Jak odrzucić spadek w imieniu małoletniego dziecka

Jak odrzucić spadek w imieniu małoletniego dziecka

Prawo spadkowe pozwala zostać spadkobiercą każdej osobie, bez względu na to, czy jest pełnoletnia, czy jest jeszcze dzieckiem. Od strony prawnej, więc dziecko, które nie ukończyło 18 lat, może odziedziczyć spadek na podstawie testamentu lub w ramach tzw. dziedziczenia...
Różnica między spisem inwentarza a wykazem inwentarza

Różnica między spisem inwentarza a wykazem inwentarza

Uzyskanie spadku obciążonego długami, który przyjęliśmy z tzw. dobrodziejstwem inwentarza, wiąże się z koniecznością dokonania spisu lub wykazu inwentarza. Jest to niezbędne dla rzeczywistego skorzystania z dobrodziejstwa ograniczonej odpowiedzialności za długi....
Spadek obciążony długami – co należy wiedzieć

Spadek obciążony długami – co należy wiedzieć

Wraz z nabyciem prawa do spadku spadkobierca musi podjąć decyzję o jego przyjęciu w bądź odrzuceniu. Od niej bowiem zależeć będzie, w jakim zakresie spadkobierca będzie ponosić odpowiedzialność za ewentualne długi zmarłego. O czym należy pamiętać przyjmując lub...
Konto w banku osoby zmarłej a procedura spadkowa

Konto w banku osoby zmarłej a procedura spadkowa

W przypadku śmierci posiadacza indywidualnego konta bankowego istotne jest rozstrzygnięcie, komu przysługują środki zgromadzone na rachunku. W jakich okolicznościach oraz kto może ubiegać się o wypłatę zgromadzonych pieniędzy w razie zgonu właściciela konta? Konto...
Czym jest wydziedziczenie i jak go dokonać?

Czym jest wydziedziczenie i jak go dokonać?

Dziedziczenie jest pojęciem funkcjonującym w polskim systemie prawnym i może odbywać się w ramach testamentu lub na drodze dziedziczenia ustawowego. Należy jednak wiedzieć, iż system ten dopuszcza również wydziedziczenie. Czym ono jest oraz jakie mogą być okoliczności...