Zadośćuczynienie za śmierć osoby bliskiej – jak je uzyskać

Adwokat Wrocław 9 Porady prawne odszkodowania 9 Zadośćuczynienie za śmierć osoby bliskiej – jak je uzyskać

utworzone przez | paź 26, 2020 | Porady prawne odszkodowania

Potrącenie przez samochód, wypadek w miejscu pracy, błąd lekarski – takie nieszczęśliwe wydarzenia mogą doprowadzić do śmierci poszkodowanej osoby. Ostatnią rzeczą, o jakiej myślą wtedy najbliżsi zmarłego, to walka o należne świadczenia finansowe. Przecież żadne pieniądze nie zrekompensują straty. Prawda, jednak wsparcie materialne sprawi, że przejście przez trudny okres żałoby będzie dla rodziny zmarłego, choć odrobinę łatwiejsze. Dlatego warto wiedzieć, czym jest zadośćuczynienie za śmierć bliskiej osoby i jak je uzyskać.

Zadośćuczynienie za śmierć bliskiej osoby – na czym polega

Kodeks cywilny w art. 446 stanowi, że: jeżeli wskutek uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia nastąpiła śmierć poszkodowanego, sąd może przyznać najbliższym zmarłego odpowiednią sumę tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę”.

Co to oznacza?

Śmieć bliskiej osoby zawsze wiąże się dla rodziny nie tylko z finansową stratą. Nagła śmierć osoby bliskiej to szok, ból psychiczny, poczucie osamotnienia, zaburzenia w funkcjonowaniu rodziny.

Zadośćuczynienie ma złagodzić właśnie te niematerialne skutki śmierci bliskiej osoby. Inaczej mówiąc to pieniężny ekwiwalent krzywdy, jakiej doznajemy, gdy nasz bliski ginie w wypadku.

Zadośćuczynienie za śmierć osoby bliskiej – komu przysługuje

Krąg osób ubiegających się o zadośćuczynienie za śmierć bliskiej osoby jest szeroki. Mogą o nie ubiegać się wszyscy, którzy pozostawali w zażyłej relacji ze zmarłym. Są to najczęściej:

 • żona,
 • mąż,
 • dzieci,
 • wnuki,
 • dziadkowie
 • rodzeństwo,

a także:

 • przyrodnie rodzeństwo,
 • macocha,
 • ojczym,
 • dzieci przysposobione
 • nienarodzone dziecko zmarłego.

Warto podkreślić, że w procesie o zadośćuczynienie liczą się faktyczne więzi emocjonalne ze zmarłym. Zadośćuczynienie przysługuje też osobom, które pozostawały ze zmarłym w związku nieformalnym (np. w konkubinacie).

Co ważne, zadośćuczynienie za śmierć bliskiej osoby przysługuje każdemu indywidualnie. Bliscy mogą ubiegać się odrębnie o to świadczenie. Niezależnie od pozostałych uprawnionych. Wysokość świadczenia też może być różna.

Pozew o zadośćuczynienie za śmierć osoby bliskiej – jak go złożyć

Po pierwsze trzeba zgłosić szkodę do ubezpieczyciela. Jeżeli go nie ma, to bezpośrednio do sprawcy zdarzania. Być może na skutek negocjacji uda się zakończyć sprawę na drodze polubownej.

W braku porozumienia należy skierować sprawę do Sądu. W pozwie trzeba określić wysokość roszczenia. Bardzo ważne jest uzasadnienie i dowody.

Pozew o zadośćuczynienie należy złożyć w ciągu 3 lat. Liczy się je od momentu dowiedzenia się o szkodzie i ustalenia winnego śmierci poszkodowanego. Termin ten nie ma zatem związku z tym, ile czasu upłynęło od samego zdarzenia.

Jeżeli śmierć poszkodowanego nastąpiła na skutek przestępstwa, roszczenia przedawniają się po 20 latach od jego popełnienia.

Osoba składająca pozew o zadośćuczynienie musi udowodnić, że takie świadczenie się jej należy. Dlatego do pozwu dołączamy dokumentację, która wykaże winę sprawcy i (lub) odpowiedzialność zakładu ubezpieczeń sprawcy, a także opis relacji, jaka łączyła nas ze zmarłym.

Ten ostatni punkt jest niezwykle istotny, choć najtrudniejszy emocjonalnie dla osoby składającej pozew. To właśnie opis wspólnego życia ze zmarłym (prowadzenie wspólnego domu, spędzanie wolnego czasu, plany na przyszłość itp.) wykazuje, jak wielką krzywdę ponieśliśmy w związku ze śmiercią poszkodowanego.

Zadośćuczynienie – od czego zależy wysokość świadczenia

Wysokość zadośćuczynienia za śmierć bliskiej osoby co do zasady nie zależy od sytuacji materialnej stron. Ważna jest wielkości poniesionej krzywdy psychicznej i więzi emocjonalnej, jaka łączyła osobę bliską ze zmarłym.

Co więcej – żaden zapis prawny nie reguluje wysokości świadczenia. To sąd bada wszelkie okoliczności sprawy i określa kwotę zadośćuczynienia. Dlatego tak ważne jest, aby osoby składające pozew jak najdokładniej udokumentowały wielkość poniesionej krzywdy.

Zadośćuczynienie a odszkodowanie za śmierć osoby bliskiej

Często osoby bliskie zmarłego ubiegają się jedynie o odszkodowanie, myśląc, że jest to równoznaczne z otrzymaniem zadośćuczynienia.

Jednak zadośćuczynienie a odszkodowanie to dwa różne świadczenia i możemy ubiegać się o nie osobno. Pierwsze świadczenie rekompensuje cierpienia psychiczne, natomiast odszkodowanie wyrównuje szkody materialne. Może to być np. koszt leczenia i pogrzebu, organizacja stypy, koszt nagrobka lub ogólne obniżenie się stopy życiowej bliskich.

Zadośćuczynienie za śmierć bliskiego – z prawnikiem łatwiej

Sprawy o zadośćuczynienie za śmierć osoby bliskiej bywają trudne emocjonalnie. Proces bywa długi i wyczerpujący. Warto skorzystać z pomocy doświadczonego prawnika, który zajmie się formalnościami związanymi z zadośćuczynieniem.

Adwokaci w naszej Kancelarii pomogą Ci na każdym etapie sprawy. Prawidłowo oszacują kwotę zadośćuczynienia, złożą pozew do Sądu. Wcześniej przejmą na siebie negocjacje z zakładem ubezpieczeń.

Skontaktuj się z nami, a razem przejdziemy przez uzyskanie zadośćuczynienia za śmierć bliskiej osoby.

Czy ten post był przydatny?

Oceń:

Średnia ocena 4.5 / 5. Liczba głosów: 12

Może cię zainteresować także:

Autor: Adwokat Ewa Anczewska

Wspólnik Kancelarii Adwokackiej Anczewska i Puńko we Wrocławiu. Jako adwokat specjalizuje się w prawie cywilnym (ze szczególnym uwzględnieniem prawa ochrony konsumentów), prawie rodzinnym oraz karnym. Klienci cenią ja za szeroką wiedzę prawną, a także cierpliwość i zdecydowaną postawę podczas rozpraw sądowych.