Adwokat alimenty Wrocław

Sprawdź doświadczenie naszych adwokatów prawa rodzinnego

Pomoc Adwokata w sprawie alimentacyjnej

Nasza Kancelaria Adwokacka z Wrocławia świadczy pomoc prawną w zakresu prawa rodzinnego. Skutecznie prowadzimy sprawy o zasądzenie alimentów. Z kolei w przypadku wzrostu potrzeb dziecka pomagamy w sprawach o podwyższenie alimentów. Bywają również postępowania, w których konieczna jest pomoc doświadczonego prawnika w sprawie obniżenia czy uchylenia obowiązku alimentacyjnego.

Każdy Adwokat rodzinny i Radca Prawny z naszej Kancelarii Wrocław posiada duże doświadczenie w prowadzeniu spraw sądowych o alimenty. Dokładamy wszelkich starań, aby pomiędzy stronami zawarte zostało porozumienie, jeżeli tylko widzimy taką szanse i jest pole do negocjacji.

Poprowadzimy Twoją sprawę tak, aby wysokość alimentów była dla Ciebie w pełni satysfakcjonująca.

Obowiązek alimentacyjny może powstać pomiędzy:

  • rodzicami a dziećmi
  • byłymi małżonkami
  • krewnymi

Alimenty dla dziecka

Alimenty dla dziecka stanowią zabezpieczenie finansowe niezbędne do utrzymania i wychowania dziecka do momentu, gdy będzie ono w stanie utrzymać się samodzielnie. Obowiązek ten może zostać spełniony przez pokrycie kosztów utrzymania lub osobiste zaangażowanie. W sytuacji kiedy rodzice dziecka żyją w rozłączeniu, zwykle jest tak, że jeden z nich realizuje obowiązek alimentacyjny w większym zakresie poprzez osobiste starania i wkład w wychowanie dziecka. Drugi z kolei zobowiązany jest płacić alimenty w pieniądzu. Wysokość alimentów uzależniona jest od uzasadnionych potrzeb dziecka, a także możliwości finansowych rodzica oraz zakresu  kontaktów i sprawowania opieki nad dzieckiem.

Alimenty dla rodzica

Prawo rodzinne przewiduje możliwość zasądzenia alimentów na rzecz rodzica. Może on domagać się  zasądzenia na swoją rzecz alimentów jeżeli znalazł się w niedostatku. Niedostatek ma miejsce wówczas, gdy rodzic nie jest w stanie utrzymać się samodzielnie i zaspokoić swoich podstawowych potrzeb. Przepisy nie przewidują żadnej określonej kwoty alimentów, która powinna zostać zasądzona na rzecz rodzica. O wysokości alimentów decyduje Sąd w oparciu o zebrany materiał dowodowy. Sąd bada sytuację życiową rodzica i jego możliwości zarobkowe.

Alimenty wobec byłego małżonka

Byli małżonkowie mogą żądać zasądzenia alimentów na swoją rzecz w różnych sytuacjach. Jeżeli nie zostałeś uznany za winnego rozpadowi małżeństwa, a winnym był twój były małżonek, to możesz żądać alimentów jeżeli na skutek rozwodu obniżył się twój poziom życia. Obowiązek ten nie jest ograniczony czasowo. Trzeba jednak porównać jaka była twoja sytuacja finansowa przed rozwodem i czy zmieniła się po jego orzeczeniu. Musi powstać istotne pogorszenie sytuacji materialnej małżonka niewinnego.

Jeżeli rozwód był przeprowadzony bez orzekania o winie lub też winni jesteście oboje, to możesz żądać alimentów jeżeli znalazłeś się w niedostatku. Niedostatek ma miejsce wówczas, gdy nie będziesz miał własnych środków na swoje utrzymanie. Nie będziesz w stanie zaspokoić swoich usprawiedliwionych i podstawowych potrzeb. Jest to zatem bardzo trudna sytuacja, w której nie możesz sobie poradzić samodzielnie. Obowiązek ten wygasa jednak z upływem 5 lat od uprawomocnienia się wyroku rozwodowego

Alimenty dla krewnych

Należy także pamiętać, że przepisy prawa rodzinnego stanową, że o alimenty mogą wystąpić inne osoby, np. krewni. Dotyczy to w szczególności krewnych w linii prostej, a także rodzeństwa, zstępnych (np. wnuki) i wstępnych (np. dziadkowie). W przypadku, gdy wobec krewnego zobowiązanych jest kilka osób w tym samym stopniu pokrewieństwa, obowiązek alimentacyjny będzie obciążał ich w częściach odpowiadających możliwościom zarobkowym oraz majątkowym.

Jak możemy Ci dziś pomóc?

Nasza Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych zapewnia pomoc wykwalifikowanych prawników rodzinnych. Wskazujemy optymalne rozwiązania i doradzamy na każdym etapie procesu. Na bieżąco informujemy Cię o stanie toczącego się postępowania.

  • indywidualne porady prawne,
  • weryfikacja obowiązku alimentacyjnego,
  • pomoc w zakresie oszacowania wysokości alimentów.
  • wsparcie w kompletowaniu i przygotowaniu materiału dowodowego,
  • przygotowanie pozwów o alimenty
  • reprezentacja Klienta w procesie sądowym o alimenty

Chcesz wystąpić do sądu o zasądzenie alimentów?
Jesteś osobą pozwaną o alimenty?
Jesteś z Wrocławia?

Porozmawiaj z nami

Anczewska i Puńko
Kancelaria Adwokacko – Radcowska s.c.

Zadzwoń:

+48 71 780 45 15
+48 722 008 979

Napisz:

biuro@kancelariaea.pl

Spotkaj:

ul. Rybacka 7 lok.205
53-656 Wrocław

Wypełnij formularz i wyślij

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest Adwokat Ewa Anczewska i Radca Prawny Kamila Puńko, działające jako wspólnicy Anczewska i Puńko Kancelaria Adwokacko-Radcowska spółka cywilna, ul. Rybacka 7 lok. 205, 53-656 Wrocław, NIP 8971862642 REGON: 382222440, telefon: 71 780 45 15, e-mail: biuro@kancelariaea.pl

Przetwarzamy Państwa dane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie zawarte w formularzu kontaktowym (podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit f. RODO, czyli przetwarzanie danych w celu realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów w postaci komunikacji z użytkownikami strony).
Państwa dane będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne do udzielenia odpowiedzi na złożone pytanie, a po tym czasie mogą być przez nas przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.
Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne, ale konieczne do tego, żeby odpowiedzieć na zadane przez Państwa pytanie.

Przysługują Państwu prawa do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia swoich danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Informujemy, że organem nadzorczym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.