Wzór wniosku o dozór elektroniczny

Wzór wniosku o dozór elektroniczny

Kara pozbawienia wolności zwyczajowo odbywa się w zakładzie karnym. To jednak niejedyna możliwość. Sąd może zgodzić się, aby skazany odbył karę w systemie dozoru elektronicznego (SDE). Sąd wydaje decyzję na podstawie wniosku o odbywanie kary w systemie dozoru...
Jak napisać wniosek o dozór elektroniczny?

Jak napisać wniosek o dozór elektroniczny?

Kara pozbawienia wolności nie zawsze musi oznaczać odsiadkę w więzieniu. Sąd może zezwolić, aby skazany zastępczo odbył karę w systemie dozoru elektronicznego (SDE). Jednak aby tak się stało, trzeba spełnić określone warunki oraz prawidłowo napisać wniosek o...