Separacja a Rozwód – różnice i podobieństwa

Adwokat Wrocław 9 Porady prawne rodzinne 9 Separacja a Rozwód – różnice i podobieństwa

Separacja pochodzi od łac. słowa separatio, co oznacza oddzielenie. Życie w fizycznym małżonków rozłączeniu oznacza życie w separacji faktycznej. Rozdzielenie małżonków może zostać usankcjonowane prawnie. Oznacza to separację formalną, zwaną również sądową. W konsekwencji separacji małżonkowie mogą zaniechać wspólnego pożycia. Wbrew pozorom, separacja w związku może sprzyjać pojednaniu się małżonków. Małżonkowie mają możliwość przemyślenia decyzji o zakończeniu małżeństwa. Separacja małżeńska jest rozwiązaniem, które chroni przed zbyt pochopnym rozwodem. Z drugiej strony, rozłączenie małżonków może doprowadzić do odwrotnego efektu. Może dojść do utrwalenia się rozkładu pożycia małżeńskiego. Powstaje wówczas przesłanka do rozwiązania małżeństwa przez rozwód.

 • Separacja polega na zniesieniu praw i obowiązków wynikających z małżeństwa.  Określonych w art. 23 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.
 • Do separacji dochodzi na mocy wyroku Sądu.
 • Sąd nie orzeknie separacji, jeśli miałoby ucierpieć dobro dzieci.
 • Separacja reguluje stosunek majątkowy małżonków, kwestię sprawowania władzy rodzicielskiej oraz daje czas na podjęcie decyzji o definitywnym rozstaniu.
 • Dla orzeczenia separacji konieczne jest, aby rozkład małżeństwa był zupełny, ale nie trwały.
 • Zniesienie separacji orzeka Sąd na podstawie wniosku złożonego przez małżonków.
 • adwokat rozwodowy Wrocław – sprawdzona pomoc prawna w sprawie rozwodowej.

Co to jest separacja małżeńska

Separacja polega na zniesieniu praw i obowiązków wynikających z małżeństwa. Kwestię obowiązków małżeńskich reguluje art. 23 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Małżonkowie mają równe prawa i obowiązki. Nadto, są obowiązani do wspólnego pożycia, wzajemnej pomocy, wierności, współdziałania dla dobra rodziny.

Do separacji dochodzi na mocy wyroku Sądu. Zgodnie z artykułem 611 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego Sąd orzeknie separację, jeżeli nastąpił zupełny rozkład pożycia małżonków. Jest to ustanie więzi uczuciowej, intymnej oraz gospodarczej. W rezultacie ustaje de facto wspólne życie małżonków. Rozkład pożycia nie musi być trwały tak jak przy rozwodzie.

Do częstych przyczyn rozkładu pożycia małżeńskiego można zaliczyć:

 • nadużywanie alkoholu,
 • niezgodność charakterów,
 • niedochowanie wierności małżeńskiej,
 • nieporozumienia na tle finansowym,
 • naganny stosunek do członków rodziny.

Sąd nie orzeknie separacji gdy:

 • miałoby ucierpieć dobro wspólnych małoletnich dzieci.
 • gdy z innych względów byłoby to sprzeczne z zasadami współżycia społecznego.

Jeżeli jeden z małżonków zażąda rozwodu i będzie to uzasadnione, to Sąd orzeknie rozwód. Jeżeli orzeczenie rozwodu nie będzie dopuszczalne, a żądanie separacji zasadne, Sąd orzeknie separację.

Skutki separacji

Separacja może pomóc w uporządkowaniu relacji małżonków. Umożliwia uregulowanie stosunków majątkowych. Reguluje także kwestię sprawowania władzy rodzicielskiej nad dziećmi. Małżonkowie mają czas na podjęcie decyzji o definitywnym rozstaniu. Pod wieloma względami skutki separacji są takie same jak przy rozwiązaniu małżeństwa przez rozwód. Podobnie zatem jak przy rozwodzie:

 • pomiędzy małżonkami powstaje rozdzielność majątkowa,
 • małżonkowie tracą uprawnienie do dziedziczenia ustawowego,
 • regulowana jest kwestia władzy rodzicielskiej,
 • ustalane są koszty utrzymania małoletnich dzieci,
 • mogą zostać uregulowane kontakty z dziećmi,
 • może zostać ustalony sposób korzystania ze wspólnie zamieszkiwanego mieszkania

Separacja a rozwód

Różnice pomiędzy separacją a rozwodem są jednak dosyć istotne. Dla orzeczenia separacji konieczne jest, aby rozkład małżeństwa był zupełny. W przypadku rozwodu musi być zupełny i trwały. Trwały jest wówczas, gdy nie ma już szans na to, aby małżonkowie się pojednali. W obu przypadkach orzeczenie wydaje jednak Sąd Okręgowy.

W przypadku separacji małżonkowie nie mogą zawrzeć nowego małżeństwa. Orzeczenie separacji – w przeciwieństwie do rozwodu – nie powoduje ustania małżeństwa. Małżonkowie nie mogą także dokonać zmiany nazwiska, w trybie art 59 k.r.o. Jeśli wymagają tego względu słuszności, zobowiązani są do wzajemnej pomocy. W odróżnieniu od rozwodu istnieje możliwość utrzymania przez Sąd wspólności majątkowej między małżonkami. Warunkiem jest wspólny wniosek małżonków w tym zakresie.

Separacja czy rozwód

Orzeczenia separacji, tak jak rozwodu może żądać każdy z małżonków. W przypadku separacji Sąd może orzekać jednak w trybie nieprocesowym. Gdy małżonkowie nie mają wspólnych małoletnich dzieci, to mogą złożyć wspólny wniosek. Sąd nie jest nim związany, jednak zazwyczaj w pełni się do niego przychyla. Wówczas sąd nie orzeka o winie i wydaje postanowienie. W przypadku rozwodu w grę wchodzi jedynie tryb procesowy.

Orzeczenie separacji daje małżonkom prawną możliwość powrotu. Zniesienie separacji wymaga jednak interwencji Sądu. Małżonkowie muszą wnieść do Sadu zgodny wniosek. Sąd rozpatruje sprawę w trybie nieprocesowym. W przypadku rozwodu takie „cofniecie” jest niemożliwe.

W przypadku separacji nie obowiązuje zasada rekryminacji. Oznacza to, że z żądaniem separacji może wystąpić małżonek winny rozkładu pożycia w małżeństwie.

Koszty sądowe w przypadku separacji i rozwodu są takie same. Wpis sądowy wynosi 600 zł.

Potrzebujesz pomocy adwokata od rozwodów? Skontaktuj się z nami.

Czy ten post był przydatny?

Oceń:

Średnia ocena 4.8 / 5. Liczba głosów: 15

Może cię zainteresować także:

Autor: Adwokat Ewa Anczewska

Wspólnik Kancelarii Adwokackiej Anczewska i Puńko we Wrocławiu. Jako adwokat specjalizuje się w prawie cywilnym (ze szczególnym uwzględnieniem prawa ochrony konsumentów), prawie rodzinnym oraz karnym. Klienci cenią ja za szeroką wiedzę prawną, a także cierpliwość i zdecydowaną postawę podczas rozpraw sądowych.