Adwokat alimenty Wrocław

Sprawdź doświadczenie naszych adwokatów prawa rodzinnego

Pomoc prawnika w sprawach rodzinnych

Świadczymy doradztwo prawne w sprawach o uzyskanie, podwyższenie lub obniżenie alimentów na drodze sądowej. Nasz adwokat rodzinny to kompleksowa obsługa prawna. Prawnik pomoże w przygotowaniu pism i pozwów, skompletuje materiał dowodowy i powie, jak przygotować się do postępowania w sądzie. Nasz adwokat rodzinny będzie Cię też reprezentować jako pozwanego lub powoda w procesie sądowym. Poprowadzimy Twoją sprawę tak, aby wysokość alimentów była dla Ciebie w pełni satysfakcjonująca.

Obowiązek alimentacyjny może powstać pomiędzy:

  • rodzicami a dziećmi
  • byłymi małżonkami
  • krewnymi

Alimenty dla dziecka

Alimenty dla dziecka stanowią zabezpieczenie finansowe niezbędne do utrzymania i wychowania dziecka do momentu, gdy będzie ono samodzielne. Obowiązek ten może zostać spełniony przez pokrycie kosztów utrzymania lub osobiste zaangażowanie. W przypadku rozwodu zwykle jeden z małżonków w całości realizuje swój obowiązek poprzez wkład w wychowanie, drugi zobowiązany jest płacić alimenty, aby utrzymać dziecko.

Alimenty dla rodzica

Alimenty dla dziecka stanowią zabezpieczenie finansowe niezbędne do utrzymania i wychowania dziecka do momentu, gdy będzie ono samodzielne. Obowiązek ten może zostać spełniony przez pokrycie kosztów utrzymania lub osobiste zaangażowanie. W przypadku rozwodu zwykle jeden z małżonków w całości realizuje swój obowiązek poprzez wkład w wychowanie, drugi zobowiązany jest płacić alimenty, aby utrzymać dziecko.

 

Alimenty dla rodzica

Do pobierania alimentów mogą być także uprawnieni rodzice. Mogą oni żądać od dziecka zabezpieczenia finansowego w sytuacji, gdy znajdą się w niedostatku. Warunkiem zasądzenia alimentów dla rodzica – oprócz jego trudnej sytuacji materialnej – jest również ocena, czy możliwości zarobkowo-finansowe dziecka pozwalają na spełnienie roszczeń. Obowiązek alimentacyjny na rodziców może zostać zrealizowany zarówno w formie pieniężnej, jak również poprzez dostarczanie pomocy materialnej, np. ubrania, pożywienie, leki itp.

Alimenty wobec byłego małżonka

Były małżonek może liczyć na zasądzenie wsparcia finansowego od ex małżonka tylko wtedy, gdy żyje w niedostatku i nie został uznany za wyłącznego winnego rozpadu małżeństwa (sąd orzekł o rozwodzie bez winy, z obustronną winą lub z winy drugiej strony).  Strona winna rozpadowi pożycia będzie zobowiązana wypłacać alimenty.

Alimenty dla krewnych

Należy także pamiętać, że przepisy prawa rodzinnego stanową, że o alimenty mogą wystąpić inne osoby, np. krewni. Dotyczy to w szczególności krewnych w linii prostej, a także rodzeństwa, zstępnych (np. wnuki) i wstępnych (np. dziadkowie). W przypadku, gdy wobec krewnego zobowiązanych jest kilka osób w tym samym stopniu pokrewieństwa, obowiązek alimentacyjny będzie obciążał ich w częściach odpowiadających możliwościom zarobkowym oraz majątkowym.

Jak możemy Ci dziś pomóc?

Nasza Kancelaria oferuje kompleksowe doradztwo adwokata i radcy prawnego. Wskazujemy optymalne rozwiązania i doradzamy na każdym etapie procesu.

  • indywidualne porady prawne,
  • weryfikacja obowiązku alimentacyjnego,
  • przygotowanie pism oraz pozwów,
  • wsparcie w kompletowaniu i przygotowaniu materiału dowodowego,
  • reprezentacja Klienta w procesie sądowym,
  • pomoc w zakresie oszacowania wysokości alimentów.

Chcesz wystąpić do sądu o zasądzenie alimentów?
Jesteś osobą pozwaną o alimenty?
Jesteś z Wrocławia?

Więcej o alimentach na blogu:

Jak napisać pozew o alimenty?

Jak napisać pozew o alimenty?

Alimenty to obowiązek dostarczania środków utrzymania, a w razie potrzeby również wychowania. Obowiązek alimentacyjny najczęściej spełniany jest przez okresową zapłatę sprecyzowanej kwoty. Uprawnienie do żądania alimentów wynika z określonych przez prawo więzów....

Porozmawiaj z nami

Anczewska i Puńko
Kancelaria Adwokacko – Radcowska s.c.

Zadzwoń:

+48 71 780 45 15
+48 722 008 979

Napisz:

biuro@kancelariaea.pl

Spotkaj:

ul. Rybacka 7 lok.205
53-656 Wrocław

Wypełnij formularz i wyślij

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest Adwokat Ewa Anczewska i Radca Prawny Kamila Puńko, działające jako wspólnicy Anczewska i Puńko Kancelaria Adwokacko-Radcowska spółka cywilna, ul. Rybacka 7 lok. 205, 53-656 Wrocław, NIP 8971862642 REGON: 382222440, telefon: 71 780 45 15, e-mail: biuro@kancelariaea.pl

Przetwarzamy Państwa dane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie zawarte w formularzu kontaktowym (podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit f. RODO, czyli przetwarzanie danych w celu realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów w postaci komunikacji z użytkownikami strony).
Państwa dane będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne do udzielenia odpowiedzi na złożone pytanie, a po tym czasie mogą być przez nas przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.
Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne, ale konieczne do tego, żeby odpowiedzieć na zadane przez Państwa pytanie.

Przysługują Państwu prawa do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia swoich danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Informujemy, że organem nadzorczym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.