Administracyjne zatrzymanie prawa jazdy – nadmierna prędkość

Adwokat Wrocław 9 Porady prawne prawo karne 9 Administracyjne zatrzymanie prawa jazdy – nadmierna prędkość

utworzone przez | lut 20, 2017 | Porady prawne prawo karne

Administracyjne zatrzymanie prawa jazdy – jedną z przyczyn zatrzymania przez Policję prawa jazdy jest nadmierna prędkość. Jakie prawa i obowiązki ma w takiej sytuacji kierujący? Czego należy się spodziewać? I czy jest możliwość skutecznego odwołania się od decyzji administracyjnej?

Zgodnie art. 135 ust. 1 a lit. a Ustawy z dnia  20 czerwca 1997 roku – Prawo o ruchu drogowym, Policjant zatrzyma prawo jazdy za pokwitowaniem w przypadku ujawnienia czynu polegającego na kierowaniu pojazdem z prędkością przekraczającą dopuszczalną o więcej niż 50 km/h na obszarze zabudowanym.

Następnie Policja w terminie 7 dni skieruje wniosek do Starosty, wraz z informacją o sprawie oraz kopią świadectwa legalizacji urządzenia do pomiaru prędkości. Dodatkowo oczywiście zostanie wystawiony mandat.

Przepis art. 102 ust. 1 pkt 4 ustawy, stanowi, że w przypadku, gdy kierujący pojazdem przekroczył dopuszczalną prędkość o więcej niż 50 km/h na obszarze zabudowanym Starosta wydaje decyzję administracyjną o zatrzymaniu prawa jazdy. Taka decyzja jest wydawana na okres 3 miesięcy.

Należy wiedzieć, że organ administracyjny nie ma uprawnień do badania dowodów i ich oceny. Nie prowadzi własnych ustaleń dotyczących okoliczności przekroczenia prędkości. Opiera swoje rozstrzygnięcie wyłącznie na przekazanej mu informacji o zatrzymaniu prawa jazdy. Ustawodawca nie uzależnił sankcji administracyjnej od jakichkolwiek przesłanek dotyczących stopnia zawinienia lub sytuacji osobistej kierującego pojazdem.

Powyższe oznacza, że ani odmowa przyjęcia mandatu, ani skierowanie sprawy na drogę sądową, np. w związku z wadliwością pomiaru prędkości, nie ma żadnego wpływu na decyzję Starosty o zatrzymaniu prawa jazdy na 3 miesiące.  Orzecznictwo sądowe jest w tym zakresie jednomyślne i odwołanie od decyzji Starosty nie będzie skuteczne.

I tak, między innymi, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach, w wyroku z dnia z dnia 21.10.2016 r., sygn. II SA/Gl 215/16 stwierdził, że ”organ wydający decyzję o zatrzymaniu prawa jazdy nie prowadzi własnych ustaleń dotyczących faktu rażącego przekroczenia prędkości, ale z mocy woli ustawodawcy opiera swoje rozstrzygnięcie na przekazanej mu informacji o zatrzymaniu prawa jazdy na podstawie art. 135 ust. 1 pkt 1a lit. a p.r.d. Organ prowadzący postępowanie w przedmiocie zatrzymania prawa jazdy w trybie art. 102 ust. 1 pkt 4 ustawy z 2011 r. o kierujących pojazdami nie może ani powoływać z urzędu, ani na wniosek dowodów na okoliczność potwierdzenia czy też weryfikacji treści zawartych w ww. informacji. Z art. 102 ust. 1 pkt 4 ustawy z 2011 r. o kierujących pojazdami wynika, że o zatrzymaniu prawa jazdy organ orzeka obligatoryjnie.”

Trzeba również pamiętać, że ponowne zatrzymanie osoby, która ma cofnięte na 3 miesiące uprawnienia do prowadzenia pojazdów, skutkuje przedłużeniem kary do 6 miesięcy. Kolejne wykroczenie kierowcy jeżdżącego bez uprawnień będzie groziło całkowitym odebraniem uprawnień i skierowaniem danego kierowcy na kurs i egzamin na prawo jazdy.

Warto również podkreślić, że nowelizacja ustawy, która weszła w życie z dniem 01.01.2017 r. wyeliminowała lukę prawną, która umożliwiała kierowcom omijanie przepisów dotyczących zatrzymania prawa jazdy za prędkość. Dzięki noweli Starosta może podjąć postępowanie o zatrzymaniu prawa jazdy kierującemu, który złamał przepisy, nawet jeśli Policja fizycznie nie odebrała mu dokumentu.

Czytaj także:  Skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych – czyli możliwość szybszego odzyskania prawa jazdy

Czy ten post był przydatny?

Oceń:

Średnia ocena 0 / 5. Liczba głosów: 0

Może cię zainteresować także:

Autor: Adwokat Ewa Anczewska

Wspólnik Kancelarii Adwokackiej Anczewska i Puńko we Wrocławiu. Jako adwokat specjalizuje się w prawie cywilnym (ze szczególnym uwzględnieniem prawa ochrony konsumentów), prawie rodzinnym oraz karnym. Klienci cenią ja za szeroką wiedzę prawną, a także cierpliwość i zdecydowaną postawę podczas rozpraw sądowych.