Rozwód – ile kosztuje sprawa rozwodowa?

Adwokat Wrocław 9 Porady prawne rodzinne 9 Rozwód – ile kosztuje sprawa rozwodowa?

Niewątpliwie decyzja o rozwodzie, należy do kategorii tych bardzo trudnych. Zazwyczaj jest ona jednak przemyślana i to nawet często przez wiele lat. Kiedy zatem już zapadnie, pojawiają się następne pytania. Ile kosztuje sprawa rozwodowa?

 • W sprawach rozwodowych należy opłacić wpis sądowy w wysokości 600 złotych.
 • Gdy Sąd nie orzeka o winie stron, koszty ponoszone są po połowie.
 • Jeżeli sytuacja finansowa powoda nie pozwala na uiszczenie opłaty sądowej, to z pozwem rozwodowym należy złożyć wniosek o zwolnienie od kosztów.
 • Strona składająca pozew musi opłacić koszty wywiadu środowiskowego wykonanego przez kuratora środowiskowego na zlecenie sądu. To koszt 75,00 złotych – 120,00 złotych.
 • W przypadku skierowania sprawy do mediacji, jej koszty pokrywane są po zakończeniu przez obie ze stron. Wynagrodzenie mediatora za pierwsze posiedzenie mediacyjne wynosi 60 złotych, a za każde następne posiedzenie 25 złotych. Jeżeli Sąd upoważnił mediatora do zapoznania się z aktami sprawy, wynagrodzenie za całość postępowania podwyższa się o 10%.
 • Wynagrodzenie adwokata jest ustalane indywidualnie i bezpośrednio z Klientem. Jego wysokość uzależniona jest zawsze od charakteru sprawy oraz stopnia jej skomplikowania.
 • Strona, która przegrywa proces, jest zobowiązana zwrócić stronie wygrywającej koszty procesu i wszystkie uzasadnione wydatki.
 • adwokat rozwodowy Wrocław – sprawdzona pomoc prawna w sprawie rozwodowej.

Ile kosztuje sprawa rozwodowa – wydatki i koszty

Pozew rozwodowy koszty — wpis sądowy

W przeważającej większości przypadków, aby sprawie cywilnej został nadany bieg, należy dokonać opłaty sądowej w wymaganej wysokości. W sprawach rozwodowych należy opłacić wpis sądowy w wysokości 600 złotych. Opłatę uiszcza się na rachunek bankowy Sądu bądź w bezpośrednio w kasie.

Zwolnienie od kosztów w sprawie rozwodowej

Jeżeli sytuacja finansowa wnoszącego pozew rozwodowy (powoda) jest trudna i nie pozwala na uiszczenie opłaty sądowej, to wraz z pozwem należy złożyć wniosek o zwolnienie od kosztów. Wniosek powinien zostać zawarty i uzasadniony w treści pozwu o rozwód.

Trzeba jednak pamiętać, że oprócz tego, należy załączyć do pozwu wypełniony urzędowy formularz – oświadczenie o stanie rodzinnym majątku dochodach i źródłach utrzymania.

Jeżeli Sąd będzie miał jakieś wątpliwości w zakresie zwolnienia od kosztów, to wezwie Cię do uzupełnienia braków formalnych. Sąd może zwolnić od wpisu sądowego w całości lub części. Należy pamiętać, że można także zawnioskować o adwokata z urzędu.

inni czytali również:

Jakie dodatkowe opłaty mogą wystąpić w sprawie rozwodowej?

Oprócz opłaty sądowej w kwocie 600 złotych, w sprawie mogą pojawić się dodatkowe koszty. W pierwszej kolejności, jeżeli małżonkowie mają małoletnie dzieci, to Sąd zleci kuratorowi sądowemu przeprowadzenie wywiadu środowiskowego.

Strona inicjująca sprawę będzie musiała zapłacić na ten wywiad zaliczkę. Jest to kwota w przedziale 75,00 złotych – 120,00 złotych.

W sprawach rozwodowych, w szczególności takich gdzie są dzieci i należy w pierwszej kolejności mieć na względzie ich dobro, dlatego Sąd może skierować sprawę do mediacji.

Koszty mediacji pokrywane są po jej zakończeniu, przez obie ze stron, jeżeli nie uzgodniono w trakcie mediacji inaczej. Koszty mediacji reguluje Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 30 listopada 2005 r. Wynagrodzenie mediatora za pierwsze posiedzenie mediacyjne wynosi 60 złotych, a za każde następne posiedzenie 25 złotych. Jeżeli Sąd upoważnił mediatora do zapoznania się z aktami sprawy, wynagrodzenie za całość postępowania podwyższa się o 10%.

Ponadto, należy zwrócić wydatki mediatora, które ten poniósł w związku z prowadzeniem sprawy. Wydatki te obejmują:

 • koszty przejazdów,
 • zawiadomień stron,
 • zużytych materiałów biurowych,
 • wynajmu pomieszczenia niezbędnego do przeprowadzenia posiedzenia mediacyjnego.

Ile kosztuje rozwód z Adwokatem?

Ile kosztuje rozwod z adwokatem

Wynagrodzenie adwokata jest ustalane indywidualnie i bezpośrednio z Klientem. Jego wysokość uzależniona jest zawsze od charakteru sprawy oraz stopnia jej skomplikowania.

Istotne jest czy rozwód ma być orzeczony z wyłącznej winy małżonka, czy bez orzekania o winie stron.
Nadto, na stopień skomplikowania sprawy wpływa także okoliczność, czy małżonkowie mają małoletnie dzieci i czy w zakresie opieki i kontaktów oraz wysokości alimentów jest spór.

Zatem ile kosztuje rozwód z adwokatem?
Można przyjąć, że wynagrodzenie adwokata zaczyna się od kwoty około 1 200,00 zł i wzrasta.

Kiedy można otrzymać zwrot kosztów sprawy rozwodowej?

Zasadna jest taka, że ta strona, która przegrywa proces, jest zobowiązana zwrócić stronie wygrywającej koszty procesu i wszystkie uzasadnione wydatki.
Chodzi przede wszystkim o:

 • wpis sądowy,
 • koszty adwokata,
 • zaliczki na kuratora.

W sytuacji, gdy jednak Sąd nie orzeka o winie stron, koszty ponoszone są po połowie. W takie sytuacji wpis sądowy wynosi 300,00 zł, a nie 600,00 zł. Sąd zwraca stronie z urzędu 300,00 zł.

Nie zwraca się wydatków na adwokata. Każda ze stron ponosi je bowiem już we własnym zakresie. Oczywiście, można tę kwestię z drugą stroną uzgodnić inaczej, ale dzieje się tak niezwykle rzadko.

Potrzebujesz skutecznego adwokata od rozwodów? Skontaktuj się z nami.

Czy ten post był przydatny?

Oceń:

Średnia ocena 4.8 / 5. Liczba głosów: 16

Może cię zainteresować także:

Autor: Adwokat Ewa Anczewska

Wspólnik Kancelarii Adwokackiej Anczewska i Puńko we Wrocławiu. Jako adwokat specjalizuje się w prawie cywilnym (ze szczególnym uwzględnieniem prawa ochrony konsumentów), prawie rodzinnym oraz karnym. Klienci cenią ja za szeroką wiedzę prawną, a także cierpliwość i zdecydowaną postawę podczas rozpraw sądowych.