Sprzeciw od wyroku zaocznego w postępowaniu cywilnym

Adwokat Wrocław 9 Porady prawne cywilne 9 Sprzeciw od wyroku zaocznego w postępowaniu cywilnym

utworzone przez | lip 21, 2019 | Porady prawne cywilne

Jak prawidłowo napisać i opłacić sprzeciw od wyroku zaocznego w postępowaniu cywilnym?

Bez wątpienia wyrok zaoczny w postępowaniu cywilnym Sąd może wydać w ściśle określonych sytuacjach. Sądy wydają wyroki zaoczne najczęściej jeżeli jako pozwany nie bierzesz udziału w postępowaniu sądowym.

Więcej na ten temat pisaliśmy tutaj.

Co zrobić kiedy otrzymasz wyrok zaoczny ?

Z pewnością od takiego wyroku  należy złożyć sprzeciw. Ważne, żebyś złożył sprzeciw do Sądu w określonym terminie. Masz na złożenie sprzeciwu dwa tygodnie od dnia doręczenia wyroku zaocznego.

Co równie ważne, jeżeli pozew został złożony w postępowaniu uproszczonym, czyli na urzędowym formularzu, ty też złóż sprzeciw na odpowiednim formularzu. Wzór formularza znajdziesz na stronie Sądu lub Ministerstwa Sprawiedliwości.

Pamiętaj, że sprzeciw od wyroku zaocznego musisz opłacić.  Opłata sądowa wynosi połowę (1/2) opłaty sądowej od pozwu (5% wartości przedmiotu sporu).

Przykładowo: przy wartości przedmiotu sporu wynoszącej 3.000 złotych, opłata od pozwu wynosić będzie 150 złotych. W takim wypadku, musisz uiścić na właściwy rachunek bankowy Sądu opłatę od sprzeciwu wynoszącą 75 złotych.

Jeżeli zdarzy się, że nie będziesz miał  pieniędzy na opłatę sądową, to złóż razem ze sprzeciwem wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych w całości lub części.

Co powinien zawierać sprzeciw od wyroku zaocznego ?

Sprzeciw od wyroku  powinien spełniać wymogi pisma procesowego i zawierać:

 • oznaczenie sądu, do którego jest skierowane,
 • sygnaturę akt sprawy,
 • oznaczenie stron oraz dane pełnomocników, jeżeli ich ustanowiono,
 • oznaczenie rodzaju pisma – sprzeciw od wyroku zaocznego,
 • zwięzły opis stanowiska, czyli uzasadnienie,
 • przedstawienie dowodów na poparcie swoich twierdzeń,
 • potwierdzanie uiszczenia opłaty sądowej od sprzeciwu
 • podpis sprzeciwu,
 • odpis sprzeciwu.

W sprzeciwie musisz także sprecyzować swoje wnioski, czyli to czego się domagasz:

 • uchylenie wyroku zaocznego,
 • oddalenie powództwa w całości,
 • zasądzenie od powoda na rzecz pozwanego kosztów sądowych,
 • zawieszenie rygoru natychmiastowej wykonalności nadanej wyrokowi zaocznemu.

Jeżeli złożony przez Ciebie sprzeciw będzie zawierał jakieś braki formalne, to Sąd wezwie Cię do ich uzupełnienia. Ponieważ na uzupełnienie braków jest zawsze okrełsony termin, to w przypadku gdy go nie dochowasz Sąd sprzeciw odrzuci. Istotne jest, że Sąd wyda postanowienie o odrzuceniu sprzeciwu na posiedzeniu niejawnym.

Sąd odrzuci sprzeciw od wyroku zaocznego także wtedy, gdy zostanie on złożony po terminie.

Więcej o tym, jak napisać wniosek o przywrócenie terminu znajdziesz tutaj.

Jakie orzeczenie Sąd może wydać po skutecznym wniesieniu sprzeciwu?

Jeśli sprzeciw  zostanie przez Ciebie skutecznie wniesiony, Sąd skieruje sprawę na rozprawę. Sąd przeprowadzi także pełne postępowanie dowodowe. Na zakończenie Sąd wyda rozstrzygnięcie, w którym:

 • utrzyma wyrok zaoczny w całości lub w części,
 • wyrok zaoczny zostanie uchylony i Sąd oddali powództwo,
 • nastąpi odrzucenie pozwu, jeśli zajdą ku temu przesłanki,
 • postępowanie zostanie umorzone.
  Bez wątpienia, pomimo otrzymania wyroku zaocznego możesz żądać jego uchylenia. Żeby jednak być pewnym, że sprzeciw od wyroku zaocznego będzie skuteczny, warto skorzystać z pomocy Adwokata lub Radcy Prawnego.

Czy ten post był przydatny?

Oceń:

Średnia ocena 4.2 / 5. Liczba głosów: 39

Może cię zainteresować także:

Autor: Adwokat Ewa Anczewska

Wspólnik Kancelarii Adwokackiej Anczewska i Puńko we Wrocławiu. Jako adwokat specjalizuje się w prawie cywilnym (ze szczególnym uwzględnieniem prawa ochrony konsumentów), prawie rodzinnym oraz karnym. Klienci cenią ja za szeroką wiedzę prawną, a także cierpliwość i zdecydowaną postawę podczas rozpraw sądowych.