Wniosek o stwierdzenie nabycia spadku

Wniosek o stwierdzenie nabycia spadku

Autor: Adwokat Ewa Anczewska

Tytułem wstępu warto wspomnieć, że spadkobierca nabywa spadek z chwilą otwarcia spadku. Spadek otwiera się natomiast z chwilą śmierci spadkodawcy. Powołanie do spadku wynika z ustawy albo z testamentu. Instytucja stwierdzenia nabycia spadku służy ustaleniu, czy osoba, powołująca się na fakt bycia spadkobiercą, rzeczywiście taki status posiada. Najprościej mówiąc, postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku potrzebujesz, gdy chcesz udowodnić osobie trzeciej, że Ty lub inna osoba, nabyła spadek.

Jeżeli znalazłeś się w sytuacji, która wymaga od ciebie uzyskania postanowienia w przedmiocie stwierdzenia nabycia spadku, w niniejszym artykule znajdziesz wskazówki dotyczące sposobu pozyskania takiego dokumentu.

Kto może złożyć wniosek o stwierdzenie nabycia spadku?

Jak stanowi Kodeks cywilny, Sąd na wniosek osoby mającej w tym interes prawny stwierdza nabycie spadku przez spadkobiercę. Z pewnością osobami mającymi interes prawny w uzyskaniu omawianego postanowienia są innymi spadkobiercy. Niewątpliwie jednak interes prawny mają także wierzyciele zarówno spadkodawcy jak i spadkobierców oraz osoby uprawnione do zachowku.

Gdzie złożyć wniosek o nabycie spadku?

Powinieneś  złożyć  wniosek do Sądu właściwego dla ostatniego miejsca pobytu spadkodawcy. Zazwyczaj oznacza to ostatnie miejsce jego zamieszkania. Ważne jest, aby miejsca pobytu nie mylić z miejscem zameldowania.
Gdyby jednak, niemożliwym okazało się ustalenie ostatniego miejsca pobytu spadkodawcy na terenie Rzeczypospolitej Polski, właściwym dla złożenia wniosku będzie Sąd, w okręgu którego ulokowany jest majątek spadku bądź jego części. W razie braku powyższych podstaw, sądem właściwym okazuje się Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy.

Co powinien zawierać wniosek o stwierdzenie nabycia spadku?

Należy pamiętać, że wniosek, jak każde pismo procesowe powinno spełniać wymogi formalne. We wniosku o stwierdzenie nabycia spadku powinieneś zawrzeć:

  • oznaczenie Sądu, do którego jest kierowany,
  • pełne dane wnioskodawcy (wskazanie imienia, nazwiska, miejsca zamieszkania, PESEL),
  • oznaczenie spadkobiercy/spadkobierców (wskazanie imienia, nazwiska, miejsca zamieszkania, w miarę możliwości również PESEL),
  • sformułowanie żądania (określenie, czy domagamy się stwierdzenia, że spadek po zmarłym nabyły osoby trzecie czy też sam wnioskodawca),
  • uzasadnienie wniosku (wskazanie okoliczności uzasadniające złożenie wniosku),
  • przedłożenie dokumentu świadczącego o śmierci spadkobiercy (skrócony lub zupełny akt zgonu) oraz faktu spokrewnienia z nim (akt urodzenia czy małżeństwa),
  • odpis wniosku oraz załączników dla każdego z uczestników postępowania,
  • podpis wnioskodawcy.

Opłata od wniosku o nabycie spadku

Wniosek o stwierdzenie nabycia spadku podlega stałej opłacie w kwocie 50,00 zł. Koniecznym jest również uiszczenie opłaty za wpis do rejestru spadkowego w kwocie 5,00 zł. W związku z powyższym obie opłaty należy uiścić jednocześnie na rachunek Sądu, do którego składasz wniosek.

Jeżeli Twoja sprawa spadkowa będzie miała charakter sporny, warto abyś przed skierowaniem do Sądu wniosku o stwierdzenie nabycia spadku skorzystał z pomocy Adwokata lub Radcy Prawnego specjalizującego się w prawie spadkowy.

Potrzebujesz porady prawnej?

Wyślij zapytanie za pomocą formularza

2 + 11 =

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *