Zabezpieczenie spadku – dowiedz się, jak zabezpieczyć majątek spadkowy

Adwokat Wrocław 9 Porady prawne spadek 9 Zabezpieczenie spadku – dowiedz się, jak zabezpieczyć majątek spadkowy

utworzone przez | cze 14, 2022 | Porady prawne spadek

Nabycie czy podział spadku to sytuacje, które mogą rodzić wiele emocji. Gdy spadkobiercy są zgodni, wystarczy udać się do notariusza. Co jednak zrobić, gdy sprawa spadkowa rodzi konflikt? Co w sytuacji, gdy zapowiada się długi proces sądowy, a ktoś przywłaszczył sobie część spadku? Złóż w sądzie wniosek o zabezpieczenie spadku.

 • Zabezpieczenie spadku służy tymczasowemu uregulowanie stanu spadku.
 • Wniosek o zabezpieczenie spadku może złożyć każdy, kto udowodni, że ma prawo do majątku zmarłego.
 • Sąd w ramach zabezpieczenia spadku może ustanowić nadzór nad majątkiem ruchomym i nieruchomym.
 • Sąd może zabezpieczyć składniki masy spadkowej w depozycie
 • Sąd może ustanowić zarząd tymczasowy.
 • W ramach zabezpieczenia spadku komornik może wykonać spis inwentarza.
 • Koszty wniosku o zabezpieczenie spadku oraz spis inwentarza ponosi wnioskodawca.
 • Prawo spadkowe Wrocław – skorzystaj z kompleksowego wsparcia.

Na czym polega zabezpieczenie spadku?

Postawę prawną zabezpieczenia spadku stanowi przepis art. 634 Kodeksu postępowania cywilnego Zabezpieczenie spadku ma na celu ochronę składników masy spadkowej. Dopóty, dopóki nie zakończy się spór sądowy pomiędzy stronami. Sąd rozpoznaje sytuację i wyznacza odpowiednie środki zabezpieczenia.

Najczęściej zabezpieczeniu podlegają ruchome składniki majątku, które łatwo ukryć, sprzedać czy zataić. Należą do nich np. gotówka, papiery wartościowe, biżuteria czy działa sztuki. Zabezpieczenie może także dotyczyć nieruchomości.

Jakie środki zabezpieczenia ma do dyspozycji sąd? Sąd może wydać postanowienie, aby:

 • Ustanowić nadzór nad masą spadkową.
 • Złożyć ruchome składniki masy spadkowej do depozytu sądowego.
 • Podjąć decyzję o sprzedaży składników majątku przez komornika. Następnie złożeniu uzyskanych ze sprzedaży pieniędzy do depozytu sądowego.
 • Ustanowić dozór nad nieruchomością.
 • Ustanowić zarząd tymczasowy. W przypadku przedsiębiorstwa lub gospodarstwa rolnego.

Kto może złożyć wniosek o zabezpieczenie spadku?

Wniosek o zabezpieczenie spadku może wnieść osoba uprawniona. Do takiego kręgu zazwyczaj zalicza się:

 • Spadkobiercę ustawowego.
 • Spadkobiercę testamentowego.
 • Osobę uprawnioną do zachowku.
 • Wierzyciela, który ma roszczenia wobec spadkodawcy.
 • Właściciela rzeczy.
 • Zapisobiercę

Zabezpieczenie spadku uzasadnione jest wówczas, gdy zapowiada się długi proces sądowy. Z takim możemy mieć do czynienia w przypadku podważenia testamentu. Bez wątpienia również w przypadku spornego działu spadku postępowanie sądowe może być dosyć długie. Często, w takich sytuacjach cały majątek spadkowy ma w posiadaniu jeden ze spadkonierców. Powszechne jest zajęcie np. nieruchomości przez jednego ze spadkobierców czy majątku ruchomego.

Zabezpieczenie spadku może też nastąpić z urzędu. Dzieje się tak, gdy spadkobierca jest nieznany. Nie można ustalić miejsca jego pobytu lub nie ma pełnej zdolności do czynności prawnych.

Pozew o zachowek z wnioskiem o zabezpieczenie spadku

Zachowek należy się osobom, które mają prawo do spadku na mocy dziedziczenia ustawowego. Należą do nich dzieci zmarłego, jego rodzice, małżonek lub wnuki czy prawnuki. Jeśli testament nie uwzględnia ich jako spadkobierców, mogą przed sądem domagać się zachowku.

Często takie osoby pozostają w konflikcie z pozostałymi spadkobiercami. Obawiają się, że część majątku zmarłego zostanie przed nimi ukryta, aby pomniejszyć wysokość zachowku. Warto wtedy wraz z pozwem o zachowek złożyć także wniosek o zabezpieczenie spadku.

Kiedy sąd rozpatrzy wniosek o zabezpieczenie spadku?

Do zabezpieczenia spadku właściwy jest Sąd, w którego okręgu znajdują się rzeczy będące w chwili otwarcia spadku we władaniu spadkodawcy.

Składając wniosek, należy uprawdopodobnić, że jest osobą uprawnioną, czyli np.:

1) spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiorcą.

2) wykonawcą testamentu, współwłaściciel rzeczy, współuprawniony co do praw pozostałych po spadkodawcy,

3) wierzycielem mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy

We wniosku trzeba także wykazać, że wnioskodawca nie ma możliwości w inny sposób zabezpieczyć swoich praw do czasu działu spadku. Ponadto, istnieje realne niebezpieczeństwo, że majątek może ulec uszkodzeniu, zniszczeniu lub ukryciu.

Wniosek o zabezpieczenie masy spadkowej i wykonanie spisu inwentarza można złożyć w każdym czasie. Zarówno na etapie przedsądowym, jak i też w toku postępowania o dział spadku.

Ile kosztuje wniosek o zabezpieczenie spadku?

Koszty za złożenie wniosku o zabezpieczenie spadku oraz spis inwentarza nie są wygórowane. Obowiązuje tu urzędowa opłata 100 zł. Jeżeli wnioskujesz o zabezpieczenie spadku i spis inwentarza w jednym piśmie, opłatę pobiera się osobno od każdego z wniosków.

Pamiętaj, że wnioskodawcę obciążają także koszty związane z pracą komornika, który sporządza spis inwentarza. Koszty mogą zostać pokryte z masy spadkowej, jaka przypadnie w udziale wnioskodawcy po dziale spadku.

Wniosek o zabezpieczenie spadku – pomoc Adwokata

Sprawy spadkowe bywają skomplikowane pod względem prawnym. Do tego konfliktu rodzinne o majątek wywołują wiele emocji. Dlatego warto sięgnąć po wsparcie Adwokata lub Radcy Prawnego od prawa spadkowego. Prawnik obiektywnie spojrzy na sytuację, wesprze specjalistyczną wiedzą i pomoże przygotować konieczne dokumenty.

Czy ten post był przydatny?

Oceń:

Średnia ocena 4.3 / 5. Liczba głosów: 56

Może cię zainteresować także:

Autor: Adwokat Ewa Anczewska

Wspólnik Kancelarii Adwokackiej Anczewska i Puńko we Wrocławiu. Jako adwokat specjalizuje się w prawie cywilnym (ze szczególnym uwzględnieniem prawa ochrony konsumentów), prawie rodzinnym oraz karnym. Klienci cenią ja za szeroką wiedzę prawną, a także cierpliwość i zdecydowaną postawę podczas rozpraw sądowych.