Upadłość konsumencka bez majątku – czy brak majątku uniemożliwia oddłużenie?

Adwokat Wrocław 9 Porady prawne upadłość konsumencka 9 Upadłość konsumencka bez majątku – czy brak majątku uniemożliwia oddłużenie?

Gdy dopada Cię spirala długów i nie dajesz już rady spłacać zobowiązań, pozostaje jedno – ogłosić upadłość konsumencką. Twój majątek zostanie spieniężony i przeznaczony na spłatę wierzycieli. Co jednak zrobić, gdy nie masz czego spieniężyć? Czy możliwa jest upadłość konsumencka bez majątku i bez zarobków? Na szczęście brak majątku to nie sytuacja bez wyjścia. Zobacz, jak ogłosić upadłość konsumencką, gdy nie masz majątku.

Upadłość konsumencka osoby fizycznej bez majątku – warunki złożenia wniosku

Dzięki ogłoszeniu upadłości konsumenckiej możesz spłacić długi, a nawet całkowite je umorzyć. Do 2009 roku taką możliwość miały jedynie firmy. Obecnie możesz złożyć do sądu wniosek o upadłość także, gdy jesteś osobą fizyczną.

Jakie warunki trzeba spełnić, aby strać się o upadłość konsumencką, gdy nie mamy majątku?

Tylko 2:

 1. Dłużnik od co najmniej 3 miesięcy nie jest w stanie regulować swoich należności wobec dłużników.
 2. Dłużnik jest osobą fizyczną, tzn. nie prowadzi działalności gospodarczej.

Warto podkreślić, że ustawa o Prawie Upadłościowym nie określa już przeszkód w złożeniu wniosku. Wniosek o upadłość konsumencką mogą złożyć więc także osoby, które doprowadziły do niewypłacalności z własnej winy.

Prawo nie wymaga także od składającego wniosek o upadłość konsumencką, aby dysponował majątkiem, który może zostać przeznaczony na spłatę zadłużenia. Majątek jest konieczny jedynie w przypadku, gdy upadłość chce ogłosić przedsiębiorca.

Jeśli więc jesteś osobą fizyczną, przysługuje Ci upadłość konsumencka, gdy:

 • nie masz majątku,
 • nie masz żadnego źródła dochodów,
 • Twój dochód jest tak niski, że wystarcza jedynie na pokrycie niezbędnych potrzeb życiowych.

Jakie skutki, konsekwencje niesie ogłoszenie upadłości konsumenckiej?

Brak majątku a upadłość konsumencka – jak wypełnić wniosek

Choć brak majątku nie jest przeszkodą, aby starać się o upadłość konsumencką, w takiej sytuacji warto szczególnie starannie wypełnić wniosek do sądu.

Jakie dane musisz podać we wniosku o ogłoszenie upadłości?

 • Twoje dane identyfikacyjne – imię i nazwisko, adres, numer PESEL.
 • Uzasadnienie wniosku, z którego jasno wynika, że Twoja sytuacja finansowa nie pozwala spłacić wierzytelności i konieczne jest ogłoszenie upadłości.
 • Informację o osiągniętych dochodach, a także wysokość kosztów poniesionych na utrzymanie swoje i swojej rodziny. Podaj dokładną ilości osób pozostających na Twoim utrzymaniu w ostatnich 6 miesiącach przed dniem złożenia wniosku.
 • Dokumenty, które potwierdzają niewypłacalność (np. korespondencja z wierzycielami i firmami pożyczkowymi, dokumentacja medyczna).
 • Spis wierzycieli – adres, wysokość zadłużenia oraz termin zapłaty.
 • Spis wierzytelności spornych, czyli takich, z którymi się nie zgadzasz (Tu wskaż zakres, w jakim kwestionujesz istnienie wierzytelności).
 • Aktualny i zupełny wykaz majątku wraz z szacunkową wyceną jego składników. (Dla nieruchomości podaj dokładną lokalizację).
 • Listę zabezpieczeń ustanowionych na majątku wraz z datami ich ustanowienia, w szczególności hipotek, zastawów i zastawów rejestrowych.
 • Informację o czynnościach prawnych dokonanych przez Ciebie w ostatnich 12 miesiącach przed dniem złożenia wniosku, których przedmiotem były nieruchomości, akcje lub udziały w spółkach.
 • Informację o czynnościach prawnych dokonanych przez Ciebie w ostatnich 12 miesiącach przed dniem złożenia wniosku, których przedmiotem były ruchomości, wierzytelności lub inne prawa, których wartość przekracza 10 000 zł.
 • Oświadczenie o prawdziwości danych zawartych we wniosku.

Jak widzisz, część z tych informacji związana jest ze stanem Twojego majątku. Co zrobić, gdy go nie masz? Nic. Po prostu nie wykazujesz we wniosku żadnych składników majątku ani informacji z nim związanych. Nie spowoduje to odrzucenia wniosku.

Pamiętaj, że jeśli masz jakikolwiek wątpliwości, jak prawidłowo wypełnić wniosek o upadłość, sięgnij po poradę prawną. Co prawda w razie błędów sąd wezwie Cię do uzupełnienia wniosku, jednak lepiej nie tracić czasu i od razu złożyć do sądu poprawny wniosek.

Jak złożyć wniosek o upadłość konsumencką?

Ile trwa upadłość konsumencka osoby fizycznej bez majątku

Ogłoszenie upadłości bez majątku przebiega identycznie jak w przypadku osoby dysponującej majątkiem.

Gdy Twój wniosek o ogłoszenie upadłości zostanie przyjęty, czekają Cię następujące etapy postępowania:

 1. Posiedzenie w sprawie ogłoszenia upadłości konsumenckiej. Sąd po zapoznaniu się z wnioskiem i całą dokumentacją wyda postanowienie o ogłoszeniu upadłości lub oddali wniosek.
 2. Wydanie postanowienia o ogłoszeniu upadłości konsumenckiej. Gdy sąd pozytywnie rozpatrzy Twój wniosek, pracę rozpocznie syndyk. Ustali on wielkość zadłużenia oraz masy upadłościowej – środków, jakimi dysponujesz na spłatę zadłużenia. Gdy nie masz majątku, syndyk weźmie pod uwagę Twoje bieżące zarobki.
 3. Plan spłaty wierzycieli. Podczas postępowania upadłościowego sąd ustali harmonogram spłaty zadłużenia (maksymalnie 36 miesięcy). Plan będzie dostosowany do Twoich możliwości finansowych, a także zabezpieczy środki na utrzymanie Ciebie oraz Twojej rodziny (wynajem mieszkania, opłaty za media, dojazd do pracy itd.).
 4. Całkowite oddłużenie. Gdy zrealizujesz plan spłaty zadłużenia, Twoje długi zostaną umorzone.

Jak brak majątku wpływa na postępowanie upadłościowe? Zazwyczaj czas od wpłynięcia wniosku o upadłość a wydaniem postanowienia to 3 miesiące. Jednak brak majątku przyśpiesza procedurę oddłużania. Tu syndyk nie przeprowadza postępowania likwidacyjnego, a sprawdza jedynie, czy faktycznie nie dysponujesz majątkiem ani zarobkami.

Brak majątku a całkowite umorzenie długów

Czy upadłość konsumencka osoby fizycznej bez majątku może spowodować, że sąd nie ustali planu spłaty wierzycieli, tylko od razu umorzy wszystkie długi?

Tak. Taki scenariusz jest możliwy. Jeśli sąd stwierdzi, że dłużnik nie dysponuje żadnym majątkiem oraz nie jest w stanie podjąć pracy zarobkowej, może podjąć decyzję o umorzeniu długów.

Znaczenie ma tu wyjątkowa sytuacja życiowa dłużnika. Takie okoliczności jak: przewlekła choroba, kalectwo czy konieczność sprawowania opieki nad chorym członkiem rodziny, uniemożliwiają dłużnikowi pracę. Wtedy sąd umarza zadłużenie, ponieważ nie ma realnej możliwości, aby w ciągu 36 miesięcy dłużnik spłacił długi.

Jest jeszcze jedna możliwość.

Jeśli sąd uzna, że Twoja obecna sytuacja uniemożliwia Ci spłatę długów, ale jest szansa, że w przyszłości to się zmieni, może umorzyć Twoje długi warunkowo.

W przypadku umorzenia warunkowego do 5 lat od dnia uprawomocnienia się postanowienia wierzyciel (i upadły) może złożyć wniosek o uchylenie postanowienia o umorzeniu i ustalenie planu spłaty wierzycieli. Uzasadnieniem takiego wniosku jest poprawa sytuacji materialnej upadłego (odzyskanie zdrowia i podjęcie pracy, spadek, darowizna).

W takiej sytuacji sąd może uznać, że upadły odzyskał zdolność do spłaty zadłużenia, wtedy:

 • uchyla umorzenie długów,
 • bada możliwości finansowe dłużnika
 • ustala plan spłaty wierzytelności.

Brak majątku a upadłość konsumencka – kto ponosi koszty postępowania

Ile kosztuje upadłość konsumencka? Opłata za złożenie wniosku o upadłość to 30 złotych. Jeśli korzystasz z usług pełnomocnika (adwokata lub radcy prawnego), obowiązuje Cię dodatkowo opłata skarbowa w wysokości 17 złotych.

Do kosztów postępowania upadłościowego trzeba także doliczyć wynagrodzenie syndyka. Jest ono pokrywane zazwyczaj ze środków pozyskanych podczas likwidacji masy upadłościowej.

Co jednak w przypadku, gdy dłużnik nie ma majątku ani nie otrzymuje wynagrodzenia za pracę i nie jest w stanie ponieść tych kosztów?

W takiej sytuacji wraz z wnioskiem o ogłoszenie upadłości, złóż wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych. Opłatę za złożenie wniosku oraz za pełnomocnictwo pokryje tymczasowo Skarb Państwa, a następnie koszty te ulegną w toku postępowania upadłościowego umorzeniu.

Upadłość konsumencka bez majątku a prowadzenie działalności

Brak majątku jest przeszkodą, gdy oddłużenie chce uzyskać osoba prowadząca działalność gospodarczą. Tu przepisy prawa jasno wskazują, że przedsiębiorca musi dysponować majątkiem, który zostanie zlikwidowany, aby spłacić zobowiązania.

Czy to zamyka drogę do upadłości przedsiębiorcom, którzy nie mają majątku i nie osiągają dochodów?

Niezupełnie.

Aby ogłosić bankructwo, przedsiębiorca może zamknąć działalność gospodarcza i starać się o upadłość na prawach konsumenta. Po wykreśleniu z CEIDG osoba taka zyskuje status konsumenta i może złożyć wniosek o upadłość konsumencką bez majątku.

Ważny jest fakt, że oddłużenie obejmie wówczas także te zobowiązania, które powstały wskutek wcześniejszej działalności gospodarczej, np. opłaty na ZUS czy wobec urzędu skarbowego.

Upadłość konsumencka, gdy nie ma majątku jest możliwa

Wiele osób waha się, czy starać się o ogłoszenie upadłości konsumenckiej, bo nie dysponują żadnymi środkami, aby spłacić zadłużenie. Jednak brak majątku czy dochodów to nie przeszkoda, aby zyskać oddłużenie.

Jeśli nie wiesz, jak złożyć wniosek o upadłość konsumencką bez majątku i szukasz wsparcia podczas całego postępowania, skontaktuj się z nami. Nasi doświadczeni adwokaci i radcy prawni pomogą Ci rozpocząć życie bez długów.

Czy ten post był przydatny?

Oceń:

Średnia ocena 4.5 / 5. Liczba głosów: 128

Może cię zainteresować także:

Autor: Radca Prawny Kamila Puńko

Wspólnik Kancelarii Radcowskiej Anczewska i Puńko we Wrocławiu. Jako radca prawny specjalizuje się w sprawach spadkowych, ochrony danych osobowych RODO oraz w prawie cywilnym (sprawy frankowe, polisolokaty, odszkodowania, upadłość konsumencka). Klienci cenią ja za pełne zaangażowanie w sprawę oraz szybkie i skuteczne działania.