Polisolokaty Skandia Vienna Life

Adwokat Wrocław 9 Porady prawne cywilne 9 Polisolokaty Skandia Vienna Life

utworzone przez | maj 10, 2020 | Porady prawne cywilne

Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym od kilkunastu lat były jednym z najpopularniejszych produktów finansowych. Łączyły w sobie ubezpieczenie na życie i fundusz inwestycyjny. Jednak wiele osób straciło na polisolokatach, próbując wypłacić powierzone środki przed zakończeniem umowy. Jak rozwiązać niekorzystną umowę z Vienna Life dawną Skandią? Jak odzyskać utracone pieniądze przez opłaty likwidacyjne Skandia Vienna Life?

Jak odzyskać pieniądze stracone przez opłatę likwidacyjną Skandia Vienna Life?

UFK, czyli ubezpieczeniowy fundusz kapitałowy to połączenie ubezpieczenia na życie z inwestowaniem. Na polskim rynku produkty tego typu oferowała większość towarzystw Ubezpieczeniowych. Wśród nich także Skandia, która w 2016 r. zmieniła nazwę na Vienna Life. Ubezpieczenia z UFK cechowały cię tym, że symboliczną część wpłacanych składek przeznaczano na ubezpieczenie, a pozostałe środki lokowano w jednostki funduszy inwestycyjnych. Jednak terminy umów były bardzo długie — wieloletnie. Zakończenie ich przed czasem wiązało się z utratą często większości zgromadzonych na polisie pieniędzy w wyniku:

  • wypłaty świadczenia wykupu,
  • opłaty likwidacyjnej,
  • wypłaty wartości wykupu.

Znaczna część osób traciła w ten sposób dużą część wpłaconych środków na UFK. Czy te środki można odzyskać, a jeśli tak, to jak odzyskać pieniądze ze Skandii? Tak, można je odzyskać i podpowiadamy, jak to zrobić.

Polisolokaty Skandia – Jakie nieprawidłowości wykrył i ujawnił prezes UOKiK?

Prezes UOKiK wskazał w Decyzji nr RKT – 01/2016 nieprawidłowości w umowach oferowanych szerokiej grupie konsumentów przez Skandia Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Najważniejszą z nich było przerzucenie wszelkich negatywnych następstw zawarcia i wypowiedzenia umowy na klienta, co jest naruszeniem równowagi kontraktowej. Samo pobieranie opłat za przedwczesne zakończenie umowy jest po prostu groźbą utraty części środków. Obliguje to niejako do dokończenia umowy bez prawa do jej wypowiedzenia w dowolnym momencie bez konsekwencji.

Kto ponosi całe ryzyko związane z polisą?

Przede wszystkim polisolokata nigdy nie gwarantowała zysku. Można śmiało napisać, że nawet po wielu latach może przynieść wyłącznie straty. Nie daje także żadnej gwarancji ochrony kapitału. Nie zabezpiecza jej właściciela przed następstwami typu inwalidztwo czy ciężka choroba. Warto zwrócić także uwagę na fakt, iż zabezpieczanie rodziny w wyniku śmierci ubezpieczonego jest iluzoryczne, gdyż z wielu umów tego rodzaju wypłacana jest jedynie aktualna wartość rachunku powiększona o 1%, co często stanowi mniejszą kwotę niż suma wpłaconych składek.

Zapisy umowy dotyczące wypłaty świadczenia wykupu, wartości wykupu oraz opłaty likwidacyjnej naruszają prawa konsumenta. W dodatku przez cały okres trwania umowy Vienna Life pobiera opłaty miesięczne z konta klienta za jego obsługę. Wszystkie te koszty są ujęte w umowie, ale sposób ich przedstawienia jest nieczytelny i niezrozumiały dla większości konsumentów.

Niezrozumiałe, mocno skomplikowane produkty finansowe

Umowa dotycząca polisolokaty, czyli powiązania ubezpieczenia na życie z funduszem kapitałowym to skomplikowany produkt finansowy. Według raportu Rzecznika Finansowego nie ma możliwości, aby przeciętny konsument mógł zrozumieć umowę:

„Nie jest to »klasyczna« forma ubezpieczenia osobowego, bowiem zawiera wiele specyficznych rozwiązań, które nie są charakterystyczne dla ubezpieczeń. Umowa ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym to umowa o bardzo wysokim stopniu skomplikowania, regulowana wieloma różnorodnymi wzorcami umownymi. Analiza jej treści przez przeciętnego konsumenta jest w praktyce niemożliwa”.

Wynika z tego, że przeciętny konsument nie był w stanie podjąć świadomej decyzji, zawierając umowę. Bazował on bowiem jedynie na informacjach podanych przez „doradcę”. Niestety informacje te często były wysoce nieprecyzyjne i skupione jedynie na potencjalnych korzyściach.

Produkt rzekomo bezpieczny – Ubezpieczyciel zakładał rozwiązanie 70% umów przed terminem

Do spornych kwestii i nieprawidłowości dotyczących polisolokat doszła jeszcze świadomość Skandii odnośnie przedterminowego zakończenia sprzedawanych umów. Według opinii „Dziennik Gazeta Prawna” (Nr z 11.03.2015 r.) Skandia wiedziała o tym, że wielu klientów straci na polisolokatach. Mimo to sprzedawała produkty ubezpieczeniowe jako bezpieczne instrumenty finansowe.

Jeden z aktuariuszy oceniający ryzyko sprzedaży tego typu produktów zeznał w sądzie, że Skandia dokonała analizy kosztów. Wynikało z nich, że ponad 70% umów zostanie zakończonych przedterminowo. Oznaczało to wysokie prowizje dla Towarzystwa Skandia. Przekonując, że jest to produkt dochodowy i bezpieczny, a wiedząc, że klient na tym straci, mogło dojść do naruszenia przez Skandię ustawy o nieuczciwych praktykach rynkowych.

Więcej na ten temat w artykule Gazety Prawnej.

Porozumienie UOKiK

W związku z powyższymi zarzutami doszło do wydania przez UOKiK decyzji wiążącej (DECYZJA Nr RKT – 01/2016) a następnie porozumienia UOKiK i Vienna Life (dawniej Skandia) 19 grudnia 2016r. Ostatecznie zakłady i towarzystwa ubezpieczeniowe, a w tym Vienna Life zobowiązały się do obniżenia opłat likwidacyjnych w aktywnych polisach objętych postępowaniem.

Niestety nie rozwiązało to całkowicie kwestii opłat likwidacyjnych, bo te nadal są pobierane.
Ponadto podpisanie aneksu, mimo że nie zamyka drogi sądowej, to może ją skomplikować. Pełnomocnicy Towarzystwa próbują wykorzystać fakt podpisania przez klienta aneksu na swoją korzyść. Dlatego warto skonsultować swoją sprawę ze specjalistą — Adwokatem lub Radcą Prawnym przed jego podpisaniem.

Vienna Life rezygnacja/ Skanida rezygnacjaJak rozwiązać umowę?

Jak zakończyć umowę przedterminowo? Jak odzyskać pieniądze z polisy Vienna Life dawnej Skandii?
W Vienna life rezygnacja jest możliwa na wniosek. Należy wypełnić wniosek znajdujący się na stronie Vienna Life i dołączyć ksero dowodu osobistego. Po jego pozytywnym rozpatrzeniu Vienna Life wypłaci tzw. świadczenie wykupu lub wartość wykupu. Termin wypłaty świadczenia jest ujęty w ogólnych warunkach zawartej umowy. W większości umów termin ten wynosi 14 dni od momentu złożenia wniosku. Ubezpieczyciel w momencie likwidacji polisolokaty pobierze opłatę w związku z jej zamknięciem. Na szczęście opłatę tą można w pełni odzyskać na drodze sądowej.

Jak odzyskać pieniądze z plisy Vienna Life Skandia?

Każdy konsument może na drodze sądowej dochodzić odzyskania całości opłaty likwidacyjnej. Samodzielne batalia w sądzie może być bardzo kłopotliwa i zakończyć się fiaskiem. Dlatego warto skorzystać z profesjonalnej pomocy. Jak odzyskać pieniądze ze Skandii?

Dzięki np.: naszej pomocy możesz odzyskać na drodze cywilnoprawnej wszystkie środki zatrzymane w ramach wypłaty świadczenia wykupu lub wartości wykupu. W pierwszej kolejności skontaktuj się z nami. Przeanalizujemy Twoją polisę, by zaproponować Ci optymalną drogę rozwiązania sprawy.

Warunkiem wszczęcia postępowania sądowego są terminy:

  • 10 lat od rozwiązania polisy (rozwiązanie przed dniem 09.07.2018 r.);
  • 6 lat od rozwiązania dla polis zawartych po dniu 09.07.2018 r.

Podsumowując sprawa polis UFK, budziła kontrowersje od wielu lat:

  • liczne skargi konsumentów;
  • interwencje Rzecznika Finansowego;
  • decyzje wiążące Prezesa UOKiK;
  • tysiące procesów sądowych.

Jeżeli rozważasz rezygnację z polisy Vienna Life dawnej Skandii lub straciłeś pieniądze w wyniku likwidacji polisolokaty, skorzystaj z doradztwa wyspecjalizowanej Kancelarii Adwokackiej. Ugruntowane orzecznictwo sądowe jest po Twojej stronie, a prawdopodobieństwo sukcesu – odzyskania pieniędzy jest bardzo wysokie. Więcej informacji o polisach UFK Vienna Life Skandia znajdziesz także na stronie oplatylikiwdacyjne24.pl

Czy ten post był przydatny?

Oceń:

Średnia ocena 4.5 / 5. Liczba głosów: 87

Może cię zainteresować także:

Autor: Adwokat Ewa Anczewska

Wspólnik Kancelarii Adwokackiej Anczewska i Puńko we Wrocławiu. Jako adwokat specjalizuje się w prawie cywilnym (ze szczególnym uwzględnieniem prawa ochrony konsumentów), prawie rodzinnym oraz karnym. Klienci cenią ja za szeroką wiedzę prawną, a także cierpliwość i zdecydowaną postawę podczas rozpraw sądowych.