Jakie skutki, konsekwencje jakie niesie ze sobą ogłoszenie upadłości konsumenckiej?

Adwokat Wrocław 9 Porady prawne upadłość konsumencka 9 Jakie skutki, konsekwencje jakie niesie ze sobą ogłoszenie upadłości konsumenckiej?

Stało się. Wziąłeś jeden kredyt. Drugi. A potem trzeci, żeby spłacić dwa poprzednie. W końcu dochodzisz do ściany – przestajesz spłacać raty, a odsetki rosną… Może nawet czeka Cię już postępowanie sądowe o zapłatę. Czy jest jakieś wyjście z tej sytuacji? Tak. Ogłoś upadłość konsumencką. To rozwiązanie pozwoli Ci wyjść z pętli zadłużenia. Pamiętaj jednak, że pociąga także określone – nie zawsze łatwe – konsekwencje prawne. Dowiedz się, na czym polega upadłość konsumencka i jakie ma skutki.

 • ogłoszenie upadłości konsumenckiej pozwoli Ci na redukcję lub umorzenie długów;
 • całkowite umorzenie długu możliwe jest tylko w sytuacji, gdy  nie posiadasz żadnego majątku;
 • z chwilą ogłoszenia bankructwa konsumenckiego, tracisz prawo do zarządzania swoim majątkiem;
 • ogłoszenie upadłości zabezpiecza podstawowe potrzeby życiowe;
 • kancelaria upadłość konsumencka — sprawdź jak możemy Ci pomóc.

Na czym polega ogłoszenie bankructwa osoby fizycznej?

Ogłoszenie upadłości umożliwia redukcję lub umorzenie długów. Do 2009 roku ogłoszenie upadłości dotyczyło jedynie podmiotów gospodarczych. Obecnie taką możliwość mają także osoby fizyczne. Wniosek może złożyć każdy, kto nie jest w stanie regulować swoich zobowiązań finansowych. Taki stan musi trwać co najmniej 3 miesiące.

Upadłość konsumencką ogłasza Sąd Upadłościowy. Należy złożyć wniosek na urzędowym formularzu. Dodatkowo wymaganych jest szereg załączników. Po ogłoszeniu upadłości następuje Postępowanie Likwidacyjne. Sąd dokładnie rozpoznaje sytuację dłużnika. Następnie podejmuje decyzję, czy i na jakich warunkach może zostać umorzony dług. W tej części postępowania bierze udział syndyk.

Umorzenie długu

upadlosc konsumencka konsekwencje

Głównym skutkiem ogłoszenia upadłości konsumenckiej jest pozbycie się długów. Nie zawsze jednak dojdzie do całkowitego umorzenia. Często Sąd decyduje o umorzeniu jedynie części zobowiązań. Ustala plan spłaty wierzycieli. Wysokość raty uzależnia od możliwości finansowych dłużnika.

Kiedy możliwe jest całkowite umorzenie długu? Tylko w sytuacji, gdy dłużnik nie posiada żadnego majątku, który mógłby pokryć zobowiązania.

Warto też pamiętać, że nie wszystkie długi mogą zostać umorzone. Upadłość konsumencka nie obejmuje długów z:

 • postępowania karnego (np. grzywny),
 • alimentów
 • renty i obowiązku naprawienia szkody za wywołanie rozstroju zdrowia lub śmierci,
 • zobowiązań, które dłużnik zataił w trakcie postępowania upadłościowego.

Umorzenie długów, to główny efekt ogłoszenia upadłości. Jednakże powstaje jeszcze szereg innych konsekwencji dla dłużnika. Dotyczą one przede wszystkim jego sytuacji majątkowej oraz praw konsumenckich.

Co z majątkiem dłużnika?

Z chwilą ogłoszenia upadłości, upadły traci prawa do zarządzania swoim majątkiem. Majątek upadłego staje się tzw. masą upadłościową. Środki z masy przeznaczone zostaną na spłatę długów oraz na pokrycie kosztów postępowania upadłościowego.

Po ogłoszeniu upadłości całość majątku przechodzi w ręce syndyka. Tylko on może dokonywać czynności prawnych związanych z majątkiem (np. sprzedaż mieszkania czy samochodu).

Do masy upadłościowej Sąd zaliczy także wynagrodzenie z umowy o pracę. Nawet jeśli wynagrodzenie zostało już zajęte w ramach postępowania egzekucyjnego. Wówczas komornik zwalnia wynagrodzenie, a zajmuje je syndyk.

Mimo że majątek zostaje przejęty przez syndyka, to upadły nie zostaje z niczym. Syndyk musi pozostawić kwotę wolną. Dłużnik musi mieć zabezpieczone swoje i rodziny podstawowe potrzeby życiowe. Chodzi w szczególności o koszty wynajmu mieszkania, opłat za media, dojazdu do pracy.

Syndyk nie zajmie także rzeczy, które są potrzebne do codziennego funkcjonowania. Do takich rzeczy zaliczamy lodówkę, pralkę, sprzęt agd. Nie zajmie także rzeczy potrzebnych do wykonywania pracy zawodowej.

Syndyk może pozostawić kwotę wyższą niż minimalna. Można o to zawnioskować. Trzeba udowodnić swoje wydatki i potrzeby.

Może cię zainteresować także Jak złożyć wniosek o upadłość konsumencką?

Minusy upadłości konsumenckiej — ograniczenie praw konsumenta

Ogłoszenie upadłości konsumenckiej ma swoje skutki prawne:

 • Informacja o sytuacji finansowej dłużnika zostaje umieszczona w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Dodatkowo także Centralnym Rejestrze Restrukturyzacji i Upadłości.
 • Dłużnik po ogłoszeniu upadłości nie może zawierać niektórych umów. Chodzi o umowy kupna, które zwiększają zadłużenie i uniemożliwiają spłatę wierzycieli.
 • Dłużnik nie może wziąć kredytu bankowego. Zakaz dotyczy cały okres spłacania zobowiązania. Jednak nawet po odzyskaniu zdolności kredytowej część banków może odmówić przyznania kredytu.

Upadłość konsumencka — skutki dla współmałżonka

konsekwencje upadlosci konsumenckiej

Ogłoszenie upadłości konsumenckiej rodzi także skutki prawne dla małżonka. Z chwilą ogłoszenia upadłości następuje pomiędzy małżonkami podzielność majątkowa. Jednak co ważne, majątek zgromadzony do tej pory wspólnie wchodzi w skład masy upadłościowej. Zostanie spieniężony na poczet spłaty długów.

Co prawda współmałżonek upadłego może dochodzić swoich należności, ale wyłącznie na drodze postępowania upadłościowego. Zgłasza więc on sądowi swoje roszczenia tak samo, jak inni wierzyciele.

Dowiedz się więcej jakie skutki niesie ogłaszanie upadłości konsumenckiej dla jednego z małżonków.

Postępowanie sądowe o zadłużenie

W zdecydowanej większości przypadków upadły ma prowadzone postępowania egzekucyjne. W momencie wszczęcia sprawy o upadłość zostają one zawieszone. Po ogłoszeniu upadłości – umorzone.

Upadły zostanie także wykreślony z Rejestru Dłużników Niewypłacalnych. Taki rejestr prowadzony jest przez Krajowy Rejestr Sądowy.

Bankructwo osoby fizycznej — czy warto?

Według danych Ministerstwa Sprawiedliwości z roku 2020 ponad 2 miliony Polaków miało problem ze spłatą zobowiązań. Ogłoszenie upadłości konsumenckiej to szansa, aby rozpocząć życie bez długów.

W 2019 r. miała miejsce nowelizacja prawa upadłościowego z 2019 r. Wprowadzono ułatwienia do uzyskanie upadłości. M.in. nie trzeba podawać już powodów niewypłacalności. Upadłość mogą ogłosić nawet osoby, które doprowadziły do swojej sytuacji przez rażące niedbalstwo. Wcześniej były brane pod uwagę jedynie zdarzenia losowe (np. ciężka choroba).

Ogłoszenie upadłości konsumenckiej daje szanse na nowy start. Postępowanie jednak jest bardzo formalne. Wymaga działania według ustalonych procedur. Zdarza się, że dłużnik nie radzi sobie z formalnościami. Z powodu braków formalnych Sąd zwraca wniosek.

Skonsultuj się z naszymi prawnikami. Przeanalizujemy Twoją sytuację i pomożemy złożyć wniosek o upadłość konsumencką.

Czy ten post był przydatny?

Oceń:

Średnia ocena 4.6 / 5. Liczba głosów: 151

Może cię zainteresować także:

Autor: Radca Prawny Kamila Puńko

Wspólnik Kancelarii Radcowskiej Anczewska i Puńko we Wrocławiu. Jako radca prawny specjalizuje się w sprawach spadkowych, ochrony danych osobowych RODO oraz w prawie cywilnym (sprawy frankowe, polisolokaty, odszkodowania, upadłość konsumencka). Klienci cenią ja za pełne zaangażowanie w sprawę oraz szybkie i skuteczne działania.