Posiadanie narkotyków

Adwokat Wrocław 9 Prawo karne Wrocław 9 Posiadanie narkotyków

Każdy, przeciwko komu prowadzone jest postępowanie karne, ma prawo do obrony

W Polsce karalne jest posiadanie każdej ilości środków odurzających i substancji psychotropowych. Nie ma znaczeni ich rodzaj, ilość, czy przeznaczenie np. na własny użytek. Za posiadanie narkotyków grozi kara pozbawienia wolności do 12 lat. Nasz adwokat doradza podejrzanym o posiadanie narkotyków od momentu zatrzymania, w trakcie procesu przygotowawczego jak i postępowania sądowego.

Jakie kary za posiadanie narkotyków?

Za posiadanie narkotyków,  środków odurzających i substancji psychotropowych grozi kara pozbawienia wolności do lat 3.

W przypadku czynów mniejszej wagi, o małej społecznej szkodliwości, o niewielkim rozmiarze szkody sprawca podlegać może karze grzywny, karze ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do roku. Przy ocenie czynu mają również znaczenie okoliczności popełnienia czynu, rodzaj posiadanego narkotyku, jak i cel jego posiadania.

Jeśli w grę wchodzi znaczna ilość narkotyków podejrzanemu grozi nawet 10 lat pozbawienia wolności. Przy czym jako znaczną ilość uważa się dawkę potrafiąca odurzyć jednocześnie 10 osób.

Najbardziej surowa kara przewidziana jest za wprowadzenie narkotyków do obrotu. Czyn ten objęty jest karą 12 lat pozbawienia wolności.

Podejrzany o posiadanie narkotyków może bronić się na każdym etapie postępowania przygotowawczego jak i sądowego, starając się o umorzenie, zawieszenie lub warunkowe zawieszenie postępowania.

Umorzenie postępowania / Odstąpienie od ścigania

Umorzenie postępowania i zakończenie postępowania bez skazania może nastąpić zarówno w postępowaniu przygotowawczym jak i sądowym, z uwagi na znikomą szkodliwość społeczną czynu oraz z niewielką ilość narkotyku przeznaczoną do użytku własnego. Warunkiem jednak jest by za przestępstwo, którego dopuścił się sprawca, przewidziana była kara nie większa niż 5 lat pozbawienia wolności. Pod uwagę brana jest także opinia kryminologiczna.

Zawieszenie postępowania

Przesłanka do zawieszenia postępowania jest podjęcie przez oskarżonego leczenia odwykowego lub jego udział w programie edukacyjno-profilaktycznym. Postępowanie może zostać zawieszone do czasu zakończenia leczenia. Pozytywne rezultaty leczenia pozwalają na to by działający w imieniu oskarżonego zwrócił się do prokuratora z wnioskiem o warunkowe umorzenie postępowania. Nie dotyczy to jednak osób, których czyny zagrożone są karą pozbawienia wolności przekraczającą 5 lat.

Warunkowe umorzenie postępowania

Osoba, która została uznana za winną popełnionego posiadania narkotyków może starać się o warunkowe umorzenie postępowania, także w sytuacji, gdy sąd odrzuci wcześniejszy wniosek o umorzenie postępowania.

Jak możemy Ci dziś pomóc?

Nasze doradztwo prawne dla osób podejrzanych o posiadanie narkotyków obejmuje m.in.:

  • porady prawne dla osób podejrzanych
  • reprezentowanie osób oskarżonych
  • wsparcie na każdym etapie postępowania
  • kompletowanie niezbędnej dokumentacji i opinii
  • przygotowanie wniosków o umorzenie lub zawieszenie postępowania

Osoby z Wrocławia lub województwa dolnośląskiego,
które chcą skorzystać z pomocy
naszego adwokata lub radcy prawnego
zapraszamy do kontaktu.

Porozmawiaj z nami

Anczewska i Puńko
Kancelaria Adwokacko – Radcowska s.c.

Zadzwoń:

+48 71 780 45 15
+48 722 008 979

Napisz:

biuro@kancelariaea.pl

Spotkaj:

ul. Rybacka 7 lok.205
53-656 Wrocław

Wypełnij formularz i wyślij

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest Adwokat Ewa Anczewska i Radca Prawny Kamila Puńko, działające jako wspólnicy Anczewska i Puńko Kancelaria Adwokacko-Radcowska spółka cywilna, ul. Rybacka 7 lok. 205, 53-656 Wrocław, NIP 8971862642 REGON: 382222440, telefon: 71 780 45 15, e-mail: biuro@kancelariaea.pl

Przetwarzamy Państwa dane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie zawarte w formularzu kontaktowym (podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit f. RODO, czyli przetwarzanie danych w celu realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów w postaci komunikacji z użytkownikami strony).
Państwa dane będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne do udzielenia odpowiedzi na złożone pytanie, a po tym czasie mogą być przez nas przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.
Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne, ale konieczne do tego, żeby odpowiedzieć na zadane przez Państwa pytanie.

Przysługują Państwu prawa do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia swoich danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Informujemy, że organem nadzorczym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.