Rozwód i separacja

Rozwód bywa często bardzo bolesny,
ale otwiera nowy rozdział w życiu.

Problemy w związku małżeńskim to trudny  temat dla obu stron. Jednak jego zakończenie otwiera nowy często lepszy rozdział w życiu. Gdy emocje wychodzą na pierwszy plan, pomoc specjalisty może okazać się niezbędna do zadbania o odpowiednie zamknięcie poprzedniego etapu, tak aby możliwe było spokojne poukładanie sobie nowego życia.

Świadczymy doradztwo prawne w sprawach rozwodowych. Nasz adwokat przygotuje pozew rozwodowy, pomoże w kompletowania dokumentacji oraz dopilnuje wszystkich wątków toczącego się procesu. Wsparcie doświadczonego adwokata jest ważne szczególnie
w przypadku rozwodów z orzeczeniem o winie.

Rozwód bez orzeczenia o winie

Małżonkowie mogą zdecydować się na sądowe uregulowanie kwestii rozwodowych, nie wnosząc jednak o uznanie winy któregokolwiek z nich. Także sąd może zdecydować o rozwodzie bez orzeczenia o winie. Takie orzeczenie może
w przyszłości zaważyć w przypadku roszczeniach drugiej strony np. o obowiązek płacenia alimentów na byłego małżonka czy prawo do kontaktów z dziećmi.

Rozwód z orzeczeniem o winie

Rozwód z orzeczeniem o winie to sytuacja, w której sąd stwierdza zupełny i trwały rozpad związku małżeńskiego, wskazując jednoczenie osobę, która przyczyniła się do tego stanu. Odpowiedzialne mogą być obie strony lub jedna. Uznanie jednostronnej winy może mieć wpływ na dalsze procesy sądowe, w tym również te dotyczące obowiązku płacenia alimentów na byłego małżonka.

Separacja

Często zdarza się też tak, że jedna ze stron nie zgadza się na rozwód, jednak drugiej – zależy na szybkim poukładaniu kwestii formalnych. W takich sytuacjach możliwe jest wnoszenie o orzeczenie przez sąd separacji. Jej efektem może być np. rozdzielność majątkowa, wyłączenie od dziedziczenia, a także w określonych przypadkach obowiązek płacenia alimentów między małżonkami.

Jak możemy Ci dziś pomóc?

Zakres doradztwa prawnego:

  • porada prawna – odpowiedź na pytania i wątpliwości związane z rozwodem,
  • sporządzenie pism i umów oraz pozwów rozwodowych,
  • przygotowanie wniosków dowodowych oraz doradztwo w trakcie kompletowania materiału dowodowego,
  • negocjowanie warunków zakończenia małżeństwa,
  • pomoc w ustaleniu winy rozkładu pożycia małżeńskiego,
  • reprezentowanie w procesie sądowym,
  • wsparcie w przypadku wniosku o sądowe orzeczenie separacji,
  • doradztwo prawne w zakresie podziału wspólnego majątku,
  • pomoc w ustaleniu władzy rodzicielskiej oraz wysokości alimentów.

Jesteś stroną sprawy rozwodowej?
Chcesz wnieść do sądu pozew o rozwód?
Jesteś z Wrocławia?

Porozmawiaj z nami

Anczewska i Puńko
Kancelaria Adwokacko – Radcowska s.c.

Zadzwoń:

+48 71 780 45 15
+48 722 008 979

Napisz:

biuro@kancelariaea.pl

Spotkaj:

ul. Rybacka 7 lok.205
53-656 Wrocław

Wypełnij formularz i wyślij

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest Adwokat Ewa Anczewska i Radca Prawny Kamila Puńko, działające jako wspólnicy Anczewska i Puńko Kancelaria Adwokacko-Radcowska spółka cywilna, ul. Rybacka 7 lok. 205, 53-656 Wrocław, NIP 8971862642 REGON: 382222440, telefon: 71 780 45 15, e-mail: biuro@kancelariaea.pl

Przetwarzamy Państwa dane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie zawarte w formularzu kontaktowym (podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit f. RODO, czyli przetwarzanie danych w celu realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów w postaci komunikacji z użytkownikami strony).
Państwa dane będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne do udzielenia odpowiedzi na złożone pytanie, a po tym czasie mogą być przez nas przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.
Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne, ale konieczne do tego, żeby odpowiedzieć na zadane przez Państwa pytanie.

Przysługują Państwu prawa do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia swoich danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Informujemy, że organem nadzorczym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.