Ustalenie i zaprzecznie ojcostwa

Kompleksowa pomoc prawna

Obecnie obowiązujące uregulowania prawne wprowadzają tzw. domniemanie pochodzenia dziecka od męża matki, gdy dziecko urodziło się w czasie trwania małżeństwa lub przed upływem 300 dni od jego ustania czy unieważnienia. W przypadku, gdy występują przesłanki uniemożliwiające jednoznaczne określenie ojcostwa, stronom przysługuje możliwość sądowego ustalenia tej kwestii.

Powództwo o ustalenie ojcostwa przez sąd może wytoczyć:

 • Matka, do ukończenia przez dziecko 18 roku życia
 • domniemany ojciec, do ukończenia przez dziecko 18 roku życia
 • dziecko po osiągnięciu 18 roku życia
 • prokurator – gdy wymaga tego ochrona interesu społecznego lub dobro dziecka.

O zaprzeczenie ojcostwa mogą wnosić:

 • matka, w ciągu 6 miesięcy od urodzenia
 • domniemany ojciec, w ciągu 6 miesięcy od dnia, w którym dowiedział się o narodzinach dziecka
 • dziecko po osiągnięciu pełnoletności, nie później jednak niż w ciągu 3 lat od ukończenia 18 roku życia

Zaprzeczenie ojcostwa przez matkę lub domniemanego ojca

Zaprzeczenie domniemanego pochodzenia dziecka od męża matki wymaga ścisłego trzymania się określonych powyżej terminów. Po tych terminach o ustalenie ojcostwa będzie mógł wnosić jedynie prokurator, gdy będą do tego wskazania (dobro dziecka lub ochrona interesu społecznego).

Powództwo o ustalenie ojcostwa wytoczone przez matkę lub domniemanego ojca

Ustalenie ojcostwa wymaga przygotowania odpowiedniego materiału dowodowego. Na wstępnie należy podkreślić, że tradycyjnie istnieje domniemanie, że ojcem jest mężczyzna, który współżył z matką dziecka w okresie pomiędzy 300 a 181 dniem przed narodzinami. Obie strony muszą wykazać na wstępie, czy w określonym terminie doszło do obcowania i czy mężczyzna jest jedynym potencjalnym ojcem. Ostatecznym dowodem jest badanie DNA, które potwierdza lub wyklucza ojcostwo danej osoby. Po zakończeniu procesu ojciec dziecka będzie posiadał pełne prawa i obowiązki rodzicielskie względem potomka.

Zaprzeczenie ojcostwa lub powództwo o ustalenie ojcostwa przez dziecko

Powództwo o ustalenie ojcostwa lub jego zaprzeczenie może także wytoczyć pełnoletnie dziecko. Także ono musi trzymać się ustalonych i powyżej wskazanych terminów oraz przygotować odpowiedni materiał dowodowy, pozwalający wskazać domniemanego ojca lub wykluczyć ojcostwo. Należy podkreślić, że ustalenie ojcostwa na skutek procesu zainicjowanego przez pełnoletnie dziecko wiąże się z prawami i obowiązkami rodzicielskimi – również alimentacyjnymi – wobec potomka na takich samych zasadach, jak w przypadku innych dzieci.

Jak możemy Ci dziś pomóc?

Pomagamy naszym Klientom z Wrocławia i całego województwa dolnośląskiego w postępowaniach o ustalenie ojcostwa lub jego zaprzeczenie. Nasz adwokat wskazuje skuteczne rozwiązania, uwzględniając indywidualną sytuację. Pomagamy w przygotowaniu dokumentów, sporządzaniu pism i udzielamy porad prawnych.

 Zakres doradztwa prawnego:

 • indywidualne porady prawne
 • pomoc w przygotowaniu dokumentów niezbędnych do uznania dziecka
 • reprezentowanie w procesie sądowym o ustalenie ojcostwa lub jego zaprzeczenie
 • sporządzanie pism, wniosków oraz pozwów
 • przygotowanie materiału dowodowego

Chcesz sprawnie przeprowadzić postępowanie o zaprzeczenie ojcostwa?
Potrzebujesz doradztwa prawnego dotyczącego ustalenia ojcostwa?
Szukasz adwokata we Wrocławiu?

Porozmawiaj z nami

Anczewska i Puńko
Kancelaria Adwokacko – Radcowska s.c.

Zadzwoń:

+48 71 780 45 15
+48 722 008 979

Napisz:

biuro@kancelariaea.pl

Spotkaj:

ul. Rybacka 7 lok.205
53-656 Wrocław

Wypełnij formularz i wyślij

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest Adwokat Ewa Anczewska i Radca Prawny Kamila Puńko, działające jako wspólnicy Anczewska i Puńko Kancelaria Adwokacko-Radcowska spółka cywilna, ul. Rybacka 7 lok. 205, 53-656 Wrocław, NIP 8971862642 REGON: 382222440, telefon: 71 780 45 15, e-mail: biuro@kancelariaea.pl

Przetwarzamy Państwa dane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie zawarte w formularzu kontaktowym (podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit f. RODO, czyli przetwarzanie danych w celu realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów w postaci komunikacji z użytkownikami strony).
Państwa dane będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne do udzielenia odpowiedzi na złożone pytanie, a po tym czasie mogą być przez nas przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.
Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne, ale konieczne do tego, żeby odpowiedzieć na zadane przez Państwa pytanie.

Przysługują Państwu prawa do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia swoich danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Informujemy, że organem nadzorczym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.