Spowodowanie wypadku pod wpływem alkoholu

Adwokat Wrocław 9 Porady prawne prawo karne 9 Spowodowanie wypadku pod wpływem alkoholu

utworzone przez | maj 25, 2020 | Porady prawne prawo karne

Każdy kierowca wie, że nie powinno się prowadzić samochodu pod wpływem alkoholu. Takie zachowanie jest bowiem karane. O spowodowanie wypadku pod wpływem alkoholu jest zaś niezwykle łatwo. Warto znać konsekwencje takiego błędu. Jaka kara czeka sprawcę za spowodowanie wypadku pod wpływem alkoholu? I jakie prawa przysługują stronie poszkodowanej?

 • Zgodnie z art. 177 k.k. osoba, która spowodowała wypadek w ruchu lądowym podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.
 • Zgodnie z art. 178a § 1 k.k. osoba, która prowadzi pojazd mechaniczny, znajdując się w stanie nietrzeźwości, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.
 • W przypadku spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu lub śmierci, kara pozbawienia wolności wynosi od 6 miesięcy do 8 lat pozbawienia wolności.
 • Zgodnie z art. 178 k.k. za spowodowanie w stanie nietrzeźwości ciężkiego uszczerbku lub śmierci kara nie może być niższa niż 2 lat. Górna to 12 lat pozbawienia wolności.
 • Spowodowanie wypadku po pijanemu skutkuje odebraniem prawa jazdy na minimum 3 lata. Zakaz prowadzenia może być dożywotni.
 • Jeśli sprawca był w stanie nietrzeźwości, sąd zawsze orzeka nawiązkę na rzecz poszkodowanego.
 • Pokrzywdzony w wypadku spowodowanym przez kierowcę pod wpływem alkoholu może dochodzić swoich roszczeń na drodze karnej i cywilnej.
 • adwokat sprawy karne – skuteczne wsparcie w sprawach karnych.

Odpowiedzialność karna za prowadzenie samochodu pod wpływem alkoholu

Odpowiedzialność prawna kierowcy jest zależna od dawki stężenia alkoholu we krwi. Istotne są także skutki spowodowanego wypadku. Można popełnić wykroczenie lub przestępstwo. Wszystko zależy od stężenia alkoholu we krwi.

Stan po użyciu alkoholu to od 0,2 do 0,5 promila. Ten, kto kieruje pojazdem w takim stanie, popełnia wykroczenie. Stan nietrzeźwości jest powyżej 0,5 promila. Wówczas kierujący popełnia przestępstwo. Odpowiada z kodeksu karnego. Kara jest surowsza.

Kodeks wykroczeń-jazda po użyciu alkoholu

Zgodnie z art. 87 § 1 kodeksu wykroczeń: kto, znajdując się w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka, prowadzi pojazd mechaniczny w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, podlega karze aresztu albo grzywny nie niższej niż 50 złotych.

Kierowca powodujący wypadek po alkoholu odpowiada z art. 86 kodeku wykroczeń. Zgodnie z przepisem: kto na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub w strefie ruchu, nie zachowując należytej ostrożności, powoduje zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym, podlega karze grzywny.

Sąd może także alternatywnie pozbawić kierowcę prawa jazdy.

Kodeks karny jazda pod wpływem alkoholu

Jeżeli w stanie nietrzeźwości spowodujesz wypadek, to popełnisz dwa przestępstwa. Pierwszy określony w art. 178a § 1 k.k., drugi zaś – w art. 177 § 1 lub 2 k.k. w zw. z art. 178 § 1 k.k.

Zgodnie z art. 177 k.k. osoba, która narusza, chociażby nieumyślnie zasady bezpieczeństwa w ruchu lądowym jednocześnie powodując wypadek, w którym inną osobą odniosła obrażenia ciała trwające dłużej niż 7 dni, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

W przypadku spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu lub śmierci, kara pozbawienia wolności jest surowsza. Wynosi od 6 miesięcy do 8 lat pozbawienia wolności.

Dodatkowo art. 178 k.k. zaostrza tę odpowiedzialność. Dla sprawcy znajdującego się w stanie nietrzeźwości należy karę pozbawienia wolności podnieść o połowę od dolnej granicy ustawowego zagrożenia. W przypadku ciężkiego uszczerbku lub śmierci kara nie może być niższa niż 2 lat. Górna granica zwiększa się o połowę, czyli nawet 12 lat pozbawienia wolności.

Zgodnie z art. 178a § 1 kodeku karnego: kto, znajdując się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego, prowadzi pojazd mechaniczny w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

Zakaz prowadzenia pojazdów za jazdę po alkoholu

Spowodowanie wypadku po pijanemu skutkuje odebraniem prawa jazdy. Zakaz prowadzenia pojazdów to minimum 3 lata. Maksymalnie zakaz prowadzenia może być dożywotni.

Może cię zainteresować także:

Spowodowanie wypadku pod wpływem alkoholu – odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu

Spowodowanie wypadku pod wplywem alkoholu

Pokrzywdzony może, dochodzić swoich roszczeń na drodze karnej i cywilnej

W postępowaniu karnym Sąd działa z urzędu lub na wniosek. Sąd orzeka obowiązek naprawienia szkody i zadośćuczynienie. W tym zakresie Sąd stosuje przepisy prawa cywilnego. Na wniosek pokrzywdzonego orzeknie świadczenie pieniężne zawsze. Działając z urzędu jedynie może.

Sąd może orzec również nawiązką. Czyni to wtedy, gdy orzeczenie odszkodowania lub zadośćuczynienia jest znacznie utrudnione. Wysokość takiej nawiązki nie może przekroczyć 200.000 zł. Nawiązkę otrzyma pokrzywdzony. W razie jego śmierci osoby najbliższe.

W przypadku czterech rodzajów przestępstw Sąd ma obowiązek z urzędu orzeczenia nawiązki:

 • art. 173 Kodeksu karnego (sprowadzenie katastrofy w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym zagrażającej życiu, lub zdrowiu wielu osób albo mieniu w wielkich rozmiarach)
 • art. 174 Kodeksu karnego (sprowadzenie bezpośredniego niebezpieczeństwo katastrofy w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym)
 • art. 177 Kodeksu karnego (spowodowanie wypadku w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, w którym inna osoba odniosła obrażenia ciała)
 • art. 355 Kodeksu karnego (spowodowanie przez żołnierza wypadku w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, w którym inna osoba odniosła obrażenia ciała lub została wyrządzona znaczna szkoda w mieniu)

– jeżeli sprawca był w stanie nietrzeźwości

– pod wpływem środka odurzającego

– zbiegł z miejsca zdarzenia.

Wysokość nawiązki to min. 10.000 zł. Jedynie w szczególnie uzasadnionych okolicznościach kwota może być niższa. Sprawa musi udowodnić, że jej zapłata spowoduje uszczerbek dla niezbędnego utrzymania siebie i rodziny. Może to mieć miejsce również gdy, pokrzywdzony pojednał się ze sprawcą.

Jeżeli Sąd orzekł naprawienia lub zadośćuczynienie w wysokości wyższej niż 10 000 złotych, to nie orzeknie jednocześnie nawiązki.

może cię zainteresować także:

Dochodzenie roszczeń za wypadek w postępowaniu cywilnym

Zasądzona kwota w postępowaniu karnym nie zamyka drogi cywilnej. Pokrzywdzony może wystąpić do Sądu z pozwem o zapłatę. Mając wyrok karny, nie będzie musiał udowadniać już odpowiedzialności pozwanego. Proces będzie dotyczył jedynie wysokości żądanych pieniędzy. Zgodnie z art. 415 kodeksu cywilnego: kto z winy swej wyrządził drugiemu szkodę, obowiązany jest do jej naprawienia.

Warto wiedzieć, że postępowaniu cywilnym można żądać także, aby sprawca:

 • z góry wyłożył sumę potrzebną na pokrycie kosztów leczenia,
 • wyłożył środki na pokrycie przygotowania do nowego zawodu,
 • płacił rentę
 • ponosił odpowiedzialność na przyszłość.

Ustalenie odpowiedzialności na przyszłość jest bardzo ważne. Może się okazać, że poszkodowany odczuje skutki wypadku dopiero w przyszłości. Będzie mógł wówczas wystąpić z dalszymi roszczeniami wobec sprawcy.

Procesy cywilny o zapłatę odszkodowania i zadośćuczynienie jest często skomplikowany. W sprawie zasięga się opinii biegłych sądowych. Często z kilku specjalizacji. Warto zatem skorzystać z pomocy Adwokata lub Radcy prawnego do spraw karnych.

Czy ten post był przydatny?

Oceń:

Średnia ocena 4.9 / 5. Liczba głosów: 26

Może cię zainteresować także:

Autor: Adwokat Ewa Anczewska

Wspólnik Kancelarii Adwokackiej Anczewska i Puńko we Wrocławiu. Jako adwokat specjalizuje się w prawie cywilnym (ze szczególnym uwzględnieniem prawa ochrony konsumentów), prawie rodzinnym oraz karnym. Klienci cenią ja za szeroką wiedzę prawną, a także cierpliwość i zdecydowaną postawę podczas rozpraw sądowych.