Skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych

Adwokat Wrocław 9 Porady prawne prawo karne 9 Skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych

utworzone przez | lip 30, 2017 | Porady prawne prawo karne

Skrócenie zakazu prowadzania pojazdów mechanicznych daje możliwość szybszego odzyskania prawa jazdy. Od jakiegoś już czasu, bo od maja 2015 r. osoba, wobec której został orzeczony zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych, może ubiegać się o skrócenie tego zakazu. Odzyskać prawo jazdy można jednak jedynie pod pewnymi warunkami.

Zgodnie z art. 182a § 1 kodeksu karnego wykonawczego, jeżeli zakaz prowadzenia pojazdów był wykonywany przez okres co najmniej połowy orzeczonego wymiaru.
W przypadku zakazu prowadzenia pojazdów orzeczonego na podstawie art. 42 § 3 lub 4 kodeksu karnego przez okres co najmniej 10 lat sąd może orzec o dalszym wykonywaniu tego środka karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdów niewyposażonych w blokadę alkoholową. Zakaz prowadzenia pojazdów może zatem zostać przez Sąd skrócony, jeżeli zostaną przez skazanego spełnione określone warunki formalne i materialne.

Jakie przesłanki wpływają na skrócenie zakazu prowadzania pojazdów mechanicznych?

Do przesłanek formalnych, które muszą zostać spełnione, aby Sąd mógł orzec o skróceniu wykonywania zakazu prowadzenia pojazdów, zalicza się:

  • odbycie przez skazanego co najmniej połowy orzeczonego wymiaru środka karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdów,
  • wyposażenie pojazdu w blokadę alkoholową.

Blokada alkoholowa

Warto w tym miejscu wskazać, że definicję blokady alkoholowej zawiera art. 2 pkt 84 ustawy z 26.6.1997 r. Prawo o ruchu drogowym. Zgodnie z przepisem jest to urządzenie techniczne uniemożliwiające uruchomienie silnika pojazdu silnikowego i pojazdu szynowego, w przypadku gdy zawartość alkoholu w wydychanym przez kierującego powietrzu wynosi co najmniej 0,1 mg alkoholu w 1 dm3.

Odnośnie do spełnienia warunków materialnych, to odzyskanie prawa jazdy będzie możliwe, jeżeli będzie za tym przemawiała pozytywna prognoza kryminologiczna w zakresie bezpiecznego prowadzenia pojazdu przez skazanego, czyli:

  • postawa skazanego,
  • jego właściwości osobiste,
  • jego warunki osobiste,
  • zachowanie się skazanego w okresie wykonywania zakazu prowadzenia pojazdów.

Wniosek o skrócenie zakazu

Wniosek o skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych należy złożyć do Sądu, który wydał wyrok w I Instancji, zgodnie z art. 3 § 1 k.k.w.
Początek biegu terminu od którego należy liczyć upływ połowy orzeczonego środka karnego, to moment zatrzymania prawa jazdy.

Na postanowienie Sądu o odmowie wydania postanowienia o dalszym wykonywaniu środka karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdów niewyposażonych w blokadę alkoholową przysługuje zażalenie.

Czytaj także: Administracyjne zatrzymanie prawa jazdy – nadmierna prędkość

Czy ten post był przydatny?

Oceń:

Średnia ocena 4.8 / 5. Liczba głosów: 17

Może cię zainteresować także:

Autor: Adwokat Ewa Anczewska

Wspólnik Kancelarii Adwokackiej Anczewska i Puńko we Wrocławiu. Jako adwokat specjalizuje się w prawie cywilnym (ze szczególnym uwzględnieniem prawa ochrony konsumentów), prawie rodzinnym oraz karnym. Klienci cenią ja za szeroką wiedzę prawną, a także cierpliwość i zdecydowaną postawę podczas rozpraw sądowych.