Ustalenie kontaktów z dzieckiem

Adwokat Wrocław 9 Prawo rodzinne Wrocław 9 Kontakty z dzieckiem

Skuteczne wsparcie Twojej sprawy o ustalenie kontaktów z dzieckiem

Rozwód lub separacja to sytuacje, które wymagają zaplanowania przyszłych relacji rodziców z dzieckiem, z uwzględnieniem dobra małoletniego. Przyjmuje się, że jeżeli dziecko przebywa ma stałe z jednym z opiekunów, to należy wspólnie ustalić sposób utrzymywania z nim kontaktów przez drugiego rodzica. Zdarza się jednak, że rodzice nie potrafią dojść do porozumienia w powyższym aspekcie i sprawa musi zostać rozstrzygnięta przez sąd opiekuńczy.

Komu pomagamy?

Sądowe uregulowanie kontaktów z dzieckiem obejmuje:

  • ustalenie kontaktów z dzieckiem
  • ograniczenie kontaktów z dzieckiem
  • zabezpieczenie kontaktów na czas trwania postępowania

W przypadku uporczywego utrudniania przez jednego z rodziców kontaktów z dzieckiem sąd może nałożyć karę pieniężną za każde naruszenie.

Ustalenie kontaktów z dzieckiem

Sądowe ustalenie kontaktów z dzieckiem ma na celu zabezpieczenie swobody komunikowania się z małoletnim na odległość, spędzania z nim czasu, odprowadzania i przyprowadzania do szkoły, a także spotykania się w miejscu zamieszkania i poza nim. Orzeczenie sądu regulujące kontakty będzie miało znaczenie w tych sytuacjach, w których rodzice nie są w stanie uzgodnić wspólnego harmonogramu spotkań uwzględniającego potrzeby dziecka i każdego z opiekunów.

Ograniczenie kontaktów z dzieckiem

Sąd może orzec ograniczenie kontaktów z dzieckiem tylko wtedy, gdy zagrażałyby one dobru małoletniego. W takich sytuacjach na mocy orzeczenia sądu opiekuńczego rodzic może zostać pozbawiony możliwości kontaktowania się z dzieckiem, a nawet komunikowania się z nim na odległość. Możliwe jest również nakazanie spotykania się z małoletnim w obecności kuratora sądowego, drugiego rodzica lub innej osoby, którą wskaże sąd. Dodatkowo orzeczenie może zezwalać na spotkania z dzieckiem tylko w miejscu jego zamieszkania lub kontaktowanie się z nim wyłącznie na odległość.

Zabezpieczenie kontaktów na czas trwania postępowania

Często ze względu na terminy rozpraw czas, jaki upływa od złożenia wniosku do prawomocnego orzeczenia, jest bardzo długi. W tym okresie każdy rodzic chciałby mieć zagwarantowaną możliwość prowadzenia swobodnej komunikacji i spotykania się ze swoim dzieckiem. Z tego powodu warto zadbać o ustalenie zabezpieczenia kontaktów na czas trwania postępowania. W procesie tym niezbędna jest pomoc specjalisty, który pomoże uprawdopodobnić roszczenie oraz interes prawny, które stanowią warunek niezbędny do udzielenia zabezpieczenia.

Jak możemy Ci dziś pomóc?

Adwokat z naszej Kancelarii we Wrocławiu wspiera Klientów na każdym etapie procesu zmierzającego do ustalenia kontaktów z dzieckiem. Pomagamy wybrać optymalne rozwiązania, które pozwolą szybko zakończyć proces i zagwarantować satysfakcjonujące zabezpieczenie interesów dziecka oraz rodzica na czas prowadzonego postępowania.

Zakres doradztwa prawnego dotyczącego ustalenia kontaktów :

  • indywidualne porady prawne
  • reprezentowanie Klienta przez adwokata w procesie sądowym
  • sporządzanie pism, wniosków oraz pozwów
  • pomoc w kompletowaniu materiału dowodowego
  • wsparcie w zabezpieczeniu kontaktów na czas trwania postępowania

Chcesz sprawnie przeprowadzić postępowanie
o ustalenie kontaktów z dzieckiem?
Potrzebujesz wsparcia w zabezpieczeniu kontaktów
lub egzekwowaniu orzeczenia sądu w tej sprawie?
Jesteś z województwa dolnośląskiego?
Szukasz adwokata we Wrocławiu?

Porozmawiaj z nami

Anczewska i Puńko
Kancelaria Adwokacko – Radcowska s.c.

Zadzwoń:

+48 71 780 45 15
+48 722 008 979

Napisz:

biuro@kancelariaea.pl

Spotkaj:

ul. Rybacka 7 lok.205
53-656 Wrocław

Wypełnij formularz i wyślij

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest Adwokat Ewa Anczewska i Radca Prawny Kamila Puńko, działające jako wspólnicy Anczewska i Puńko Kancelaria Adwokacko-Radcowska spółka cywilna, ul. Rybacka 7 lok. 205, 53-656 Wrocław, NIP 8971862642 REGON: 382222440, telefon: 71 780 45 15, e-mail: biuro@kancelariaea.pl

Przetwarzamy Państwa dane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie zawarte w formularzu kontaktowym (podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit f. RODO, czyli przetwarzanie danych w celu realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów w postaci komunikacji z użytkownikami strony).
Państwa dane będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne do udzielenia odpowiedzi na złożone pytanie, a po tym czasie mogą być przez nas przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.
Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne, ale konieczne do tego, żeby odpowiedzieć na zadane przez Państwa pytanie.

Przysługują Państwu prawa do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia swoich danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Informujemy, że organem nadzorczym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.