Odroczenie wykonania kary

Adwokat Wrocław 9 Prawo karne Wrocław 9 Odroczenie wykonania kary

Każdy, przeciwko komu prowadzone jest postępowanie karne, ma prawo do obrony

Świadczymy doradztwo prawne osobom skazanym na karę pozbawienia wolności, pomagamy im uzyskać odroczenie wykonania kary. Zespół naszej kancelarii stanowią radcowie prawni i adwokaci doświadczeni w reprezentowaniu Klientów przez sądem.

Kiedy można ubiegać się o odroczenie wykonania kary?

Szanse na odroczenie wykonania kary ma skazany na karę pozbawienia wolności, który nie rozpoczął jeszcze odbywania kary. Okoliczności dające podstawę do tego by ubiegać się o odroczenie wykonania kary to:

  • choroba psychiczna lub inna ciężka choroba skazanego,
  • ciężkie skutki wykonania kary dla skazanego i jego rodziny,
  • przeludnienie zakładach karnych i aresztów śledczych.

Choroba psychiczna lub inne ciężkie schorzenie

Muszą zostać stwierdzone na etapie postępowania sądowego przez biegłych z zakresu psychiatrii oraz lekarzy specjalistów. Jako schorzenie uniemożliwiające odbywanie kary klasyfikuje się taką chorobę, która nie może być skutecznie leczona w warunkach więziennych, a z kolei brak jej leczenia zagrażałby życiu skazanego.

Mówiąc o ciężkich skutkach wykonania kary mamy na myśli np. sytuację, gdy w wyniku pozbawienia wolności skazany lub jego rodzina popadnie w problemy finansowe. Za każdym razem skutki oceniane są indywidualnie przez sąd, który bierze pod uwagę zarówno sytuację skazanego jak i kategorię popełnionego wykroczenia. Odroczenie kary z uwagi na „ciężkie skutki” może mieć miejsce kilkukrotnie. Łączny czas odroczenia kary pozbawienia wolności nie może jednak przekroczyć roku.

Specjalne traktowanie kobiet w ciąży i osób wychowujących samotne dziecko

Kobiety ciężarne jak i osoby wychowujące samotne dziecko, mogą domagać się odroczenia kary pozbawienia wolności, które może trwać do ukończenia przez dziecko 3 roku życia.

Jak możemy Ci dziś pomóc?

W ramach doradztwa prawnego dla osób, które ubiegają się o odroczenie wykonania kary przygotowujemy:

  • wniosek o odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności
  • wniosek o wstrzymanie czynności zmierzających do osadzenia skazanego
  • wniosek o zezwolenie na odbywanie kary w systemie dozoru elektronicznego
  • reprezentujemy skazanego w postępowania przed sądem

Jesteś z Wrocławia i chcesz skorzystać
z naszego doradztwa prawnego?

Porozmawiaj z nami

Anczewska i Puńko
Kancelaria Adwokacko – Radcowska s.c.

Zadzwoń:

+48 71 780 45 15
+48 722 008 979

Napisz:

biuro@kancelariaea.pl

Spotkaj:

ul. Rybacka 7 lok.205
53-656 Wrocław

Wypełnij formularz i wyślij

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest Adwokat Ewa Anczewska i Radca Prawny Kamila Puńko, działające jako wspólnicy Anczewska i Puńko Kancelaria Adwokacko-Radcowska spółka cywilna, ul. Rybacka 7 lok. 205, 53-656 Wrocław, NIP 8971862642 REGON: 382222440, telefon: 71 780 45 15, e-mail: biuro@kancelariaea.pl

Przetwarzamy Państwa dane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie zawarte w formularzu kontaktowym (podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit f. RODO, czyli przetwarzanie danych w celu realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów w postaci komunikacji z użytkownikami strony).
Państwa dane będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne do udzielenia odpowiedzi na złożone pytanie, a po tym czasie mogą być przez nas przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.
Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne, ale konieczne do tego, żeby odpowiedzieć na zadane przez Państwa pytanie.

Przysługują Państwu prawa do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia swoich danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Informujemy, że organem nadzorczym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.