Adwokat sprawy spadkowe Wrocław

Skuteczne wsparcie prawne Twojej sprawy spadkowej

Sprawy spadkowe należą do najbardziej wymagających obszarów doradztwa prawnego. Bardzo często bowiem ustalenie i rozdysponowanie masy spadkowej wiąże się z szeregiem czynności jakie musza podjąć spadkobiercy by doprowadzić do finalnego działu spadku. Stwierdzenie nabycia spadku wymaga bowiem ustalenia kręgu spadkobierców, przysługujących im udziałów, raz na zawsze wyjaśnić pojawiające się niejasności. Równie często spadkobiercy są zwaśnieni na tle majątkowym, co dodatkowo utrudnia ostateczny podział i nabycie spadku. Gdy górę zaczynają brać emocje pomóc może adwokat lub rada prawny, specjalizujący się w prawie spadkowym, który dopilnuje postępowania biorąc na siebie ciężar sporu.

Reprezentujemy naszych Klientów w trakcie całego postępowania spadkowego, przed notariuszem i sądami każdej instancji.

Testament

Potwierdzony notarialnie zapis testamentowy lub darowizna wyłącza dziedziczenie ustawowe. Poczuwającym prawo do spadku przysługuje jednak zachowek, którego mogą żądać od spadkobierców testamentowych. Jeśli jednak istnieje uzasadnione podejrzenie, że pozostawiony testament nie jest ważny można go również próbować podważyć.

Zachowek

Zachowek stanowi ustawowe zabezpieczeni interesów spadkobierców. Jego wysokość ustalana jest w zależności od wartości spadku i wielkości udziału w spadku jaki przypada danej osobie w ramach dziedziczenia ustawowego. Ma on zwykle formę pieniężną. Więcej na temat zachowku możesz dowiedzieć czytając nasze wpisy:

Zachowek. Czym właściwie jest zachowek i komu przysługuje?

Jak obliczyć zachowek?

Zachowek – przedawnienie, czyli kiedy następuje i w jakich warunkach

Pozew o zachowek – jak napisać, gdzie złożyć i ile kosztuje?

Darowizna a zachowek – kiedy i komu należy się zachowek od darowizny?

Zachowek po rodzicach – komu i na jakich zasadach przysługuje?

Kiedy nie należy się zachowek?

Dziedziczenie ustawowe

W sytuacji, gdy zmarły nie pozostawił po sobie testamentu lub testament nie może zostać uznany za ważny, dziedziczenie odbywa się według przepisów prawa spadkowego. Regulują one kolejność dziedziczenia, przekazując tym samym prawo do do dziedziczenia na kolejne osoby uprawnione do spadku.

Wyłączenie małżonka z dziedziczenia

Jeżeli zmarły jeszcze za swojego życia wystąpił o rozwód lub separację z winy małżonka, jego żądanie było uzasadnione, ale zakończenie sprawy uniemożliwiła śmierć spadkodawcy, to pozostali spadkobiercy mogą domagać się wyłączenia małżonka zmarłego od dziedziczenia. 

Uznanie spadkobiercy za niegodnego

Sąd może także uznać spadkobiercę za niegodnego spadku. Sytuacja taka będzie miała miejsce w przypadku stwierdzenia, iż dopuścił się on ciężkiego przestępstwa wobec spadkobiercy, w sposób nieuczciwy wpływał na zmarłego i treść testamentu, bądź też ukrył, zniszczył, spreparował lub podrobił testament.

Jak możemy Ci dziś pomóc?

Udzielamy porad prawny dotyczących problemów z zakresu prawa spadkowego. Reprezentujemy naszych klientów w sprawach o:

  • przyjęcie lub podważenie testamentu
  • wydziedziczenie
  • dziedziczenie ustawowe
  • dochodzenie zachowku
  • nabycie spadku
  • dział spadku
  • zabezpieczenie spadku

Osoby z Wrocławia lub województwa dolnośląskiego,
które chcą skorzystać z naszego doradztwa prawnego
zapraszamy do kontaktu.

Porozmawiaj z nami

Anczewska i Puńko
Kancelaria Adwokacko – Radcowska s.c.

Zadzwoń:

+48 71 780 45 15
+48 722 008 979

Napisz:

biuro@kancelariaea.pl

Spotkaj:

ul. Rybacka 7 lok.205
53-656 Wrocław

Wypełnij formularz i wyślij

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest Adwokat Ewa Anczewska i Radca Prawny Kamila Puńko, działające jako wspólnicy Anczewska i Puńko Kancelaria Adwokacko-Radcowska spółka cywilna, ul. Rybacka 7 lok. 205, 53-656 Wrocław, NIP 8971862642 REGON: 382222440, telefon: 71 780 45 15, e-mail: biuro@kancelariaea.pl

Przetwarzamy Państwa dane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie zawarte w formularzu kontaktowym (podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit f. RODO, czyli przetwarzanie danych w celu realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów w postaci komunikacji z użytkownikami strony).
Państwa dane będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne do udzielenia odpowiedzi na złożone pytanie, a po tym czasie mogą być przez nas przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.
Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne, ale konieczne do tego, żeby odpowiedzieć na zadane przez Państwa pytanie.

Przysługują Państwu prawa do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia swoich danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Informujemy, że organem nadzorczym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.