?

W niektórych sytuacjach adwokat z naszej Kancelarii we Wrocławiu zaproponuje klientom możliwość korzystania z tymczasowego uchylenia wspólnoty małżeńskiej. Chodzi o separację, którą orzeka się w przypadku zupełnego, ale nietrwałego rozkładu pożycia. Ten środek prawny stanowi alternatywę dla tych osób, które nie są przekonane, że rozwód w ich przypadku jest najlepszym rozwiązaniem.

Jak w takiej sytuacji ustalić faktyczną przyczynę rozwodu?

Postępowanie rozwodowe może zostać wszczęte z wielu różnych powodów typu:

 • zarzucenie niewierności jednemu lub obojgu małżonków,
 • uzależnienie od alkoholu lub narkotyków,
 • niezgodność charakterów.

Często za rozpad małżeństwa odpowiada połączenie różnych przyczyn. W ustaleniu tego, jakie czynniki przesądziły o osłabieniu i zerwaniu więzi małżeńskiej w danej sytuacji, pomoże prawnik z naszej Kancelarii we Wrocławiu.

Rozwód a separacja – jakie są różnice?

Nie każdy zdaje sobie sprawę z tego, czym różni się rozwód od separacji. Trzeba mieć świadomość, że ten drugi środek prawny – w przeciwieństwie do pierwszego – nie pociąga za sobą skutku w postaci rozwiązania małżeństwa. Oznacza to, że po jego zastosowaniu nie ma możliwości ponownego wzięcia ślubu z konkretną osobą. Adwokat wyznaczony do prowadzenia danej sprawy o rozwód po przeanalizowaniu wszelkich towarzyszących okoliczności pomoże więc klientom podjąć decyzję – co do ewentualnego złożenia pozwu o rozwód lub starania się o sądowe orzeczenie separacji.

Dlaczego warto skorzystać z pomocy doświadczonego prawnika przy sprawie rozwodowej?

Rozstaniu małżonków zazwyczaj towarzyszy wiele skrajnych emocji. W tej trudnej i skomplikowanej sytuacji życiowej warto skorzystać z pomocy doświadczonych prawników z naszej Kancelarii działającej we Wrocławiu. Podchodzimy indywidualnie do celu każdego klienta, proponując nasze wsparcie w dążeniu do uzyskania rozwodu – na możliwie jak najlepszych dla niego warunkach. Co zapewniamy?

Wsparcie profesjonalnego adwokata

Zajmujemy się udzielaniem kompleksowej pomocy w sprawach rozwodowych. Osobom, które zdecydują się skorzystać z naszych usług, przygotowujemy pozwy oraz pisma procesowe. Udzielamy fachowych porad prawnych w różnych kwestiach obejmujących prawo rodzinne.
Zależy nam na tym, aby postępowanie rozwodowe zakończyło się stosunkowo szybko. Dlatego też nasz adwokat weźmie na siebie odpowiedzialność za przeprowadzenie rozmów z prawnikami drugiej strony. Będzie dążył do zawarcia porozumienia w kluczowych sprawach odnoszących się do sprawiedliwego podziału majątku wspólnego, ustalenia opieki nad dzieckiem i zasad kontaktowania się z nimi drugiego z rodziców (czyli zagadnienia dotyczące tzw. władzy rodzicielskiej).

Teoretyczna wiedza prawnicza

Dysponujemy rozległą wiedzą teoretyczną z zakresu prawa rodzinnego, w tym takich zagadnień, jak rozwody i separacja. To pozwala nam na obiektywną ocenę sytuacji klienta oraz zaproponowanie mu najlepszego rozwiązania. Reprezentujemy jego interesy na każdym etapie rozprawy rozwodowej. Podejmujemy się prowadzenia zarówno sprawy o rozwód za porozumieniem stron, jak i z orzekaniem o winie. Nasz adwokat pomaga małżonkom w podjęciu decyzji wszczęcia postępowania, realnie oceniając szanse na jak najszybsze zakończenie procesu i uzyskanie oczekiwanych warunków rozwodu.

Praktyczne, prawne doświadczenie

Kancelaria Adwokacka i Radcowska, którą prowadzimy, działa we Wrocławiu od kilku lat. W tym czasie przeprowadziliśmy z sukcesem wiele spraw rozwodowych. Na podstawie bogatego doświadczenia zawodowego nasz prawnik w większości przypadków jest w stanie przewidzieć, jak zakończą się w danych okolicznościach postępowania o rozwody. Wyróżnia nas komplementarność podejmowanego działania. Współpracujemy z psychologami oraz terapeutami dla par. Specjalista z Kancelarii Anczewska i Puńko w razie konieczności pomaga klientowi również w zebraniu materiału dowodowego. Jest on niezbędny zwłaszcza wtedy, gdy złożono pozew o rozwód z orzekaniem o winie małżonka za rozpad związku.

Jak wygląda przygotowanie do sprawy rozwodowej?

Pomoc prawnika z naszej Kancelarii we Wrocławiu zazwyczaj okazuje się niezbędna przy przygotowywaniu się do rozprawy rozwodowej. Specjalista od prawa rodzinnego i opiekuńczego wspiera rozstających się małżonków w ustaleniu faktycznych przyczyn rozkładu łączącej ich więzi. Wskazuje na konieczność podjęcia decyzji odnośnie do rodzaju postępowania – polubowne rozwiązanie małżeństwa albo z określeniem winy którejś ze stron. Adwokat rozwodowy oddelegowany do zajmowania się danym przypadkiem odpowiada również na pytania klientów dotyczące tego, jak przebiega rozprawa rozwodowa oraz jakie kwestie najbardziej interesują sąd przy orzekaniu w sprawach o rozwody czy ustalenie władzy rodzicielskiej.
Profesjonalny prawnik towarzyszy rozwodzącym się parom na każdym etapie procesu. Wykonuje on szereg działań, aby pomóc danej osobie w wyegzekwowaniu należnych jej praw. Adwokat służy jej swoją wiedzą i doświadczeniem. Przygotowuje zestaw niezbędnych dokumentów (w tym pozwu o rozwód) oraz informuje klienta o tym, jak przebiegają sprawy rozwodowe. Prawnicy z naszej Kancelarii we Wrocławiu realnie oceniają też wysokość kosztów sądowych, które będą musieli uiścić rozstający się małżonkowie.

W czym pomoże Ci adwokat w sprawie o rozwód?

Mamy świadomość, że dla klientów wiele aspektów spraw o rozwody pozostaje niejasnych i niezrozumiałych. Współmałżonkom, którzy planują się rozstać, ale nie wiedzą, jak przeprowadzić postępowanie w tej kwestii, proponujemy kompleksową pomoc. Nasz adwokat nie tylko opracuje treść pozwu, ale także złoży go do sądu. Rzetelnie obliczy wysokość alimentów przysługujących klientowi i małoletnim dzieciom. W razie konieczności poprowadzi sprawę o wyegzekwowanie tego świadczenia od strony, która zalega z jego regularnym opłacaniem.
Prawnik z naszej Kancelarii we Wrocławiu chętnie odpowiada na pytania dotyczące podobieństw i różnic zachodzących pomiędzy separacją a rozwodem. Dzięki temu wskaże, które z tych rozwiązań będzie lepsze dla współmałżonków w określonych okolicznościach. Bierze też aktywny udział w przygotowywaniu konkretnych osób do przebiegu postępowania rozwodowego. Jako Kancelaria świadczymy również fachowe usługi doradcze i reprezentujemy interesy rozstających się stron w sprawach sądowych o podział majątku wspólnego oraz ustalenie władzy rodzicielskiej. Uwzględniamy przy tym aspekty podatkowe.

Jakie dokumenty przygotowuje adwokat od rozwodów?

Doskonale zdajemy sobie sprawę z tego, że prawidłowe sporządzenie dokumentów rozwodowych nie jest łatwym zadaniem. Dlatego też jego realizacji podejmuje się adwokat zatrudniony przez naszą Kancelarię działającą we Wrocławiu. Jakich pism dotyczy to w szczególności?

Pozew o rozwód

Do jego złożenia uprawniony jest każdy ze współmałżonków. Prawnik sporządza dwa egzemplarze pozwu, z których jeden trafia do sądu, a drugi zostaje przekazany pozwanemu. Bardzo ważne jest zamieszczenie wszelkich niezbędnych informacji. Wśród nich wymienia się przede wszystkim oznaczenia stron procesu wraz z adresami ich zamieszkania, a także żądanie rozwiązania małżeństwa – albo za obopólnym porozumieniem, albo z orzekaniem o winie.
Do przygotowanego pozwu trzeba koniecznie dołączyć różne dokumenty, takie jak akt zawartego związku oraz urodzenia wspólnego dziecka. W zależności od indywidualnych okoliczności pismo można złożyć w sądzie osobiście, pocztą lub za pośrednictwem pełnomocnika. Tę rolę, za dodatkową opłatą skarbową w wysokości 17 zł uiszczaną na rzecz Urzędu Miasta we Wrocławiu, odgrywa nasz adwokat. Samo wniesienie pozwu kosztuje natomiast 600 złotych.
Więcej o pozwach rozwodowych przeczytasz na naszej stronie internetowej.

Dowody w procesach rozwodowych

Klienci, którzy decydują się na rozwody z orzekaniem o winie, powinni dodatkowo zebrać materiał dowodowy świadczący o faktycznej odpowiedzialności jednej ze stron za rozpad pożycia małżeńskiego. Do takich dokumentów zalicza się przede wszystkim wiadomości SMS, billingi rozmów telefonicznych, fotografie, a także zeznania świadków. Obowiązkowo trzeba wskazać ich dane osobowe, adresy zameldowania/korespondencji, a także opis okoliczności, co do których zostali przesłuchani. W zebraniu odpowiedniej dokumentacji pomaga prawnik z naszej Kancelarii działającej na terenie Wrocławia.

Ile trwa i jak wygląda postępowanie rozwodowe krok po kroku?

Trzeba mieć świadomość, że czas trwania postępowania rozwodowego uzależniony jest od wielu czynników.
W większości przypadków pary, które ustaliły wcześniej najważniejsze kwestie (obejmujące wspólne kwestie majątkowe, wychowawcze –w tym władzę rodzicielską), mogą otrzymać rozwód już po pierwszej rozprawie. Z kolei rozstanie z orzekaniem o winie jednego ze współmałżonków zwykle oznacza konieczność przeprowadzenia procesu dowodowego, zebrania zeznań świadków itd. Wszystkie odnoszące się do tego procedury mogą trwać nawet kilka lat. W tej sprawie wiele jednak zależy od profesjonalnej pomocy adwokata. Specjalista z zakresu prawa rodzinnego towarzyszy klientom na wszystkich etapach realizacji czynności pozasądowych oraz sądowych.

Czynności pozasądowe przy rozwodach

Zanim sprawy o rozwody trafią na wokandę, małżonkowie mogą skorzystać z fachowej pomocy naszego prawnika z Kancelarii we Wrocławiu. Będzie on reprezentował ich interesy w postępowaniu mediacyjnym i negocjacyjnym. W jego ramach dąży się do zawarcia porozumienia w kwestii sprawiedliwego podziału majątku oraz ustalania zasad wspólnej opieki nad małoletnimi w formie specjalnie przygotowanego planu wychowawczego. Zawarcie pisemnej ugody pomiędzy zwaśnionymi stronami zwykle przyspiesza tryb orzekania sądowego w sprawach o rozwód.

Czynności sądowe w sprawach rozwodowych

Sprawy rozwodowe rozpoczynają się od wniesienia pozwu. Powinien go uprzednio przygotować adwokat. Dokument wraz z niezbędnymi załącznikami zazwyczaj trzeba złożyć w sądzie okręgowym właściwym dla ostatniego miejsca wspólnego zamieszkania małżonków. Odpis wniosku spełniający wszystkie wymogi formalne w terminie do dwóch tygodni jest przesyłany do pozwanego. Po zapoznaniu się z dokumentem ma on możliwość ustosunkowania się oraz przedstawienia własnej wersji wydarzeń.

W dalszej kolejności w postępowaniach o rozwody wyznacza się termin rozprawy. W większości przypadków odbywa się ona przy drzwiach zamkniętych. Jeśli sąd w trakcie procesu podejmie wątpliwości co do decyzji małżonków, ich sprawa rozwodowa kierowana jest do mediacji. Niekiedy potrzebne okazuje się też przeprowadzenie postępowania dowodowego. Po jego zakończeniu po raz ostatni udziela się głosu stronom, a potem zapada wyrok o rozwiązaniu małżeństwa, który uprawomocnia się po 21 dniach od wydania.

Adwokat z naszej Kancelarii we Wrocławiu udziela klientom profesjonalnego wsparcia na każdym z wyszczególnionych etapów procesu sądowego.

Ile kosztuje sprawa rozwodowa i od czego zależą jej końcowe koszty?

Ceny rozwodów zależą od wielu czynników. Wśród nich za najistotniejsze uznaje się:

 • stopień zawiłości sprawy,
 • liczbę wniosków złożonych przez strony w trakcie toczącej się rozprawy,
 • zakres przeprowadzonego postępowania dowodowego,
 • a także konieczność mediacji.

Samo wniesienie pozwu to wydatek rzędu 600 złotych. Przy dodatkowym dokonywaniu podziału majątku w trakcie procesu rozwodowego należy uiścić na rzecz sądu opłatę w wysokości 300 lub 1000 złotych w zależności od tego, czy małżonkowie doszli do porozumienia w kwestii zasad rozdzielenia między siebie posiadanych dóbr materialnych.

Trzeba także zapłacić należność skarbową od pełnomocnictwa adwokata, o której wspominaliśmy wyżej. Przy rozwodach z orzekaniem o winie koszty rozprawy ponosi strona przegrana. Jeśli małżeństwo zostało rozwiązane polubownie, powód otrzymuje od sądu połowę opłaty stałej od pozwu (300 złotych), natomiast pozwany jest zobligowany do wpłacenia na konto byłego współmałżonka kwoty w wysokości 150 złotych.

Co jeszcze warto ustalić w trakcie i po sprawie rozwodowej?

Nasza Kancelaria Adwokacka i Radcowska we Wrocławiu zatrudnia specjalistów od prawa rodzinnego, którzy pomagają klientom w dojściu do porozumienia ze współmałżonkiem w różnych kwestiach. Co trzeba dodatkowo ustalić w trakcie i po sprawach o rozwód? Jakie są najczęstsze kwestie, które warto uregulować?

Rozwód a opieka byłych małżonków nad dziećmi

Osoby korzystające z naszych usług wspieramy w sprawach w zakresie władzy rodzicielskiej – w tym o przyznanie opieki nad małoletnimi dziećmi oraz o zapewnienie utrzymania kontaktów z nimi. Wskazujemy małżonkom, jak ważne jest porozumienie w kwestii ustalenia wspólnego planu dotyczącego wychowania ich potomstwa.

Ubieganie się o alimenty przy sprawie rozwodowej

Nasz doświadczony Zespół dokłada wszelkich starań, aby nieletnim oraz sprawującym nad nimi pieczę rodzicom, były wypłacane alimenty w odpowiedniej wysokości. Jako Kancelaria Adwokacka i Radcowska reprezentujemy interesy klientów w walce o wyegzekwowanie należnych im praw i należności finansowych.

Podział majątku i zmiana nazwiska po rozwodzie

Wspieramy małżonków w przygotowywaniu planu obejmującego podział majątku wspólnego. Podejmujemy się kompleksowego prowadzenia spraw dotyczących tej kwestii. W imieniu klienta załatwiamy też wszelkie formalności związane ze zmianą nazwiska, gdy już zakończy się rozwód.

Więcej o sprawach rozwodowych na blogu:

Rozwód bez orzekania o winie

Rozwód bez orzekania o winie jest najszybszą drogą do zakończenia nieudanego małżeństwa.Trzeba jednak pamiętać, że i w takim przypadku Sąd ustala czy rozwód jest dopuszczalny. Między małżonkami musi nastąpić zupełny i trwały rozkład pożycia. Oznacza to zerwanie...

Porozmawiaj z nami

Anczewska i Puńko
Kancelaria Adwokacko – Radcowska s.c.

Zadzwoń:

+48 71 780 45 15
+48 722 008 979

Napisz:

biuro@kancelariaea.pl

Spotkaj:

ul. Rybacka 7 lok.205
53-656 Wrocław

Wypełnij formularz i wyślij

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest Adwokat Ewa Anczewska i Radca Prawny Kamila Puńko, działające jako wspólnicy Anczewska i Puńko Kancelaria Adwokacko-Radcowska spółka cywilna, ul. Rybacka 7 lok. 205, 53-656 Wrocław, NIP 8971862642 REGON: 382222440, telefon: 71 780 45 15, e-mail: biuro@kancelariaea.pl

Przetwarzamy Państwa dane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie zawarte w formularzu kontaktowym (podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit f. RODO, czyli przetwarzanie danych w celu realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów w postaci komunikacji z użytkownikami strony).
Państwa dane będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne do udzielenia odpowiedzi na złożone pytanie, a po tym czasie mogą być przez nas przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.
Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne, ale konieczne do tego, żeby odpowiedzieć na zadane przez Państwa pytanie.

Przysługują Państwu prawa do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia swoich danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Informujemy, że organem nadzorczym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.