Sprzedaż i kupno narkotyków jako wypadek niższej wagi

Adwokat Wrocław 9 Porady prawne prawo karne 9 Sprzedaż i kupno narkotyków jako wypadek niższej wagi

utworzone przez | gru 31, 2021 | Porady prawne prawo karne

Każdy, kto zostaje zatrzymany na sprzedaży i kupno narkotyków, musi się liczyć z konsekwencjami. Według Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii handel i posiadanie narkotyków zagrożone jest karą pozbawienia wolności nawet do 10 lat. Jednak w szczególnych przypadkach przestępstwo narkotykowe może zostać uznane za wypadek niższej wagi. Sąd może wymierzy wówczas zdecydowanie lżejszą karę.

 • Zgodnie z Ustawą o przeciwdziałaniu narkomanii sprzedaż i kupno narkotyków mogą zostać uznane przez sąd za wypadek niższej wagi.
 • Kara za przestępstwo narkotykowe niższej wagi zagrożone jest karą grzywny, karą ograniczenia wolności albo karą pozbawienia wolności do lat 2.
 • Na uznanie sprzedaży narkotyków za wypadek niższej wagi ma wpływ ilość i rodzaj substancji oraz sytuacja życiowa sprawcy.
 • Co grozi za handel narkotykami?
 • Jakie kary grożą za posiadanie narkotyków?

Jaka kara za handel narkotykami jako wypadek niższej wagi?

Przepis art. 59 Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii stanowi, że:

 1. Kto, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej, udziela innej osobie narkotyków, czy też ułatwia użycie albo nakłania do użycia, podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.
 2. Jeżeli sprawca czynu, o którym mowa w ust. 1, udziela środka odurzającego, substancji psychotropowej lub nowej substancji psychoaktywnej małoletniemu, ułatwia użycie albo nakłania go do użycia takiego środka lub substancji, podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 3.
 3. W wypadku mniejszej wagi sprawca, sprawca podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

Taki ustęp znajdziemy także w Art. 62 Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. Przepis ten określa odpowiedzialność karną za nieuprawnione posiadanie narkotyków. I tak:

 1. Kto, wbrew przepisom ustawy, posiada środki odurzające lub substancje psychotropowe, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.
 2. Jeżeli przedmiotem czynu, o którym mowa w ust. 1, jest znaczna ilość środków odurzających lub substancji psychotropowych, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.
 3. W wypadku mniejszej wagi sprawca, sprawca podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

Warto podkreślić, że jeśli kara pozbawienia wolności za przestępstwo narkotykowe nie przekracza roku, Sąd może warunkowo zawiesić wykonanie kary. Sąd wyznacza wówczas skazanemu okres próbny. Zatarcie skazania następuje po pół roku od chwili zakończenia się okresu próby.

Kiedy sprzedaż i kupno narkotyków to wypadek mniejszej wagi?

Waga przestępstwa narkotykowego zależy od stopnia szkodliwości społecznej czynu. Dlatego sąd, rozpatrując sprawę o sprzedaż i kupno narkotyków, bierze pod uwagę:

Ilość narkotyku
Wypadek niższej wagi będzie dotyczył sprzedaży i kupna niewielkiej ilości narkotyków. Za taką uznaje się zazwyczaj 1-2 działek narkotyku, czyli jest to ilość na użytek własny. Oczywiście dokładna ilość zależy od rodzaju narkotyku. Np. dla marihuany za ilość na użytek własny uznaje się maksymalnie 2 gramy, a dla amfetaminy to maksymalnie 0,2 gramów.

Rodzaj narkotyku
Tutaj stosuje się (umowny) podział na tzw. narkotyki twarde i miękkie. Szkodliwość takich narkotyków jak marihuana czy ecstasy jest mniejsza niż np. kokainy. W przypadku niewielkich ilości narkotyków uznawanych za miękkie sprawca może liczyć na niższy wymiar kary za sprzedaż i kupno.

Przeszłość sprawcy
Sąd, rozpatrując sprawę za handel narkotykami i ich posiadanie, bierze także pod uwagę przeszłość karną sprawcy. Sąd przyjrzy się także sytuacji życiowej sprawcy. Być może jest on jedynym żywicielem rodziny lub musi opiekować się ciężko chorym członkiem rodziny. Przy niewielkiej ilości narkotyków takie kwestie również mogą skłonić sąd do wymierzenia łagodniejszego wyroku.

Może cię zainteresować także:

Kara za sprzedaż i kupno narkotyków – sięgnij po pomoc adwokata

Niestety przepisy nie określają jasno kryteriów wypadku mniejszej wagi. Przyjmuje się, iż w sprawie musi wystąpić więcej okoliczności łagodzących nad okolicznościami obciążającymi. Każda sprawa jest rozpatrywana indywidualnie. Dlatego warto umiejętnie zebrać wszystkie argumenty, które mogą przekonać sąd, że rozpatrywana sprawa sprzedaży i kupna narkotyków to wypadek niższej wagi.

Warto skorzystać z pomocy doświadczonego prawnika od spraw narkotykowych. Dobry Adwokat od spraw karnych przygotuje linię obrony. Będzie reprezentował oskarżonego w procesie karnym.

Czy ten post był przydatny?

Oceń:

Średnia ocena 5 / 5. Liczba głosów: 3

Może cię zainteresować także:

Autor: Adwokat Ewa Anczewska

Wspólnik Kancelarii Adwokackiej Anczewska i Puńko we Wrocławiu. Jako adwokat specjalizuje się w prawie cywilnym (ze szczególnym uwzględnieniem prawa ochrony konsumentów), prawie rodzinnym oraz karnym. Klienci cenią ja za szeroką wiedzę prawną, a także cierpliwość i zdecydowaną postawę podczas rozpraw sądowych.