Wyrok zaoczny w postępowaniu cywilnym

Adwokat Wrocław 9 Porady prawne cywilne 9 Wyrok zaoczny w postępowaniu cywilnym

utworzone przez | lip 20, 2019 | Porady prawne cywilne

Wyrok zaoczny w postępowaniu cywilnym – kiedy Sąd może wydać wyrok zaoczny?

Jeżeli otrzymałeś z Sądu wyrok zaoczny, z którego wynika, że powinieneś komuś zapłacić pieniądze i nie zgadzasz się z tym, możesz złożyć sprzeciw.

Wyrok zaoczny to rodzaj wyroku sądowego, który może zostać wydany przez Sąd pod Twoją nieobecność na rozprawie sądowej. Takie orzeczenie możesz otrzymać również, jeżeli nie podejmiesz przed Sądem obrony swoich praw. Pamiętaj, że wydanie takiego wyroku umożliwia powodowi wcześniejsze zakończenie procesu. Wierzyciel otrzyma szybciej tytuł wykonawczy i będzie mógł wszcząć egzekucję.

W jakich sytuacjach Sąd może wydać wyrok zaoczny?

Sąd będzie mógł wydać przeciwko Tobie taki wyrok jedynie w ściśle określonych sytuacjach. Zgodnie z przepisami – art. 339 k.p.c. i nast. – Sąd może wydać taki wyrok  jeżeli:

  • nie stawisz się na rozprawie, a Sąd uzna, że zostałeś o niej skutecznie zawiadomiony,
  • stawisz się na rozprawie, ale nie bierzesz w niej czynnego udziału, czyli że złożysz żadnych pisemnych lub ustnych wyjaśnień,
  • nie złożysz odpowiedzi na pozew,
  • wniosek o przeprowadzenie rozprawy podczas Twojej nieobecności nie zostanie złożony.

Jeżeli zatem, przyjmiesz jako pozwany bierną postawę, to w konsekwencji Sąd będzie mógł wydać przeciwko Tobie taki wyrok. Sąd uzna za prawdziwe wszelkie twierdzenia powoda o okolicznościach faktycznych, które przytoczył w pozwie. To oznacza również, że Sąd w sposób formalny nie będzie przeprowadzał postepowania dowodowego. W związku z tym Sąd nie będzie ustalał, która strona sporu ma rację.

Kiedy Sąd nie wyda wyroku zaocznego ?

Sąd nie wyda przeciwko Tobie wyroku zaocznego jeżeli:

  • twierdzenie powoda o okolicznościach faktycznych budzą wątpliwości lub zostały przytoczone w celu obejścia prawa,
  • sam zajmiesz stanowisko procesowe – np. oświadczysz, że nie uznajesz powództwa i wnosisz o jego oddalenie,
  • zażądasz przeprowadzenia rozprawy pod swoją nieobecność,

Ważne jest abyś wiedział, że z wydaniem przeciwko Tobie takiego orzeczenia, wiąże się możliwość nadania mu z urzędu rygoru natychmiastowej wykonalności. Rygor taki umożliwia wszczęcie postępowania egzekucyjnego, zanim wyrok zaoczny uprawomocni się.

W jaki sposób możesz zaskarżyć wyrok zaoczny?

Sąd ma obowiązek doręczyć Ci odpis wyroku zaocznego wraz z pouczeniem o możliwości jego zaskarżenia.

Termin do wniesienia sprzeciwu od wyroku zaocznego wynosi dwa tygodnie od doręczenia wyroku.

Więcej informacji jak skutecznie złożyć sprzeciw od wyroku zaocznego znajdziesz tutaj

Czy ten post był przydatny?

Oceń:

Średnia ocena 4.8 / 5. Liczba głosów: 18

Może cię zainteresować także:

Autor: Adwokat Ewa Anczewska

Wspólnik Kancelarii Adwokackiej Anczewska i Puńko we Wrocławiu. Jako adwokat specjalizuje się w prawie cywilnym (ze szczególnym uwzględnieniem prawa ochrony konsumentów), prawie rodzinnym oraz karnym. Klienci cenią ja za szeroką wiedzę prawną, a także cierpliwość i zdecydowaną postawę podczas rozpraw sądowych.