Ogłoszenie upadłości konsumenckiej – jakie skutki niesie dla jednego z małżonków?

Adwokat Wrocław 9 Porady prawne upadłość konsumencka 9 Ogłoszenie upadłości konsumenckiej – jakie skutki niesie dla jednego z małżonków?

Ogłoszenie upadłości konsumenckiej to kolosalna zmiana Twojej sytuacji życiowej. W końcu uwalniasz się od długów, których nie jesteś w stanie spłacać. Masz szansę odbudować stabilizację finansową. Jeśli pozostajesz w związku małżeńskim, upadłość konsumencka wpływa także na życie współmałżonka. Chcesz, złożyć wniosek o upadłość konsumencką? Lub może jesteś żoną/mężem osoby, która chce ogłosić upadłość? Sprawdź, z czym wiąże się ogłoszenie upadłości dla małżonków.

Upadłość konsumencka małżonków a zależność majątkowa małżonków

Upadłość konsumencka niewątpliwie wpływa na sytuację finansową małżonków. Po ogłoszeniu upadłości syndyk ustala bowiem masę upadłościową. Zabezpiecza na poczet długów majątek upadłego. Małżonkowie mogą w momencie ogłoszenia upadłości pozostawać we wspólności majątkowej. Mogą także lub ustanowioną rozdzielność majątkową. Wiele więc zależy od tego, w jakim ustroju małżeńskim pozostawali w chwili ogłoszenia upadłości.

Dowiedz się jakie skutki i konsekwencje niesie ze sobą ogłoszenie upadłości konsumenckiej.

Upadłość konsumencka a wspólnota majątkowa małżonków

Wskazać trzeba, że syndyk może w skład masy upadłościowej zaliczyć cały majątek małżonków. Dzieje się tak wówczas, gdy w chwili ogłoszenia upadłości konsumenckiej małżonków łączyła wspólność majątkowa. I nie ma znaczenia, która ze stron małżeństwa wypracowała, jaką część majątku. Obydwoje poniosą konsekwencje bankructwa jednego z małżonków.

Niestety małżonek, który obawia się utraty swojego majątku, nie może zablokować czynności współmałżonka. Nie ma możliwości złożenia sprzeciwu na wszczęcie postępowania upadłościowego swojego współmałżonka. Po złożeniu wniosku o upadłość postępowanie zostanie zawsze wszczęte. Bez względu na to, czy drugi współmałżonek się na to zgadza, czy nie.

Może cię zainteresować także Jak złożyć wniosek o upadłość konsumencką?

Postępowanie upadłościowe – co zmienia w zależności majątkowej małżonków

Ogłoszenie upadłości konsumenckiej ma jeszcze jeden, bardzo istotny, wpływ na sytuację majątkową małżonków. Gdy Sąd ogłosi upadłość konsumencką jednego z małżonków, to pomiędzy małżonkami wprowadzona zostaje rozdzielność majątkowa. Od tej pory każdy z małżonków gromadzi majątek „na własną rękę”. Nie odpowiada za decyzje finansowe drugiej strony.

Po zakończeniu postępowania upadłościowego wspólność majątkowa powraca.

Upadłość konsumencka – jak uratować majątek współmałżonka

Czy współmałżonek osoby upadłej może uratować część swojego majątku w sytuacji wspólności majątkowej? Jest kilka zasad, które warto znać:

1) Syndyk musi pozostawić małżonkowi, który jest w upadłości tzw. kwotę wolną. Kwota ta ma wystarczyć na pokrycie podstawowych potrzeb życiowych. Zalicza się do nich w szczególności: wynajem mieszkania, opłaty za media, wyżywienie, dojazdy do pracy, opłaty za przedszkole.

2) Syndyk nie może zająć rzeczy, które są potrzebne do codziennego funkcjonowania małżeństwa. Zaliczamy do nich: np. pralkę, lodówkę, inny drobny sprzętu AGD.

3) Syndyk nie może zająć rzeczy, które są niezbędne małżonkowi osoby upadłej do prowadzenia działalności zawodowej lub gospodarczej. Jednak jest jeden warunek – ich nabycie musiało nastąpić co najmniej 2 lata przed ogłoszeniem upadłości.

Upadłość konsumencka a roszczenia majątkowe współmałżonka

Współmałżonek osoby, która zbankrutowała, powinien pamiętać, że ma takie same prawa jak inni wierzyciele. Może więc dochodzić należności, jakie przysługują mu z tytułu udziału w majątku wspólnym. Czyli co do zasady połowy wartości wspólnego majątku.

Współmałżonek może zgłosić te roszczenia sędziemu-komisarzowi. Jest to jedyna możliwość, aby odzyskać część swojego majątku. Trzeba jednak wiedzieć, że i ta wierzytelność może zostać przez sędziego umorzona.

Upadłość konsumencka a rozdzielność majątkowa

upadlosc konsumencka a rozdzielnosc majatkowa
upadlosc konsumencka a rozdzielnosc majatkowa

W lepszym położeniu znajduje się ta osoba, która posiadała z upadłym rozdzielność majątkową. Syndyk nie włączy do masy upadłościowej całego majątku małżonków. Syndyk zajmie jedynie majątek osoby ogłaszającej upadłość konsumencką.

Tak więc rozdzielność majątkowa może uratować dorobek jednego ze współmałżonków. Niemniej jednak nie zawsze będzie ona uznana za skuteczną. Ważna jest data, kiedy została zawarta. Aby umowa była skuteczna musi zostać zawarta co najmniej 2 lata przed ogłoszeniem upadłości.

Rozdzielność ustanowiona później nie będzie chroniła majątku współmałżonka. Syndyk będzie miał prawo rozporządzać całością majątku małżonków, aby spłacić długi. Ma to zapobiegać sytuacjom, w których małżeństwo ustanawia rozdzielność majątkową tylko po to, aby uchronić majątek przed wierzycielami.

Upadłość konsumencka a kredyt hipoteczny

Jednym z problemów, jaki związany jest z postępowaniem upadłościowym, jest spłata kredytu hipotecznego. Niewypłacalność w tego typu sprawie zazwyczaj dotyczy obydwojga małżonków.

Jeśli upadłość chce ogłosić każdy z małżonków, to należy złość odrębne wnioski. Kierując się natomiast ekonomiką procesową, można dodatkowo zawnioskować, aby Sąd rozpatrzył sprawy łącznie. Wtedy oddłużenie obejmuje obydwoje małżonków. Wierzyciele nie mogą dochodzić całości roszczeń od jednego z małżonków.

Chcesz wiedzieć więcej? Przeczytaj artykuł Upadłość konsumencka – co stanie się z kredytem hipotecznym?

Upadłość konsumencka – sięgnij po wsparcie prawnika

Dzięki ogłoszeniu bankructwa możesz spłacać długi na miarę swoich możliwości. Co więcej, masz szansę na całkowicie umorzenie długów. Warto powalczyć o jak najkorzystniejszy wyrok sądu, zwłaszcza gdy upadłość dotyczy obydwojga małżonków. Zapraszamy do naszej kancelarii. Nasi prawnicy specjalizują się w upadłości konsumenckiej. Chętnie zapoznamy się z Twoją sprawą i pomożemy pozbyć się długów.

Czy ten post był przydatny?

Oceń:

Średnia ocena 4.7 / 5. Liczba głosów: 34

Może cię zainteresować także:

Autor: Radca Prawny Kamila Puńko

Wspólnik Kancelarii Radcowskiej Anczewska i Puńko we Wrocławiu. Jako radca prawny specjalizuje się w sprawach spadkowych, ochrony danych osobowych RODO oraz w prawie cywilnym (sprawy frankowe, polisolokaty, odszkodowania, upadłość konsumencka). Klienci cenią ja za pełne zaangażowanie w sprawę oraz szybkie i skuteczne działania.