Adwokat rozwodowy Wrocław

Razem otworzymy nowy rozdział w Twoim życiu.

rozwod wroclaw

Masz za sobą ciężką decyzję o rozwodzie lub separacji i chcesz zacząć nowy rozdział w życiu ? Zanim to jednak nastąpi, musisz przejść przez cały proces rozwodowy. Warto mieć w takiej chwili przy sobie zaufanego i dobrego Adwokata lub Radcę Prawnego. Jesteśmy Kancelarią, która specjalizuje się w szeroko rozumianym prawie rodzinnym.

Sprawy rozwodowe Wrocław

Zapewnimy Ci wsparcie i troskę prawnika rozwodowego – specjalisty, który umiejętnie przeprowadzi analizę silnych i słabych stron Twojej sytuacji. Następnie przedstawi Ci możliwości jej rozwiązania uwzględniając ocenę szans na uzyskanie powodzenia. Decydując się na współpracę z naszym adwokatem czy radcą prawnym możesz być pewny, że podczas sprawy rozwodowej wykaże się inicjatywą i wytrwałością w zgodzie z najwyższymi standardami etycznymi.

 • 5023

Sprawy rozwodowe
Dolny Śląsk

 • 1276

Sprawy rozwodowe
Wrocław

 • 1202

Wyrok rozwodowy:
niezgodność charakteru

 • 229

wyrok rozwodowy:
niedochowanie wierności

Skorzystaj z usług naszej kancelarii rozwodowej

Pomoc adwokata w postępowaniu rozwodowym

Jak jest Twoja sytuacja?

 • Potrzebuję konsultacji prawnej w sprawie rozwodowej

Nie jesteś pewien swoich praw i obowiązków? Chcesz poznać możliwe scenariusze postępowania, w Twojej sprawie rozwodowej? Interesuje cię jak w praktyce wygląda sprawa rozwodowa i kwestia podziału majątku? Jakie dokumenty potrzebne są do złożenia pozwu rozwodowego? Porada prawna z adwokatem lub radcą prawnym, który na co dzień prowadzi sprawy rozwodowe pozwoli uzyskać Ci niezbędną wiedzę dostosowaną do Twojej sytuacji życiowej. Dzięki temu będziesz miał możliwość dokładnego zaplanowania kolejnych kroków, tak by uniknąć błędów, które mogą wpłynąć negatywnie na wynik rozprawy sądowej.

 • Chcę rozwodu bez orzeczenia o winie

Zdecydowaliście się na rozwód, jednak nie będziecie wnosić o uznanie winy strony przeciwnej. Także sąd może wówczas zdecydować o rozwodzie bez orzeczenia o winie. Co warto przemyśleć? Takie orzeczenie rozwodu może mieć znaczenie w przypadku roszczeń drugiej strony np. płacenia alimentów na byłego małżonka czy prawa do kontaktów z dziećmi.

  • Chcę rozwodu z orzeczeniem o winie

  Rozwód z orzeczeniem o winie to sytuacja, w której sąd stwierdza zupełny i trwały rozpad związku małżeńskiego, wskazując jednoczenie osobę, która przyczyniła się do tego stanu. Odpowiedzialność może spoczywać na każdej ze stron. Z czym wiąże się taka sytuacja? Uznanie jednostronnej winy może mieć wpływ na dalsze procesy sądowe, w tym również te dotyczące obowiązku płacenia alimentów na byłego małżonka.

  • Chcę separacji

  Zdarza się, że jedna ze stron nie zgadza się na rozwód, jednak drugiej zależy na szybkim poukładaniu kwestii formalnych. Wtedy można wnieść o orzeczenie przez sąd separacji. Jej efektem może być np. rozdzielność majątkowa, wyłączenie od dziedziczenia, a także w określonych przypadkach obowiązek płacenia alimentów między małżonkami.

  Rozwód Wrocław – jak wygląda współpraca z naszym Adwokatem rodzinnym?

  adwokat rozwodowy Wrocław Ewa Anczewska

  Mieszkasz we Wrocławiu? Zapewnij sobie prawne wsparcie podczas całej sprawy sądowej o rozwód. Dobro naszych klientów stawiamy zawsze w centrum uwagi. Rozpatrujemy indywidulanie ich sytuację rodzinną. W naszej kancelarii adwokackiej znajdziesz adwokatów rozwodowych, którzy: 

  • Rozwieją wszelkie wątpliwości związane z rozowdem
  • Przygotują pisma i umowy oraz pozwy rozwodowe
  • Przygotują wnioski dowodowe oraz materiał dowodowy
  • Będą negocjować warunki zakończenia małżeństwa
  • Ustalą winę rozkładu pożycia małżeńskiego
  • Złożą wniosek o sądowe orzeczenie separacj

  Adwokat Wrocław rozwód – skorzystaj z pomocy sprawdzonej kancelarii rozwodowej

  Dlaczego warto współpracować naszą kancelarią prawną?

  Dziękuję bardzo Pani Ewie Anczewskiej i wszystkim w kancelarii Anczewska i Puńko za moją sprawę rozwodową. Wszystko zostało przeprowadzone bardzo starannie i rzetelnie. W moim przypadku chodziło o rozwód bez orzekania o winie małżonka, gdzie to ja byłem powodem. Oboje z byłą już małżonką mieszkamy za granicą (mamy jedno dziecko). Mój kontakt z Panią Ewą odbywał się głównie za pomocą poczty e-mail i telefonu. „Przyjechałem do Polski na jeden dzień przed rozprawą, aby domówić z Panią Ewą wszystkie szczegóły co do jutrzejszej rozprawy sądowej. Wszystko zakończyło się na pierwszej rozprawie, co mnie bardzo ucieszyło. Jestem zadowolony, jak bardzo profesjonalnie Pani Adwokat podeszła do sprawy. Moje oczekiwania co do rezultatu zostały spełnione bardzo pozytywnie. Polecam kancelarię wszystkim.

  Dawid

  Dowiedz się więcej o sprawach rozwodowych

  My zwracamy uwagę na każdy szczegół w prawie rodzinnym

  Prawnik rozwodowy Wrocław – jak przygotować się na spotkanie?

  Spotkanie w sprawie rozwodowej trwa średnio 1,5 – 2 h. Warto spisać sobie wszelkie pytania, które chce się zadać Adwokatowi, aby nic nie umknęło w trakcie konsultacji.

  Jeżeli Klient jest w posiadaniu jakiś dokumentów czy innych dowodów ważnych dla sprawy, warto je ze sobą od razu zabrać, aby radca prawny mógł się z nimi zapoznać i ocenić przydatność do sprawy rozwodowej.

  Czy mogę skorzystać z waszej pomocy prawnej gdy mam trudną sprawę rozwodową?

  Nasza Kancelaria prawna zajmuje się prawem rodzinnym od początku swojej działalności. Na przestrzeni lat prowadziliśmy setki spraw rodzinnych, o różnym stopniu skompilowania. Nasza wiedza, doświadczenie, podejście oraz wysoki poziom empatii pozwala nam skutecznie pomagać także w przypadku spraw rozwodowych cechujących się najwyższym stopniem skomplikowania.

  W czym pomaga prawnik rozwodowy?

  Pomoc prawnika w sprawie rozwodowej jest bardzo szeroka. Dobry Adwokat prowadzący sprawę przede wszystkim przygotuje pozew zgodnie z wymogami prawa. Zajmie się zebraniem i segregacją dowodów tak aby uzyskać dla klienta korzystny wynik zakończenia sprawy rozwodowej . W trakcie toczącego się sporu (np. o to który z małżonków ponosi winę) będzie odpierał argumenty strony przeciwnej i składał pisma procesowe. W trakcie prowadzenia sprawy będzie także reprezentował Klienta przed orzekającym rozwód sądem. Jako pełnomocnik będzie udzielał bieżących informacji o stanie sprawy i konsultacji prawnych.

  Pozew rozwodowy; czas sprawy rozwodowej, etapy rozwodu

  Co muszę przygotować żeby złożyć pozew rozwodowy?

  Aby skutecznie złożyć pozew o rozwód to trzeba go opłacić. Wpis sądowy wynosi obecnie 600 zł. Do Sądu trzeba załączyć oryginał aktu małżeństwa i urodzenia dzieci.

  W pozwie trzeba napisać, czego się domaga. Czy chcemy rozwodu z orzeczeniem o winie czy też bez. Jeżeli są małoletnie dzieci, trzeba wskazać żądanie co do wysokości alimentów, władzy rodzicielskiej i kontaktów. Pozew należy uzasadnić. Na wszelkie twierdzenia trzeba przedstawić stosowne dowody.

  Ile trwa postępowanie rozwodowe?

  Czes trwania procesu rozwodowego zależy od tego czy ma to być rozwód bez orzekania o winie, czy też z orzeczeniem winy. Znaczenie dla czasu przebiegu postępowania rozwodowego ma też okoliczność czy w sprawie są dzieci i czy między rodzicami jest porozumienie. Sprawa rozwodowa w przypadku braku sporu kończy się szybko. Prowadzący sprawę rozwodową sąd orzeka rozwód na pierwszej rozprawie. Sprawy rozwodowe małżeństw z żądaniem winy drugiego małżonka lub w przypadku sporu co do małoletnich dzieci małżonków, trwają znacznie dłużej. Zdarzają się sytuacje, że sąd prowadzący sprawę rozpatruje ją nawet kilka lat.

  Jak przebiegają poszczególne etapy sprawy rozwodowej?

  W przypadku kiedy rozwód ma zostać orzeczony bez winy, to sprawa rozwodowa trwa krótko. Sąd przesłuchuje na wyznaczonej rozprawie obie strony. Zadaje pytania o to jak przebiegało małżeństwo. Jakie były przyczyny rozpadu związku. Kiedy małżonkowie przestali prowadzić wspólne gospodarstwo domowe. Czy strony darzą się jeszcze uczuciem.

  Jeżeli zaś rozwód ma odbyć się z orzeczeniem winy drugiego małżonka, rozpraw jest znacznie więcej. Na pierwszej rozprawie Sąd rozpytuje o stanowiska stron i nakłania do polubownego zakończenia sprawy. Gdy to jednak nie jest możliwe przeprowadza postępowanie dowodowe zgodnie z wnioskami powoda i pozwanego. W toku procesu rozwodowego przede wszystkim przesłuchiwani się świadkowie. Sąd przeprowadza też inne dowody, np. załączone do akt sprawy opinie prywatne, nagrania, zdjęcia. W toku procesu rozwodowego Sąd może także powołać dowód z opinii biegłego sądowego. W przypadku, gdy spór dotyczy małoletnich dzieci jest to Opiniodawczy Zespół Sądowych Specjalistów. Sąd może powołać też dowód z opinii biegłego psychiatry, np. celem stwierdzenia uzależnienia małżonka, czy też ustalenia istnienia choroby psychicznej.

  Władaza rodzicielska; podział majatku

  Na czym polega władza rodzicielska?

  Władza rodzicielska to prawa i obowiązki, które spoczywają na rodzicach względem ich małoletniego dziecka. Władza rodzicielska polega na sprawowaniu bieżącej pieczy nad dzieckiem, zarządzania majątkiem dziecka oraz wychowywaniu dziecka.

  Zasadą jest, że władza rodzicielska przysługuje obojgu rodzicom. W przypadku rozłączenia rodziców sąd opiekuńczy może powierzyć wykonywanie władzy rodzicielskiej jednemu z nich, ograniczając jednocześnie władzę rodzicielską drugiego do określonych obowiązków i uprawnień. Sąd może ograniczyć władzę rodzicielską, także gdy zagrożone jest dobro dziecka. Sąd może działać z urzędu lub na wniosek. 

  Rozwód a separacja – jakie są różnice?

  Rozwód i separacja różnią się od siebie w kluczowych kwestiach. Warto wiedzieć, że separacja nie pociąga za sobą skutku w postaci rozwiązania małżeństwa. W przypadku separacji małżonkowie nie mogą zawrzeć nowego małżeństwa.

  Adwokat rozwodowy wyjaśni jakie skutki rodzi separacja i rozwód. Na podstawie stanu faktycznego dokona oceny prawnej danej sprawy. Wyjaśni, jaka jest różnica pomiędzy rozwodem a separacją.

  Podział majątku Wrocław – jak długo trwa sprawa dotycząca podziału majątku wspólnego małżonków?

  Czas trwania procesu sądowego o podział majątku małżonków zależy od wielu czynników. Jeżeli byli małżonkowie są zgodni co do tego, jak ma wyglądać podział majątku to możliwe jest zawarcie ugody sądowej. Jeżeli zaś pomiędzy stronami jest spór, podział majątku może potrwać kilka lat. W toku procesu sądowego zazwyczaj dokonuje się rozliczeń nakładów czynionych z majątku osobistego na majątek wspólny. Można żądać ustalenia nierównych udziałów w majątku. Powoływani są biegli sądowi, celem dokonania wyceny spornych nieruchomości. Warto wiedzieć, że ugodę w sprawie podziału majątku można zawrzeć na każdym etapie sprawy.

  Od czego zależy koszt sprawy rozwodowej?

  Koszty rozwodu zależą od wielu czynników. Wśród nich najistotniejsze to:

  • stopień zawiłości sprawy,
  • liczbę wniosków złożonych przez strony w trakcie toczącej się rozprawy,
  • zakres przeprowadzonego postępowania dowodowego,
  • a także konieczność mediacji.

  Dobry adwokat rozwodowy Wrocław

  Dobry adwokat prowadzący sprawę o rozwód to przede wszystkim osoba z praktyczną wiedzą i doświadczeniem, rozumiejąca Twoją sytuację i potrzeby z nią związane. Taki adwokat rodzinny z pewnością znajdzie i zaproponuje odpowiednie rozwiązanie.

  Adwokat rozwód – jak wybrać prawnika?

  Zapytaj o opinię rodziny lub znajomych, którzy byli już w podobnej sytuacji i korzystali z usług prawnika od rozwodu. Możesz także sprawdzić opinie w sieci. Poznasz w ten sposób doświadczenia osób, które korzystały już z usług prawnych dotyczących spraw rozwodowych. Po selekcji wstępnej na podstawie opinii umów się na konsultację. Podczas rozmowy ocenisz czy masz do czynienia ze specjalistą i czy odpowiada Ci jego podejście. Zapoznasz się także z kosztami jego pomocy.

  Pamiętaj, że wybór dobrego adwokata do rozwodu jest kluczowy dla Twojej sytuacji i może mieć wpływ na wynik sprawy. Przed podjęciem ostatecznej decyzji, postaraj się dokładnie zrozumieć swoje potrzeby by wybrać odpowiednie wsparcie.

  rozwód wroclaw opinie google
  adwokat rozwodowy wroclaw opinie
  rozwod wroclaw opinie

  Kancelaria prawna rozwody Wrocław

  Zadzwoń lub napisz a omówimy wszystkie szczegóły Twojej sprawy rozwodowej.

  Zadzwoń lub napisz

  tel:+48 71 780 45 15

  tel: +48 517 310 701

  e-mail: biuro@kancelariaea.pl

  Wypełnij formularz i wyślij