Spowodowanie wypadku pod wpływem alkoholu

Adwokat Wrocław 9 Porady prawne prawo karne 9 Spowodowanie wypadku pod wpływem alkoholu

utworzone przez | maj 25, 2020 | Porady prawne prawo karne

[Aktualizacja 03.2024 r.]

Każdy kierowca wie, że nie powinno się prowadzić samochodu pod wpływem alkoholu. Takie zachowanie jest bowiem karane. O spowodowanie wypadku pod wpływem alkoholu jest zaś niezwykle łatwo. Warto znać konsekwencje takiego błędu. Jaka kara czeka sprawcę za spowodowanie kolizji pod wpływem alkoholu? I jakie prawa przysługują stronie poszkodowanej?

 • Zgodnie z art. 177 k.k. osoba, która spowodowała wypadek w ruchu lądowym, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.
 • W przypadku spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu lub śmierci, kara pozbawienia wolności jest wyższa. Wynosi od 6 miesięcy do 8 lat pozbawienia wolności – art. 177 § 2 k.k
 • Jeżeli pojazd mechaniczny prowadzi osoba znajdująca się w stanie nietrzeźwości, to podlega karze pozbawienia wolności do 3 lat – zgodnie z 178a § 1 k.k. 
 • Za spowodowanie wypadku w stanie nietrzeźwości, zgodnie z art. 178 § 1 k.k. grozi kara pozbawienia wolności od miesiąca i 15 dni do 4 lat i 6 miesięcy
 • Gdy sprawca wypadku był pijany i doszło do ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, to zgodnie z art. 178 k.k. § 1a k.k. kara nie może być niższa niż 3 lat. Górna granica kary wynosi 16 lat pozbawienia wolności.
 • Jeśli kierowca spowodował wypadek śmiertelny po alkoholu, czeka go kara od 5 lat do 20 lat pozbawienia wolności.
 • Spowodowanie wypadku po pijanemu skutkuje odebraniem prawa jazdy na minimum 3 lata. Zakaz prowadzenia może być dożywotni.
 • Od marca 2024 r. za wypadek pod wpływem alkoholu grozi konfiskata samochodu. 
 • Jeśli sprawca był w stanie nietrzeźwości, Sąd zawsze orzeka nawiązkę na rzecz poszkodowanego.
 • Adwokat sprawy karne – skuteczne wsparcie dla kierowcy, który spowodował wypadek po alkoholu.

Odpowiedzialność karna za prowadzenie samochodu pod wpływem alkoholu

Co grozi za prowadzenie auta pod wpływem alkoholu? Wysokość kary zależy od stężenia alkoholu we krwi, jaką stwierdzi się u kierowcy. Duże znaczenie ma także to, jakie są konsekwencje samego zdarzenia drogowego. Czy doszło do kolizji, czy do wypadku pod wpływem alkoholu? Czy ktoś odniósł jakieś obrażenia? Czy są ofiary śmiertelne? 

Samo prowadzenie pojazdów pod wpływem alkoholu może być uznane za:

 • wykroczenie
 • albo za przestępstwo

Wykroczenie jest wtedy, gdy kierowca ma we krwi stężenie alkoholu od 0,2 do 0,5 promila. Inaczej, poziom alkoholu w wydychanym powietrzu nie może być większy niż 0,25 mg/l. Taka ilość to stan po spożyciu alkoholu

Przestępstwo popełnia kierowca, który prowadzi pojazd w stanie nietrzeźwości, czyli ma powyżej 0,5 promila alkoholu we krwi. Inaczej, zawartość alkoholu w 1 dm3 wydychanego powietrza przekracza 0,25 mg albo prowadzi do stężenia przekraczającego tę wartość.

Kodeks wykroczeń – jazda pod wpływem alkoholu

Jeżeli u kierującego stwierdzono niewielkie stężenie alkoholu we krwi, to może odpowiadać na zasadzie art. 87 § 1 kodeksu wykroczeń.

Zgodnie z tym przepisem, kto, znajdując się w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka, prowadzi pojazd mechaniczny w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, podlega karze aresztu do 30 dni albo grzywny nie niższej niż 2500 złotych. Maksymalna wysokość grzywny to 30 tys. zł 

Należy liczyć się z także zakazem prowadzenia pojazdów od 6 miesięcy do 3 lat. Dodatkowo dochodzi utrata 15 puntów karnych. 

Kodeks wykroczeń – kolizja pod wpływem alkoholu

Na wstępie wskazać należy, że kolizja to zdarzenie drogowe, w którym nikt nie ucierpiał. Sprawca kolizji drogowej, poprzez naruszenie zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym powoduje jedynie straty materialne, np. uszkodzenie innego auta, uszkodzenie płotu, ogrodzenia, uszkodzenie laptopa, telefonu, bagażu. Kolizja drogowa obejmuje niegroźne stłuczki. Kolizja będzie miała miejsce także wówczas, jeżeli w wyniku zdarzenia jakaś osoba odniosła obrażenia ciała, jednakże powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające poniżej 7 dni.

W sytuacji, w której kierujący był w stanie po użyciu alkoholu i spowodował kolizję, to zastosowanie będzie miał art. 86 § 2 Kodeksu wykroczeń. Zgodnie z tym przepisem, jeśli kierowca na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu, nie zachowując należytej ostrożności, powoduje zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym, znajdując się w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny

Kodeks karny – wypadek pod wpływem alkoholu

Jaka zatem grozi kara za spowodowanie wypadku po alkoholu? Wysokość kary zależy od tego, jakie obrażenia poniosły osoby poszkodowane w wyniku wypadku komunikacyjnego. 

Warto przypomnieć, że punktem wyjścia jest art. 177 kodeksu karnego. Jeżeli spowodowałeś wypadek i byłeś trzeźwy, to gdy inna osoba odniosła obrażenia ciała trwające dłużej niż 7 dni, możesz podlegać karze pozbawienia wolności do lat 3. W przypadku spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu lub śmierci kara pozbawienia wolności jest surowsza. Wynosi od 6 miesięcy do 8 lat pozbawienia wolności.

Godny uwagi jest art. 177 § 3 kodeksu karnego, zgodnie z którym, jeżeli pokrzywdzonym jest wyłącznie osoba najbliższa, ściganie przestępstwa  następuje na jej wniosek.

Oczywiście, jeżeli sprawca wypadku był w stanie nietrzeźwości, to jego odpowiedzialność karna jest surowsza. Zgodnie z art. 178 § 1 kodeksu karnego, jeżeli wypadek spowodowała osoba w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego, to będzie jej groziła kara pozbawienia wolności od miesiąca i 15 dni do 4 lat i 6 miesięcy. Nietrzeźwy kierowca może liczyć na taką karę, jedynie, gdy pokrzywdzony w wypadku odniósł tzw. średni uszczerbek na zdrowiu. 

Jeżeli następstwem wypadku z udziałem pijanego kierowcy, był ciężki uszczerbek na zdrowiu osób poszkodowanych, to kara pozbawienia wolności nie może być niższa niż 3 lata. Górna granica zwiększa się o połowę, czyli nawet do 16 lat pozbawienia wolności. Jeśli kierowca spowodował wypadek śmiertelny po alkoholu, czeka go kara od 5 lat do nawet 20 lat pozbawienia wolności.

Pijany kierowca, który spowodował wypadek, musi także zapłacić karę finansową od 10 do 60 tys. zł

Wypadek po alkoholu – zakaz prowadzenia pojazdów

Spowodowanie wypadku pod wpływem alkoholu skutkuje także odebraniem prawa jazdy na okres od 3 do 15 lat. Jeśli doszło do wypadku z ciężkim uszczerbkiem na zdrowiu, kierowcy grozi nawet dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów.

Konfiskata samochodu za jazdę po alkoholu

Od 14 marca 2024 roku obowiązuje nowa kara za jazdę pod wpływem alkoholu i spowodowanie wypadku. Polega ona na konfiskacie samochodu. Najpierw pojazd zostanie zatrzymany przez policję, a następnie zabezpieczy go prokuratura. Jeżeli samochód znajdował się w leasingu lub najmie długoterminowym, to nie zostanie on odebrany. Na kierującego zostanie nałożona kara finansowa o równowartości auta. 

Zgodnie z przepisami samochód straci każdy nietrzeźwy kierowca, który będzie miał co najmniej 1,5 promila alkoholu we krwi.  Jeżeli kierujący po alkoholu spowoduje wypadek, musi się liczyć z utratą pojazdu, gdy zawartość alkoholu we krwi wyniesie minimum 1 promil alkoholu. 

Sąd nie orzeknie konfiskaty samochodu pijanego kierowcy ani jego równowartości, jeśli prowadził on pojazd w ramach wykonywanej pracy. Wówczas kierujący będzie musiał zapłacić nawiązkę na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej w wysokości co najmniej 5000 złotych

Orzeczenie kary grzywny lub ograniczenia wolności zamiast kary pozbawienia wolności

Bez wątpienia, kara pozbawienia wolności za jazdę w stanie nietrzeźwości i spowodowanie wypadku, nie jest jedyną możliwością. Sąd może orzec także karę ograniczenia wolności nie niższą od 4 miesięcy albo grzywnę nie niższą od 150 stawek dziennych, w szczególności, jeżeli równocześnie orzeka środek karny, środek kompensacyjny lub przepadek.  O powyższym stanowi art. 37a kodeksu karnego. Przepis daje taką możliwość, jeżeli przestępstwo jest zagrożone tylko karą pozbawienia wolności nieprzekraczającą 8 lat, a wymierzona za nie kara pozbawienia wolności nie byłaby surowsza od roku. 

Należy dodać, że przepisu art. 37a kodeksu karnego nie stosuje się w przypadku recydywy oraz sprawców przestępstwa określonego w art. 178a § 4 k.k.

Oskarżony zawsze może też walczyć o orzeczenie przez Sąd warunkowego umorzenia postępowania.  Zgodnie z art. 66 § 1 k.k. Sąd może warunkowo umorzyć postępowanie karne, jeżeli: 

 1. wina i społeczna szkodliwość czynu nie są znaczne,
 2. okoliczności popełnienia czynu nie budzą wątpliwości,
 3. sprawca przed popełnieniem czynu zabronionego nie może być karany za przestępstwo umyślne,
 4. istnieje pozytywna prognoza kryminologiczna na przyszłość. Sprawca pomimo umorzenia postępowania będzie przestrzegał porządku prawnego, w szczególności nie popełni ponownie przestępstwa.
 5. przestępstwo nie może być zagrożone karą przekraczającą 5 lat pozbawienia wolności.

Kolizja pod wpływem alkoholu – odszkodowanie 

Pokrzywdzony w wypadku, jaki spowodował pijany kierowca, może dochodzić roszczeńna drodze karnej i cywilnej. Sąd na wniosek pokrzywdzonego ma obowiązek orzec naprawienie szkody i zadośćuczynienie. 

W przypadku spowodowania wypadku pod wpływem alkoholu, w którym są ranni, sąd obowiązkowo orzeka także nawiązkę. Nawiązkę otrzyma pokrzywdzony, a w razie jego śmierci najbliższe osoby. Wysokość nawiązki to minimum 10.000 zł a maksimum 200.000 zł. Sąd może obniżyć wysokość nawiązki na wniosek winnego, jeśli wykaże, że zapłata nawiązki spowoduje brak możliwości utrzymania siebie i rodziny. Może to mieć miejsce również gdy, pokrzywdzony pojednał się ze sprawcą.

Jeżeli sąd orzekł naprawienie lub zadośćuczynienie w wysokości wyższej niż 10 000 złotych, to nie orzeknie nawiązki.

Dochodzenie roszczeń za wypadek w postępowaniu cywilnym

Zasądzona kwota w postępowaniu karnym nie zamyka drogi cywilnej. Pokrzywdzony może wystąpić do sądu z pozwem o zapłatę. Wina kierowcy jest już orzeczona, więc proces nie będzie dotyczył odpowiedzialności pozwanego, a jedyne wysokości żądanych pieniędzy. Warto wiedzieć, że w postępowaniu cywilnym można żądać także, aby sprawca:

 • z góry wyłożył sumę potrzebną na pokrycie kosztów leczenia,
 • wyłożył środki na pokrycie przygotowania do nowego zawodu,
 • płacił rentę,
 • ponosił odpowiedzialność na przyszłość.

Ustalenie odpowiedzialności na przyszłość jest bardzo ważne. Przecież może się okazać, że poszkodowany odczuje skutki wypadku dopiero za jakiś czas. Będzie mógł wówczas wystąpić z dalszymi roszczeniami wobec sprawcy wypadku. 

Spowodowanie wypadku pod wpływem alkoholu – pomoc Adwokata w sprawie karnej

Kary za spowodowanie wypadku pod wpływem alkoholu są bardzo dotkliwe. To nie tylko grzywny, pozbawienie wolności czy odebranie prawa jazdy, ale także konfiskata pojazdu. Także procesy o zapłatę odszkodowania i zadośćuczynienie są często skomplikowane. Zazwyczaj powoływani są biegli, którzy pomagają ustalić zakres szkód. Dlatego w przypadku spraw za jazdę po pijanemu warto skorzystać z pomocy Adwokata lub Radcy prawnego do spraw karnych. 

Grożą Ci konsekwencje za wypadek drogowy pod wpływem alkoholu? Nasi prawnicy są gotowi Ci pomóc. Omówimy Twoją sytuację i doradzimy najlepszą strategię postępowania. Będziemy także reprezentować Cię w sądzie podczas postępowania sądowego. Skontaktuj się z naszą kancelarią. 

Czy ten post był przydatny?

Oceń:

Średnia ocena 4.9 / 5. Liczba głosów: 27

Może cię zainteresować także:

Autor: Adwokat Ewa Anczewska

Wspólnik Kancelarii Adwokackiej Anczewska i Puńko we Wrocławiu. Jako adwokat specjalizuje się w prawie cywilnym (ze szczególnym uwzględnieniem prawa ochrony konsumentów), prawie rodzinnym oraz karnym. Klienci cenią ja za szeroką wiedzę prawną, a także cierpliwość i zdecydowaną postawę podczas rozpraw sądowych.