Separacja a Rozwód – różnice i podobieństwa

Adwokat Wrocław 9 Sprawy rodzinne 9 Separacja a Rozwód – różnice i podobieństwa

utworzone przez | cze 7, 2020 | Sprawy rodzinne, Rozwód

Separacja pochodzi od łac. słowa separatio, co oznacza oddzielenie. Życie w fizycznym małżonków rozłączeniu oznacza życie w separacji faktycznej. Rozdzielenie małżonków może zostać usankcjonowane prawnie. Oznacza to separację formalną, zwaną również sądową. W konsekwencji separacji małżonkowie mogą zaniechać wspólnego pożycia. Wbrew pozorom, separacja w związku może sprzyjać pojednaniu się małżonków. Małżonkowie mają możliwość przemyślenia decyzji o zakończeniu małżeństwa. Separacja małżeńska jest rozwiązaniem, które chroni przed zbyt pochopnym rozwodem. Z drugiej strony, rozłączenie małżonków może doprowadzić do odwrotnego efektu. Może dojść do utrwalenia się rozkładu pożycia małżeńskiego. Powstaje wówczas przesłanka do rozwiązania małżeństwa przez rozwód.

Co to jest separacja małżeńska

Separacja polega na zniesieniu praw i obowiązków wynikających z małżeństwa. Kwestię obowiązków małżeńskich reguluje art. 23 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Małżonkowie mają równe prawa i obowiązki. Nadto, są obowiązani do wspólnego pożycia, wzajemnej pomocy, wierności, współdziałania dla dobra rodziny.

Do separacji dochodzi na mocy wyroku Sądu. Zgodnie z artykułem 611 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego Sąd orzeknie separację, jeżeli nastąpił zupełny rozkład pożycia małżonków. Jest to ustanie więzi uczuciowej, intymnej oraz gospodarczej. W rezultacie ustaje de facto wspólne życie małżonków. Rozkład pożycia nie musi być trwały tak jak przy rozwodzie.

Do częstych przyczyn rozkładu pożycia małżeńskiego można zaliczyć:

 • nadużywanie alkoholu,
 • niezgodność charakterów,
 • niedochowanie wierności małżeńskiej,
 • nieporozumienia na tle finansowym,
 • naganny stosunek do członków rodziny.

Sąd nie orzeknie separacji gdy:

 • miałoby ucierpieć dobro wspólnych małoletnich dzieci.
 • gdy z innych względów byłoby to sprzeczne z zasadami współżycia społecznego.

Jeżeli jeden z małżonków zażąda rozwodu i będzie to uzasadnione, to Sąd orzeknie rozwód. Jeżeli orzeczenie rozwodu nie będzie dopuszczalne, a żądanie separacji zasadne, Sąd orzeknie separację.

Skutki separacji

Separacja może pomóc w uporządkowaniu relacji małżonków. Umożliwia uregulowanie stosunków majątkowych. Reguluje także kwestię sprawowania władzy rodzicielskiej nad dziećmi. Małżonkowie mają czas na podjęcie decyzji o definitywnym rozstaniu. Pod wieloma względami skutki separacji są takie same jak przy rozwiązaniu małżeństwa przez rozwód. Podobnie zatem jak przy rozwodzie:

 • pomiędzy małżonkami powstaje rozdzielność majątkowa,
 • małżonkowie tracą uprawnienie do dziedziczenia ustawowego,
 • regulowana jest kwestia władzy rodzicielskiej,
 • ustalane są koszty utrzymania małoletnich dzieci,
 • mogą zostać uregulowane kontakty z dziećmi,
 • może zostać ustalony sposób korzystania ze wspólnie zamieszkiwanego mieszkania

Separacja a rozwód

Różnice pomiędzy separacją a rozwodem są jednak dosyć istotne. Dla orzeczenia separacji konieczne jest, aby rozkład małżeństwa był zupełny. W przypadku rozwodu musi być zupełny i trwały. Trwały jest wówczas, gdy nie ma już szans na to, aby małżonkowie się pojednali. W obu przypadkach orzeczenie wydaje jednak Sąd Okręgowy.

W przypadku separacji małżonkowie nie mogą zawrzeć nowego małżeństwa. Orzeczenie separacji – w przeciwieństwie do rozwodu – nie powoduje ustania małżeństwa. Małżonkowie nie mogą także dokonać zmiany nazwiska, w trybie art 59 k.r.o. Jeśli wymagają tego względu słuszności, zobowiązani są do wzajemnej pomocy. W odróżnieniu od rozwodu istnieje możliwość utrzymania przez Sąd wspólności majątkowej między małżonkami. Warunkiem jest wspólny wniosek małżonków w tym zakresie.

Separacja czy rozwód

Orzeczenia separacji, tak jak rozwodu może żądać każdy z małżonków. W przypadku separacji Sąd może orzekać jednak w trybie nieprocesowym. Gdy małżonkowie nie mają wspólnych małoletnich dzieci, to mogą złożyć wspólny wniosek. Sąd nie jest nim związany, jednak zazwyczaj w pełni się do niego przychyla. Wówczas sąd nie orzeka o winie i wydaje postanowienie. W przypadku rozwodu w grę wchodzi jedynie tryb procesowy.

Orzeczenie separacji daje małżonkom prawną możliwość powrotu. Zniesienie separacji wymaga jednak interwencji Sądu. Małżonkowie muszą wnieść do Sadu zgodny wniosek. Sąd rozpatruje sprawę w trybie nieprocesowym. W przypadku rozwodu takie „cofniecie” jest niemożliwe.

W przypadku separacji nie obowiązuje zasada rekryminacji. Oznacza to, że z żądaniem separacji może wystąpić małżonek winny rozkładu pożycia w małżeństwie.

Koszty sądowe w przypadku separacji i rozwodu są takie same. Wpis sądowy wynosi 600 zł.

Potrzebujesz pomocy adwokata od rozwodów? Skontaktuj się z nami.

Czy ten post był przydatny?

Oceń:

Średnia ocena 4.8 / 5. Liczba głosów: 15

Może cię zainteresować także:

Autor: Adwokat Ewa Anczewska

Wspólnik Kancelarii Adwokackiej Anczewska i Puńko we Wrocławiu. Jako adwokat specjalizuje się w prawie cywilnym (ze szczególnym uwzględnieniem prawa ochrony konsumentów), prawie rodzinnym oraz karnym. Klienci cenią ja za szeroką wiedzę prawną, a także cierpliwość i zdecydowaną postawę podczas rozpraw sądowych.