System dozoru elektronicznego, czyli odbywanie kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym

Autor: Adwokat Ewa Anczewska

Wspólnik Kancelarii Adwokackiej Anczewska i Puńko we Wrocławiu. Jako adwokat specjalizuje się w prawie cywilnym (ze szczególnym uwzględnieniem prawa ochrony konsumentów), prawie rodzinnym oraz karnym. Klienci cenią ja za szeroką wiedzę prawną, a także cierpliwość i zdecydowaną postawę podczas rozpraw sądowych.

System dozoru elektronicznego, od 15 kwietnia 2016 r. jest stosowany, jako forma wykonywania kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym.
Warunki oraz tryb orzekania przez Sąd Penitencjarny o udzieleniu skazanemu zezwolenia na odbycie kary w systemie dozoru elektronicznego regulują przepisy Kodeksu karnego wykonawczego.

Zgodnie z art. 43b § 3 k.k.w. w systemie dozoru elektronicznego można kontrolować:

  1.  przebywanie przez skazanego w określonych dniach tygodnia i godzinach we wskazanym przez sąd miejscu (dozór stacjonarny),
  2. bieżące miejsce pobytu skazanego, niezależnie od tego, gdzie skazany przebywa (dozór mobilny),
  3.  zachowywanie przez skazanego określonej minimalnej odległości od osoby wskazanej przez sąd (dozór zbliżeniowy).

Kontrola skazanego odbywa się za pomocą określonych środków technicznych, które obejmują: centralę monitorowania, system teleinformatyczny, za pomocą którego podmiot prowadzący centralę monitorowania, podmiot dozorujący, sądy, sądowi kuratorzy zawodowi i inne uprawnione podmioty przetwarzają informacje związane z organizowaniem i kontrolowaniem wykonywania kar w systemie dozoru elektronicznego (system komunikacyjno-monitorujący), nadajniki rejestratory stacjonarne i przenośne

Udzielenie zezwolenia na dozór elektroniczny

Wniosek o udzielenie zezwolenia na odbywanie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego składa się do Sądu Okręgowego Wydział Penitencjarny. Sąd może udzielić skazanemu zezwolenia do na odbycie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego, jeżeli zostaną spełnione łącznie określone warunki:

  1. wobec skazanego orzeczono karę pozbawienia wolności nieprzekraczającą 1 roku, i nie zachodzą warunki przewidziane w art. 64 § 2 k.k. (multirecydywa),
  2. jest to wystarczające dla osiągnięcia celów kary,
  3. skazany posiada określone miejsce stałego pobytu,
  4. osoby pełnoletnie zamieszkujące wspólnie ze skazanym wyraziły pisemną zgodę,
  5. odbywaniu kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego nie stoją na przeszkodzie możliwości techniczno-organizacyjne związane z wykonywaniem dozoru przez podmiot prowadzący centralę monitorowania i upoważniony podmiot dozorujący oraz warunki mieszkaniowe skazanego.

Potrzebujesz porady prawnej?

Wyślij zapytanie za pomocą formularza

15 + 15 =

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *