Rozwód – ile kosztuje sprawa rozwodowa?

utworzone przez | Cze 17, 2017 | Sprawy rodzinne | 0 komentarzy

Niewątpliwie decyzja o rozwodzie, należy do kategorii tych bardzo trudnych. Zazwyczaj jest ona jednak przemyślana i to nawet często przez wiele lat. Kiedy zatem już zapadnie, pojawiają się następne pytania. Ile kosztuje rozwód?

Jakie wydatki i koszty wiążą się z prowadzaniem sprawy o rozwód? 

Wpis sądowy

W przeważającej większości przypadków, aby sprawie cywilnej został nadany bieg, to  należy dokonać opłaty sądowej w wymaganej wysokości.  W sprawach rozwodowych należy opłacić wpis sądowy w wysokości 600 złotych. Opłatę uiszcza się na rachunek bankowy Sądu bądź w bezpośrednio w kasie.

Kiedy możesz złożyć wniosek o zwolnienie od kosztów?

Jeżeli sytuacja finansowa wnoszącego pozew rozwodowy (powoda) jest trudna i nie pozwala na uiszczenie opłaty sądowej, to wraz z pozwem należy złożyć wniosek o zwolnienie od kosztów.  Wniosek powinien zostać zawarty i uzasadniony w treści pozwu o rozwód.

Trzeba jednak pamiętać, że oprócz tego, należy załączyć do pozwu wypełniony urzędowy formularz – oświadczenie o stanie rodzinnym majątku dochodach i źródłach utrzymania.

Jeżeli Sąd będzie miał jakieś wątpliwości w zakresie zwolnienia od kosztów, to wezwie Cię do uzupełnienia braków formalnych. Sąd może zwolnić od wpisu sądowego w całości lub części. Należy pamiętać, że można także zawnioskować o adwokata z urzędu.

Jakie dodatkowe opłaty mogą wystąpić  w sprawie rozwodowej?

Oprócz opłaty sądowej w kwocie 600 złotych, w sprawie mogą pojawić się dodatkowe koszty. W pierwszej kolejności, jeżeli małżonkowie mają małoletnie dzieci, to Sąd zleci kuratorowi sądowemu przeprowadzenie wywiadu środowiskowego.

Strona inicjująca sprawę będzie musiała zapłacić na ten wywiad zaliczkę. Jest to kwota w przedziale 75,00 złotych – 120,00 złotych.

W sprawach rozwodowych, w szczególności takich gdzie są dzieci i należy w pierwszej kolejności mieć na względzie ich dobro, dlatego Sąd może skierować sprawę do mediacji.

Koszty mediacji pokrywane są po jej zakończeniu, przez obie ze stron, jeżeli nie uzgodniono w trakcie mediacji inaczej. Koszty mediacji reguluje Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 30 listopada 2005 r. Wynagrodzenie mediatora za pierwsze posiedzenie mediacyjne wynosi 60 złotych, a za każde następne posiedzenie 25 złotych. Jeżeli Sąd upoważnił mediatora do zapoznania się z aktami sprawy, wynagrodzenie za całość postępowania podwyższa się o 10%.

Ponadto, należy zwrócić wydatki mediatora, które ten poniósł z związku z prowadzeniem sprawy. Wydatki te obejmują:

  • koszty przejazdów,
  • zawiadomień stron,
  • zużytych materiałów biurowych,
  • wynajmu pomieszczenia niezbędnego do przeprowadzenia posiedzenia mediacyjnego.

Jak kształtuje się wynagrodzenie adwokata w sprawie o rozwód?

Wynagrodzenie adwokata jest to kwota, jaką ustala indywidualnie pełnomocnik bezpośrednio z Klientem. Wysokość wynagrodzenia uzależniona jest zawsze od charakteru sprawy oraz stopnia jej skomplikowania.

Istotne jest czy rozwód ma być orzeczony z wyłącznej winy małżonka, czy bez orzekania o winie stron.
Nadto, na stopień skomplikowania sprawy wpływa także okoliczność, czy małżonkowie mają małoletnie dzieci i czy w zakresie opieki i kontaktów oraz wysokości alimentów jest spór.

Można przyjąć, że koszt adwokata w sprawie rozwodowej zaczyna się od kwoty około 1 200,00 zł i wzrasta.

Kiedy można otrzymać zwrot kosztów procesu?

Zasadna jest taka, że ta strona która przegrywa proces, jest zobowiązana zwrócić stronie wygrywającej koszty procesu i wszystkie uzasadnione wydatki.
Chodzi przede wszystkim o:

  • wpis sądowy,
  • koszty adwokata,
  • zaliczki na kuratora.

W sytuacji gdy jednak, Sąd nie orzeka o winie stron, koszty ponoszone są po połowie. W takie sytuacji wpis sądowy wynosi 300,00 zł, a nie 600,00 zł. Sąd zwraca stronie z urzędu 300,00 zł.

Nie zwraca się wydatków na adwokata. Każda ze stron ponosi je bowiem już we własnym zakresie. Oczywiście, można tę kwestię z drugą stroną uzgodnić inaczej, ale dzieje się tak niezwykle rzadko.

et|social_facebook_square|

Polub nas

Potrzebujesz porady prawnej?

Umów się na spotaknie

et|icon_phone|

+48 71 780 45 15

et|icon_mail_alt|

biuro@kancelariaea.pl

Wypełnij formularz , skontaktujemy się z Tobą.

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Share This