Prawo rodzinne

Skuteczne wsparcie prawne dla Twojej rodziny

Świadczymy kompleksowe doradztwo w zakresie prawa rodzinnego, wskazując naszym Klientom rozwiązania dopasowane do ich indywidualnej sytuacji. Szczegółowo analizujemy każdą sprawę, aby proponowane przez nas drogi dochodzenia własnych praw były skuteczne. Sprawne przeprowadzenie procesu to jedyny sposób na zminimalizowanie negatywnych przeżyć i doświadczeń.

Rozwód i separacja

Z

Alimenty

Podział majątku

Władza rodzicielska

Kontakty z dzieckiem

Ustalenie ojcostwa

Komu pomagamy?

W ramach naszej codziennej pracy wspieramy w negocjacjach warunków rozwodów i podziału majątku, a także reprezentujemy naszych Klientów podczas rozpraw sądowych. Pomagamy zabezpieczyć środki na utrzymanie dzieci, a także dochodzić praw w zakresie władzy rodzicielskiej. Wskazujemy najlepsze sposoby zabezpieczenia kontaktów z dziećmi
i doradzamy rodzicom w zakresie ochrony ich praw. Wspieramy także w procesach związanych z ustaleniem ojcostwa.

Mediacje

Nasze doświadczenie pozwala nam wskazywać optymalne rozwiązania i skutecznie wspierać naszych Klientów w toku dochodzenia ich praw. Wiemy też, że każda
z przeprowadzonych przez nas spraw jest inna. Wierzymy też, że odpowiednia pomoc prawnika może przyczynić się do zmniejszenia cierpienia i negatywnych doświadczeń obu stron postępowania. Stąd nasze zaangażowanie w każdy problem już na etapie komplementowania i zbierania dowodów, a także w trakcie negocjacji przedsądowych. Wielokrotnie część konfliktów można rozwiązać w polubowny sposób.

Proces sądowy

Pomoc naszego radcy prawnego i adwokata w toku postępowania pozwala zadbać
o kwestie formalne prowadzonych spraw. Często traumatyczne dla naszych Klientów sytuacje i związane z nimi emocje uniemożliwiają efektywne zabezpieczenie ich interesów. Potrzeba poświęcenia większej uwagi dzieciom, czy też negatywny wpływ sytuacji na osobę niejednokrotnie uniemożliwiają osobiste zaangażowanie w formalności związane z zakończeniem pewnego etapu w życiu. Nasz prawnik pomoże w przygotowaniu pism, pozwów, kompletowaniu materiału dowodowego, a także w trakcie spraw sądowych. Dzięki temu możliwe będzie przeznaczenie większej ilości czasu bliskim i sobie.

 

Osoby, które borykają się z trudnościami w związkach małżeńskich lub nieuregulowanymi kwestiami opieki nad dziećmi czy ustaleniem ojcostwa, znajdują się w całkowicie nowej dla siebie sytuacji. Często nie mają pełnej wiedzy na temat tego, w jaki sposób będzie wyglądać rozprawa rozwodowa lub sądowe dochodzenie alimentów. Nie zawsze wiedzą, w jaki sposób jeden niekorzystny wyrok może wpłynąć na dalsze postępowania, np. związane z opieką nad dziećmi. Nasi prawnicy wielokrotnie uczestniczyli w podobnych sprawach, wspierając swoich Klientów
w tych trudnych momentach. Dzięki temu posiadają wiedzę nie tylko prawną,
ale także doświadczenie i związaną z nim praktykę w obronie oraz dochodzeniu praw.

Nie tylko rozwód

Wiemy, że długotrwałe przeprawy sądowe i przeciągające się rozprawy często bywają blokadą do zamknięcia przeszłości. Z tego powodu dbamy o każdy szczegół, aby usprawnić cały proces. Dodatkowo za każdym razem planujemy kolejne kroki, jakie należy powziąć, aby możliwe było kompleksowe uregulowanie kwestii związanych z zabezpieczeniem materialnym, kontaktami z dziećmi i władzą rodzicielską. Każdy wyrok lub orzeczenie, a także wynegocjowane warunki umowy przy polubownym rozwiązaniu problemu wpływają na dalsze postępowanie. Dlatego też podejmując działania, zwracamy uwagę na potencjalne ryzyka oraz zagrożenia
i wskazujemy bezpieczne sposoby dochodzenia praw.

 

W obrębie prawa rodzinnego zajmujemy się także podziałem majątku powiązanym nie tylko z rozpadem związku małżeńskiego. Wspieramy klientów przy podpisywaniu umów majątkowych (tzw. intercyz) i doradzamy odpowiednie dla nich rozwiązania w tym zakresie. Pomagamy także w kwestiach związanych
z odpowiedzialnością rodziców za pełnoletnie dzieci, a także potomstwa za rodziców.

 

Dbamy nie tylko o formalne kwestie, ale także komfort naszych Klientów. Zdajemy sobie sprawę z tego, że prawo rodzinne reguluje delikatną materię życia osobistego, a każdy problem i konflikt pociąga za sobą cierpienie psychiczne. Gwarantujemy profesjonalizm, ale także indywidualne podejście, uwzględniające sytuację danej osoby.

Jesteś z Wrocławia lub województwa dolnośląskiego?
Potrzebujesz wsparcia w sprawie rodzinnej?

Porozmawiaj z nami

Anczewska i Puńko
Kancelaria Adwokacko – Radcowska s.c.

Zadzwoń:

+48 71 780 45 15
+48 722 008 979

Napisz:

biuro@kancelariaea.pl

Spotkaj:

ul. Rybacka 7 lok.205
53-656 Wrocław

Wypełnij formularz i wyślij

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest Adwokat Ewa Anczewska i Radca Prawny Kamila Puńko, działające jako wspólnicy Anczewska i Puńko Kancelaria Adwokacko-Radcowska spółka cywilna, ul. Rybacka 7 lok. 205, 53-656 Wrocław, NIP 8971862642 REGON: 382222440, telefon: 71 780 45 15, e-mail: biuro@kancelariaea.pl

Przetwarzamy Państwa dane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie zawarte w formularzu kontaktowym (podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit f. RODO, czyli przetwarzanie danych w celu realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów w postaci komunikacji z użytkownikami strony).
Państwa dane będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne do udzielenia odpowiedzi na złożone pytanie, a po tym czasie mogą być przez nas przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.
Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne, ale konieczne do tego, żeby odpowiedzieć na zadane przez Państwa pytanie.

Przysługują Państwu prawa do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia swoich danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Informujemy, że organem nadzorczym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.