Jazda pod wpływem

Adwokat Wrocław 9 Prawo karne Wrocław 9 Jazda pod wpływem

Każdy, przeciwko komu prowadzone jest postępowanie karne, ma prawo do obrony

Świadczymy doradztwo prawne w sprawach karnych dotyczących jazdy pod wpływem alkoholu, narkotyków i innych środków odurzających. Kancelaria Adwokacka Ewa Anczewska to zespół adwokatów i radców prawnych doświadczonych w reprezentowaniu Klientów przez sądami każdej instancji.

Komu doradzamy?

Reprezentujemy osoby podejrzane i oskarżone o prowadzenie pojazdów:

  • po spożyciu alkoholu,
  • pod wpływem alkoholu,
  • pod wpływem środków odurzających,

jak i poszkodowanych przez nietrzeźwych kierowców lub oskarżycieli posiłkowych.

Rodzaje wykroczeń

Kary za jazdę pod wpływem różnią się w zależności od stężenia alkoholu lub narkotyków we krwi, jak i stężenia alkoholu w wydychanym powietrzu.

Stan po spożyciu alkoholu – mamy z nim do czynienia, gdy zawartość alkoholu we krwi wynosi od 0,2 ‰ (promila) do 0,5 ‰ alkoholu, a obecność alkoholu w wydychanym powietrzu od 0,1 mg do 0,25 mg na 1 dm3. Osoba kierująca pojazdem w stanie po spożyciu alkoholu popełnia wykroczenie z art. 87 Kodeksu wykroczeń i może podlegać karze aresztu do 30 dni, karze grzywny od 50 zł do 5 000 zł, a także otrzymać zakaz prowadzenia pojazdów od 6 miesięcy do 3 lat. Konsekwencja, jak w przypadku każdego wykroczenia drogowe są także punkty karne.

Stan nietrzeźwości – zachodzi gdy zawartość alkoholu we krwi przekracza 0,5 ‰ (promila) lub też, gdy zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu przekracza 0,25 mg na 1 dm3. W takiej sytuacji osoba kierująca pojazdem popełnia wykroczenie z art. 46 ust 3. Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz art. 115 par. 16 Kodeksu karnego. Konsekwencją prowadzenia pojazdu w stanie nietrzeźwości może być pozbawienie wolności do 5 lat, grzywna, jak i zakaz prowadzeni pojazdów od 3 do 15 lat (w skrajnych przypadkach także dożywotni). Karą są także punkty karne.

Jazda pod wpływem środków odurzających – mowa tu o narkotykach, jak i innych środkach wpływających na obniżenie zdolności psychomotorycznych u kierowcy. Zawartość i stężenie środka ustala się poprzez badanie krwi. Kara za prowadzenie pojazdów pod wpływem narkotyków jest analogiczna, jak kara za prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości. Konsekwencją prowadzenia pojazdu w pod wpływem środków odurzających może być pozbawienie wolności do 5 lat, grzywna, jak i w zakaz prowadzeni pojazdów od 3 do 15 lat (w skrajnych przypadkach także dożywotni). Karą są również punkty karne.

Kiedy surowe kary?

Surowość kary za jazdę w stanie nietrzeźwym jak i pod wpływem narkotyków zależy od okoliczności sprawy:

Warunkowe umorzenie postępowania – jeśli pozwany przyznaje się do popełnienia przestępstwa, nie był wcześniej karany, jego czyn ma niski stopień szkodliwości społecznej, a wina nie jest znaczna, sąd może zasądzić warunkowe umorzenie postępowania na okres próbny trwający od roku do 3 lat.

Kara grzywny – wysokość grzywny za jazdę w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem narkotyków może być różna w zależności od tego, czy dane wykroczenie zostało popełnione po raz pierwszy (minimum 5 000 zł, maksimum 60 000 złotych), czy też kolejny raz (minimum 10 000 zł, maksimum 60 000 złotych).

Kara pozbawienia wolności – jej wysokość również jest ustalana w oparciu o dotychczasowe wykroczenia osoby skazanej. W przypadku, gdy jest to pierwsze wykroczenie skazany podlega karze pozbawienia wolności do 2 lat, jeśli sprawca wykroczenia był już wcześniej skazany za prowadzenie pod „wpływem”, spowodowanie wypadku pod „wpływem”, prowadził pojazd mimo odebrania prawa jazdy za jazdę pod wpływem, grozić mu będzie kara pozbawienia wolności do 5 lat.

Zakaz prowadzenia pojazdów – sąd skazując za jazdę pod wpływem może orzec zakaz prowadzenia pojazdów od 3 do 15 lat. Jeśli jednak osoba, która dopuściła się już tego wykroczenia w przeszłości sąd może zasądzić nawet dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów.

Jak możemy Ci dziś pomóc?

  • sprawdzamy poprawność procedury badania trzeźwości, krwi i powietrza
  • pomagamy w kompletowaniu niezbędnej dokumentacji
  • reprezentujemy stronę postępowania przed sądem

Zostałeś zatrzymany za jazdę pod wpływem alkoholu lub narkotyków?
Jesteś osobą poszkodowaną przez nietrzeźwego kierowcę?
Jesteś z Wrocławia lub okolic i chcesz skorzystać z
naszego doradztwa prawnego?

Porozmawiaj z nami

Anczewska i Puńko
Kancelaria Adwokacko – Radcowska s.c.

Zadzwoń:

+48 71 780 45 15
+48 722 008 979

Napisz:

biuro@kancelariaea.pl

Spotkaj:

ul. Rybacka 7 lok.205
53-656 Wrocław

Wypełnij formularz i wyślij

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest Adwokat Ewa Anczewska i Radca Prawny Kamila Puńko, działające jako wspólnicy Anczewska i Puńko Kancelaria Adwokacko-Radcowska spółka cywilna, ul. Rybacka 7 lok. 205, 53-656 Wrocław, NIP 8971862642 REGON: 382222440, telefon: 71 780 45 15, e-mail: biuro@kancelariaea.pl

Przetwarzamy Państwa dane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie zawarte w formularzu kontaktowym (podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit f. RODO, czyli przetwarzanie danych w celu realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów w postaci komunikacji z użytkownikami strony).
Państwa dane będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne do udzielenia odpowiedzi na złożone pytanie, a po tym czasie mogą być przez nas przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.
Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne, ale konieczne do tego, żeby odpowiedzieć na zadane przez Państwa pytanie.

Przysługują Państwu prawa do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia swoich danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Informujemy, że organem nadzorczym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.