Prawo karne

Każdy przeciwko komu prowadzone jest postępowanie karne, ma prawo do obrony

Otrzymałeś wezwanie na policję, postawiono Ci zarzut popełnienia przestępstwa? Jesteś ofiarą przestępstwa, która chce dochodzić sprawiedliwości? Doradzamy osobom oskarżonym i podejrzanym w sprawach karnych, jak i osobom poszkodowanym. Reprezentujemy przed organami ścigania – Policją, Prokuraturą – oraz przed sądami każdej instancji. Nasz adwokat świadczy doradztwo prawne dla Klientów z Wrocławia i całego województwa dolnośląskiego, od momentu zatrzymania, w trakcie postępowania przygotowawczego, po orzeczenie sądu.

Odroczenie wykonania kary

O

Posiadanie narkotyków

_

Warunkowe zwolnienie

Dozór elektroniczny

Tymczasowe aresztowanie

6

Jazda pod wpływem

W jakich sprawach pomagamy?

Reprezentujemy naszych Klientów na wszystkich etapach procesu sądowego, w postępowaniach przygotowawczych, sądowych i apelacyjnych, w sprawach:

  • karnych gospodarczych
  • karnych skarbowych
  • karnych wykonawczych
  • karnych wykroczeniowych

Sprawy karne - wykroczenia

Dotyczą wykroczeń o najmniejszym stopniu społecznej szkodliwości. Mowa tu między innymi np. o sprawach karnych dotyczących kolizjach drogowych. Mimo niskiego stopnia społecznej szkodliwości czynu sprawy wykroczeniowe zwykle wiążą się z obszernym postępowaniem dowodowym oraz uciążliwymi w skutkach wyrokami.

Sprawy karne wykonawcze

Postępowanie wykonawcze ustala sposób i miejsce wykonania kary nałożonej na skazanego przez sąd. W ramach doradztwa prawnego w sprawach karnych wykonawczych sporządzamy wnioski o rozłożenie zasądzonej grzywny na raty, odroczenie wykonywania kary, przerwę w wykonywaniu kary, warunkowe przedterminowe zwolnienie, zmianę formy odbywania kary. 

Sprawy karne gospodarcze

Doradzając w sprawach karnych gospodarczych stawiamy sobie za cel ochronę renomy i pozycji naszego Klienta, a także prowadzonej przez niego firmy. Przedsiębiorcom i menadżerom będących stroną poszkodowaną, jak i tym wobec których złożono doniesienie o popełnieniu przestępstwa,  oferujemy doradztwo prawne i reprezentację na wszystkich etapach postępowania karnego.

.

Sprawy karne skarbowe

Wspieramy podatników podejrzanych o przestępstwo lub oskarżonych o popełnienie przestępstwa skarbowego, którzy zagrożeni są karą ograniczenia lub pozbawienia wolności.

Co możemy Ci zaoferować?

  • sporządzenie zawiadomień o popełnieniu przestępstwa
  • wsparcie prawne w czynnościach przed organami ścigania
  • reprezentowanie w postępowaniu przygotowawczym
  • reprezentacja w postępowaniu sądowym
  • bieżące porady prawne dotyczące toczącego się postępowania
  • doradztwo prawne w sprawach o stosowanie i zmianę środka zapobiegawczego, odroczenie wykonania kary, zawieszenie wykonania kary, przerwy w karze, warunkowe zwolnienie, zmianę formy odbywania kary.

Osoby z Wrocławia lub województwa dolnośląskiego,
które chcą skorzystać z pomocy naszego adwokata
lub radcy prawnego zapraszamy do kontaktu.

Porozmawiaj z nami

Anczewska i Puńko
Kancelaria Adwokacko – Radcowska s.c.

Zadzwoń:

+48 71 780 45 15
+48 722 008 979

Napisz:

biuro@kancelariaea.pl

Spotkaj:

ul. Rybacka 7 lok.205
53-656 Wrocław

Wypełnij formularz i wyślij

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest Adwokat Ewa Anczewska i Radca Prawny Kamila Puńko, działające jako wspólnicy Anczewska i Puńko Kancelaria Adwokacko-Radcowska spółka cywilna, ul. Rybacka 7 lok. 205, 53-656 Wrocław, NIP 8971862642 REGON: 382222440, telefon: 71 780 45 15, e-mail: biuro@kancelariaea.pl

Przetwarzamy Państwa dane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie zawarte w formularzu kontaktowym (podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit f. RODO, czyli przetwarzanie danych w celu realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów w postaci komunikacji z użytkownikami strony).
Państwa dane będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne do udzielenia odpowiedzi na złożone pytanie, a po tym czasie mogą być przez nas przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.
Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne, ale konieczne do tego, żeby odpowiedzieć na zadane przez Państwa pytanie.

Przysługują Państwu prawa do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia swoich danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Informujemy, że organem nadzorczym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.