Rozbój – Przestępstwo z art. 280 Kodeksu Karnego

Rozbój – Przestępstwo z art. 280 Kodeksu Karnego

Przestępstwo rozboju z art. 280 k.k. jest jednym z najpoważniejszych przestępstw umyślnych przeciwko mieniu. Sprawca tego przestępstwa dopuszcza się jego popełnienia w tzw. zamiarze bezpośrednim, co oznacza, że chce popełnić tego typu przestępstwo. Kodeks karny...
Mediacja w postępowaniu karnym

Mediacja w postępowaniu karnym

Polubowne rozstrzygnięcie sporu kojarzy się na ogół z wypracowanym podczas rozmów kompromisem pomiędzy stronami, w którym obydwie w pewnej części ustępują ze swoich wzajemnych roszczeń. Wydawać się może, że w postępowaniu karnym, gdzie jedną ze stron zazwyczaj jest...